Admitere Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – locuri pentru studiile de licenta

0
(0)

În sesiunea de admitere iulie 2021, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu va pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu peste 3.800 de locuri pentru studiile de licenţă, dintre care 1.848 reprezintă locuri fără taxă. În acest an, ULBS va suplimenta numărul locurilor fără taxă pentru studiile de licenţă, master şi doctorat, urmând ca un număr de 120 de locuri să fie subvenţionate din surse proprii, acestea adăugându-se celor 1.750 de locuri bugetate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru programele de licenţă şi 960 pentru programele de master.

În total, ULBS va scoate la concurs, pentru programele de studiu de la învăţământul cu frecvenţă (IF), 6.080 locuri pentru studiile de licenţă şi masterat IF, în sesiunea vară 2021. Dintre acestea, 3.877 sunt locuri pentru studii de licenţă IF, 1.750 reprezentând locuri subvenţionate (fără taxă).

Pentru studiile de masterat IF vor fi alocate 2.203 locuri, din care 960 de locuri subvenţionate (fără taxă). Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământul la distanţă (ID) vor fi scoase la concurs 1.110 locuri cu taxă (960 locuri pentru învăţământul de licenţă şi 150 la master).

Toate specializările Universităţii Lucian Blaga din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcţioneze de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordând instituţiei sibiene, la ultima evaluare, cel mai înalt calificativ — Grad de Încredere Ridicat

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0