Admitere Universitatea Romano-Americana

5
(1)

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul “Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa sau chiar si America Latina, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Ai opțiunea înscrierii prin Admitere la întreaga paletă de programe din cadrul URA (licență și masterat), după cum urmează:

1. Facultatea de Drept

Licență:Drept
Masterat:Dreptul Afacerilor
Științe Penale

2. Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Licență:Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
Materat:Administrarea Afacerilor în Turism
Economie și Afaceri în Industria Ospitalității

3. Facultatea de Informatică Managerială

Licență:Informatică Economică
Computer Science for Economics (program în limba engleză)
Masterat:Informatică Economică
Sisteme Informatice Manageriale
Informatică Aplicată în Management

 

4. Facultatea de Management-Marketing

Licență:Management
Marketing
Masterat:Managementul Strategic al Firmei
Managementul și Marketingul Organizației
Marketing în Afaceri
Managementul Informațiilor

5. Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale

Licență:Afaceri Internaționale
Finanțe și Bănci
Contabilitate și Informatică de Gestiune
International Business (program în lb. Engleză)
Masterat:Afaceri Internaționale
Gestiunea Afacerilor Financiar-Bancare Interne și Internaționale
Finanțarea și Controlul Afacerilor
Finanțe, Bănci, Asigurări
Gestiunea și Auditul Afacerilor
Politici și Practici Fiscale

6. Facultatea de Studii Economice Europene

Licență:Economie și Afaceri Internaționale
Masterat:Relații Economice Europene
Algoritmul de admitere este cu selecție liberă: poți alege oricâte opțiuni și poți fi declarat admis la mai multe dintre acestea, fără să conteze ordinea în care sunt alese. La Masterat, vor fi afișate doar opțiunile care corespund domeniului pe care l-ai absolvit la studiile de Licență.
Derularea concursului de admitere – programe de LICENȚĂ
După înscrierea online, este necesară susținerea unui test scris pentru a putea fi admis la programele selectate.
Sunt admiși fără a mai susține concurs:

  • Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, premii I, II, III, mențiuni sau premii speciale la olimpiadele școlare naționale și internaționale recunosute de Ministerul Educației
  • Absolvenții cu diplomă de licență ai instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate care doresc să urmeze a doua facultate
  • Candidații care prezintă atestate emise sub egida Ministerului Educației sau recunoscute de acesta, din domeniile economie, informatica, limba română sau limba engleză – cu nota minimă 8 sau un punctaj echivalent, nota de la atestat sau echivalentp reprezentând nota de la test*

* Toate atestatele sunt acceptate la toate specializarile. De ex. daca ai atesat în domeniul economie și dorești să aplici la specializarea Informatică Economică, iți va fi recunoscut atestatul. SAU dacă ai atestat în engleză poți să mergi la orice specializare și vei fi scutit de test.

** Pentru programele in limba engleză nu sunt acceptate atestatele de mai sus. Pentru a vedea documentele acceptate accesează www.ro-am.ro la secțiunea Application Procedure (Proof of English skills).

Derularea concursului de admitere – programe de MASTERAT
După înscrierea online, admiterea la programele de studii universitare de masterat în Universitatea Româno-Americană se face prin concurs, pe baza de examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de absolvire/licență.

 

Taxa de înscriere la concurs:

  • 100 RON/opțiune (pentru programele în limba română)
  • 220 RON/opțiune (pentru programele în limba engleză)

Pe www.rau.ro poți citi informații complete despre oferta educațională și facilitățile oferite de către Universitatea Româno-Americană, iarwww.ro-am.ro este pagina web a universității dedicată programelor in limba engleză.

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 5 / 5. Numărul de voturi: 1