ASE Bucuresti – Admiterea 2020 se va desfășura exclusiv ONLINE

5
(1)

Academia de Studii Economice BucurestiLa Academia de Studii Economice din București intregul proces de Admitere 2020 se va desfășura exclusiv ONLINE pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile au loc în perioada 13–17 iulie a.c. Candidații vor încărca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro, selectând opțiunile pentru programele de studii alese.

7367 de locuri pentru admiterea la programele universitare de licenţă :
– 2951 de locuri la buget și 3516 la taxă la învățământul cu frecvență
– 900 de locuri la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Concursul de admitere constă din:

  • eseul motivațional, eliminatoriu;
  • proba scrisă de competenţă lingvistică, eliminatorie, pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină și nu au certificate de competență lingvistică, recunoscute de ASE (detalii);
  • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi aceea a anilor de studii (30%).

ASE oferă 35 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză, germană.

ASE își diversifică oferta universitară în acest an prin înființarea Facultății de Drept, care va forma viitori profesioniști în activități specifice ariei juridice în diverse domenii din societate: justiție, business, administrație publică, activități non-profit, pentru care scoate la concurs 150 de locuri, buget și taxă, cu durata cursurilor de 4 ani. Absolvenţii acestui program de studii obțin titlul de „Licenţiat în Drept”.

Candidații la programele universitare de licență ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultăți ale universității: Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Teoretică și Aplicată; Economie Agroalimentară și a Mediului; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing și Relații Economice Internaționale.

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admitere Licență2020 și pe pagina oficială de Facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI. Informații suplimentare pot fi obținute prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic 0213191900/01, interior 360, 306 sau prin Zoom, Skype, Google meet.

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 5 / 5. Numărul de voturi: 1