UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI: Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi Sesiunea din iulie 2017

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca a stabilit graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi – Sesiunea din iulie 2017

 

1. Matematică şi Informatică

 • 18-20 iuliePerioada de înscriere
 • 21 iulieProbele scrise ale examenului de admitere
 • 21 iulieAfișarea rezultatelor probelor scrise
 • 21 iulieDepunerea contestațiilor la proba scrisă de specialitate
 • 21 iulieRezolvarea contestațiilor
 • 21 iulieAfișarea rezultatelor concursului de admitere
 • 26 iulieConfirmarea locului obținut
 • 26 iulieAfișarea rezultatelor admiterii după confirmări
 • 27 iuliePlata taxei de școlarizare de către candidații admiși la taxă după confirmări
 • 27 iulieDepunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări
 • 28 iulieAfişarea listei candidaților repartizați pe bază de cerere pe locurile disponibile
 • 28 iulieConfirmarea locurilor de către candidații repartizați pe bază de cerere
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

2. Fizică

 • 17-20 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 21 iulieSusținerea interviului
 • 24 iulieAfişarea rezultatelor
 • 25 iulieContestații și afişarea rezultatelor după contestații
 • 26-28 iulieConfirmarea locului și redistribuirea locurilor
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 12-15 și 17-19 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Interviu
 • 21 iulie Afişarea rezultatelor
 • 22-23 iulieDepunerea și rezolvarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 24-26 iuliePrima etapă de confirmare a ocupării locului de către cei admişi
 • 26 iulieAfişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 27 iulie A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirii locurilor rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 28 iulie Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 12-14 iulie, 15, 17-19 iulieInscrierea candidaţilor
 • 20-21 iulie Interviu
 • 24 iulieAfişarea rezultatelor
 • 25-26 iulieConfirmarea locului
 • 26 iulie Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 27-28 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

5. Geografie

 • 12-18 iulie (excepție duminică) Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie Interviu
 • 20 iulieAfişarea rezultatelor inițiale
 • 21-25 iulie (excepție duminică) Confirmarea locului
 • 26 iulieAfişarea rezultatelor intermediare
 • 27 iulieConfirmarea locului după redistribuire
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 12-15, 17-19 iulieInscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Susținerea interviului
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor interviului
 • 21 iulie Comunicarea rezultatelor finale
 • 22,24-27 iulieConfirmarea locului
 • 28 iulie Comunicarea rezultatelor dupa confirmări. Glisări și redistribuiri
 • 28-29 iulie Confirmarea locului dupa  redistribuiri
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

7. Drept

Se organizează admitere doar în sesiunea de toamnă.

8. Litere

 • 13-15 și 17-19 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 21 iulie Examen
 • 24 iulieAfişarea rezultatelor inițiale
 • 25 iulieContestații
 • 26-28 iulieConfirmarea locurilor
 • 31 iulie Afișarea rezultatelor finale

9. Istorie și Filosofie

 • 12-14 și 17-18 iulieInscrierea candidaţilor
 • 19-20 iulieDesfășurarea probelor
 • 21 iulieConfirmarea locului
 • 24 iulieAfișarea rezultatelor

10. Sociologie și Asistență Socială

 • 17-22 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 23-24 iulieEvaluarea dosarului / Proiectului
 • 25 iulie Afişarea rezultatelor
 • 25-27 iulie Confirmarea locului (pt cei admişi cu taxă plata primei rate de şcolarizare)
 • 31 iulieRezultate finale

11. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 • 12-15 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 19-20 iulie Susținerea examenului
 • 21 iulie Afișarea rezultatelor
 • 25-26 iulieConfirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire
 • 27 iulieComunicarea rezultatelor după redistribuiri și confirmarea locului după  redistribuiri
 • 28 iulie Confirmarea locului după  redistribuiri
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 17-19 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulieAfişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie Culegerea și înregistrarea observațiilor
 • 20 iulie Probă de competență lingvistică. Comunicarea rezultatelor
 • 20 iulie Afișarea programării susținerii probei de admitere (examen scris)
 • 21-22 iulie Susținerea probei de admitere (examen scris)
 • 21-22 iuliePrelucrarea datelor, comunicarea rezultatelor la proba de admitere
 • 22-24 iulie Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
 • 24 iulie Prelucrarea datelor, comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 25-27 iulie Confirmarea locului
 • 27 iulie Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor aferente
 • 28 iulie Confirmarea locului după redistribuire
 • 31 iulieComunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere

13. Studii Europene

 • 12-18 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 19 iulie Interviu
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor interviului
 • 20-26 iulie Confirmarea locului
 • 26 iulie Redistribuirea locurilor neocupate
 • 27-30 iulie Confirmarea locului după redistribuire
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

14. Business

 • 12-18 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră
 • 18 iulie Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 18-19 iulie Depunerea și soluționarea contestaţiilor
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor după contestații
 • 20-24 iulie Confirmarea locului
 • 24 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 25-27 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

15. Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 • 12-19 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20-21 iulie Interviuri
 • 22 iulie Rezultate inițiale
 • 22-23 iulie Contestaţii, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
 • 23-26 iulie Confirmarea locului
 • 27 iulie Redistribuiri
 • 27 iulie Rezultate după redistribuiri
 • 28-30 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

 • 12-16 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie Procesarea datelor
 • 18 iulie Testul grilă/susținerea proiectului
 • 21 iulie Procesarea datelor, afișarea rezultatelor
 • 22 iulieContestații
 • 22-25 iulie Confirmarea locului
 • 25 iulie Redistribuiri
 • 26-27 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 12-14 iulie Înscrierea candidaţilor si depunerea proiectelor de cercetare
 • 15-18 iulie Evaluarea proiectelor
 • 19 iulie Afişarea rezultatelor
 • 21, 24 și 25 iulie Confirmarea locului
 • 26 iulie Redistriburi
 • 27 iulieAfişarea rezultatelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

 • 1 martie-10 iuliePreînscrierea candidaţilor
 • 12-21 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 22 iulie Susținerea proiectului
 • 24 iulie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 25-26 iulieConfirmarea locului
 • 27 iulieAfişarea rezultatelor finale

19. Teologie Reformată

 • 17-24 iulie (excepție duminică)Înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie Prezentarea planului de cercetare
 • 26-27 iulie Afişarea rezultatelor și confirmarea locului
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 17-21 iulie, 24-26 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 27 iulieEvaluarea proiectelor / Afişarea rezultatelor
 • 27-28 iulieConfirmarea locului
 • 31 iulieDistribuirea locurilor / Afişarea rezultatelor finale

21. Teatru şi Televiziune

Teatru, film și multimedia

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulie Probe
 • 26 iulie Afișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulie Afișarea rezultatelor finale

Actorie și regie

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulie Probe
 • 26 iulieAfișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulie Afișarea rezultatelor finale

Teatru contemporan

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulieAfişarea listelor cu candidații înscriși
 • 24 iulie Probe
 • 25 iulieAfișarea rezultatelor
 • 26-27 iulieConfirmarea locului
 • 28 iulie Afișarea rezultatelor finale

Arta scurtmetrajului

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulieAfişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulie Proba
 • 26 iulie Afișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulieAfișarea rezultatelor finale

Producție de film documentar

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulieProba
 • 26 iulie Afișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulieAfișarea rezultatelor finale
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI: Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi Sesiunea din iulie 2017
Evaluați acest post