Bac 2012: Proba A evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana

0
(0)

Bacalaureatul 2012 incepe astazi cu Proba A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi va avea loc în perioada 11 – 13 iunie.  Proba conţine două cerinţe, una de analiză a unui text la prima vedere şi cea de-a doua de eseu.

Pentru proba A, elevii vor primi un text suport care poate fi:
• literar;
• nonliterar (memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, stiinŃific, eseistic).

 Textul utilizat ca suport are următoarele caracteristici:
• acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de text;
• are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viaţa de zi cu zi;
• constituie un decupaj semnificativ si de sine stătător, de 175-250 de cuvinte;
• se înscrie în reperele precizate de programa de examen;
• este “la prima vedere”, nestudiat la clasă.

Textul suport este însoţit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la situaţia de comunicare, cât si la tema/mesajul textului suport.

 În cadrul probei A, se evaluează următoarele competenţe:

– înţelegerea textului;
– exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
– organizarea discursului;
– adaptarea la situaţia de comunicare;
– utilizarea limbii literare

Eseul

Nivelurile de competenţă sunt descrise în grilă prin descriptori calitativi, organizaţi în mod progresiv, care permit evaluarea globală, adecvată scopului criterial al evaluării competenţelor lingvistice. Pentru al doilea subiect absolvenţii vor primi un eseu.

În cazul de faţă întrebarea la care trebuie să răspundă eseul este: “Care este opinia ta despre efortul tinerilor de a-si găsi locul potrivit în viaţa socială? Susţine cu argumente opinia pe care o enunţi”.

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0