Bacalaureatul 2009 aduce sanctiuni aspre pentru profesorii care incalca normele la bac

0
(0)

Varianta finala a metodologiei examenului de Bacalaureat pentru 2009 data publicitatii de Ministerul Educatiei prevede sanctiuni aspre pentru cadrele didactice care permit elevilor sa copieze sau divulga subiecte si bareme înainte ca acestea sa fie oficial facute publice.

incalcarea normelor constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt, implicat în desfasurarea examenului de Bacalaureat raspund disciplinar pentru încalcarea îndatoririlor care le revin, precum si pentru încalcarea normelor de comportare, prin care dauneaza interesului învatamântului si prestigiului institutiei.

În cazul în care se constata diferente mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota initiala si nota obtinuta la contestatii, inspectoratele scolare analizeaza situatia, în termen de 5 de zile de la terminarea contestatiilor. În situatii justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinara pentru sanctionarea celor care se fac vinovati de comiterea abaterilor.

Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de Bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:  observatie scrisa, avertisment, diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de îndrumare si de control, cu pâna la 15 la suta, pe o perioada de 1 – 6 luni, neselectionarea cadrelor didactice respective în vederea participarii la comisiile de examen în sesiunile urmatoare, destituirea din functia de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt, desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infractional, respectiv furnizarea solutiilor problemei, înlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari etc., care permit sau favorizeaza fraudarea examenului sau care au manifestari care atesta neglijenta în îndeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sau ale Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia Nationala de Bacalaureat sau, dupa caz, comisia judeteana de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti va sesiza în scris organele de cercetare penala. Prevederile se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor / baremelor de evaluare pentru probele orale sau scrise si au întreprins actiuni care au constat în divulgarea partiala sau integrala a subiectelor/ baremelor de evaluare.

Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate, având la baza procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, în aparare.
 

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0