Bacalaureatul 2009 se va desfasura intre 26 iunie si 2 iulie

0
(0)

Ministerul Educatiei a publicat varianta finala a metodologiei si calendarul examenului de bacalaureat pentru 2009. Cateva dintre elementele principale:

– Conform calendarului, pâna la 16 martie 2009, toti elevii din clasele liceale terminale îsi vor exprima, în scris, optiunile pentru obiectele de studiu prevazute pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul de bacalaureat. Pentru candidatii din seria curenta, profesorii diriginti întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor. Odata cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizata, tiparita, pentru fiecare candidat, luând în calcul inclusiv optiunile elevilor care participa la sesiunea de corigente. Înscrierea se face la centrul de examen la care este arondata unitatea de învatamânt, de catre director si de secretarul acesteia, conform unei programari stabilite de comisia judeteana de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti.

Calendar Bacalaureat 2009:
– Înscrierea candidatilor se va face între 1 – 8 mai 2009;
– în zilele de 22 si 23 iunie se va sustine proba orala la Limba si literatura româna,
– în zilele de 23 si 24 iunie 2009 – la Limba si literatura materna,
– în 24 si 25 iunie – proba orala la Limba si literatura moderna.

Prima proba scrisa la Limba si literatura româna se va sustine în 26 iunie 2009, în data de 29 iunie la Limba si literatura materna, 30 iunie – proba obligatorie a profilului (proba D – proba scrisa), în 1 iulie proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii (proba E – scrisa sau practica).

Ultima proba scrisa a bacalaureatului pe anul 2009 va fi sustinuta în 2 iulie – cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii (proba F – scrisa sau practica).

Afisarea rezultatelor va avea loc în 5 iulie 2009 (pâna la ora 16,00) si depunerea contestatiilor în aceeasi zi, între orele 16,00 – 20,00. Rezultatele finale vor fi afisate în 9 iulie 2009.

– În timpul desfasurarii probelor orale, care au caracter public, pot intra în salile de examen si persoane straine, cu înstiintarea presedintelui comisiei. În unele situatii, pentru persoanele cu atitudine si comportament necorespunzatoare, presedintele poate dispune întreruperea examinarii si eliminarea acestora din sala. Probele practice din cadrul profilului artistic nu se sustin cu public.

Candidatul poate solicita comisiei Municipiului Bucuresti sa îsi vada lucrarea numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. Aceasta solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor. Cu exceptia candidatului, pot solicita sa vada lucrarea doar membrii comisiei judetene de bacalaureat a Municipiului Bucuresti sau ai Comisiei Nationale de Bacalaureat, în scopul reevaluarii acesteia.

Candidatii care au fost eliminati de la o proba, nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii. Se considera ca acesti candidati nu au promovat examenul de Bacalaureat.

Ministerul Educatiei interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazarii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.
Pe lânga sanctiunile prevazute de legea penala, abaterile savârsite de cadrele didactice în timpul participarii la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare si la acordarea calificativului anual.

Persoanele straine nu au acces în centre cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare. Presedintele comisiei se va asigura ca aceste persoane nu au acces la documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare si nu pot comunica cu candidatii.
 

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0