Ministerul Educatiei invita societatea civila sa monitorizeze desfasurarea examenului de bacalaureat

0
(0)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, consecvent obiectivului de a asigura o desfăşurare corectă şi echitabilă a examenului naţional de bacalaureat şi adept al principiului transparenţei, invită asociaţiile de părinţi şi societatea civilă să desemneze observatori care să monitorizeze organizarea şi desfăşurarea acestui examen.
Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 4799/31.08.2010, observatorii pot monitoriza pregătirea examenului de bacalaureat (stabilirea, prin tragere la sorţi a componenţei comisiilor, realizarea instruirii generale a membrilor comisiilor, instruirea asistenţilor din centrele de examen, verificarea sălilor de examen), desfăşurarea acestuia (prezenţa în săli ca asistenţi în timpul desfăşurării probelor, inclusiv monitorizarea situaţiilor de susţinere a examenului în condiţii speciale) şi pot sesiza eventualele încălcări ale prevederilor metodologiei. În activitatea de monitorizare, observatorii vor fi în permanenţă însoţiţi de un membru al comisiei.
Pentru a putea participa cu observatori la examenul de bacalaureat, asociaţiile de părinţi constituite conform legii şi organizaţiile nonguvernamentale care au activitate relevantă în domeniul educaţiei vor adresa Comisiei de bacalaureat judeţene/a Municipiului Bucureşti o solicitare scrisă, oficială, până la data de 1 iunie 2011. Solicitarea va include şi asumarea faptului că persoanele nominalizate sunt eligibile, îndeplinind condiţia de a nu avea soţul/soţia, o rudă sau un afin de până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune şi care se angajează să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi ale metodologiei de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului.

Observatorii acreditaţi de Comisia de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti vor primi informaţii, din partea reprezentantului comisiei judeţene/a Municipiului Bucureşti, legate de prevederile relevante în vigoare pentru examenul de bacalaureat (lege, metodologii, proceduri, note etc. În cadrul instruirii, aceştia vor semna declaraţii-tip, prin care îşi asumă cunoaşterea şi respectarea întocmai a prevederilor metodologiei şi procedurile stabilite de Comisia de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti pentru accesul observatorilor în spaţiile în care se desfăşoară examenul de bacalaureat, inclusiv acceptarea faptului că, în centrele de bacalaureat, nu vor avea asupra lor materiale nepermise, de tipul: telefoane mobile, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, precum şi dicţionare, manuale şcolare, culegeri, ziare, reviste, cărţi etc.
Comisia de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti va elabora lista nominală a observatorilor acceptaţi, pe care o va transmite fiecărui centru de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi fiecărui centru de examen şi va elibera, până la data de 5 iunie 2011, adeverinţe nominale pentru fiecare observator. Observatorii vor avea acces în centrele de examen numai însoţiţi de un membru al comisiei delegat de preşedintele acesteia şi doar în baza adeverinţei şi a unui act de identitate. Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, vor fi acceptaţi cel mult doi observatori/centru de bacalaureat/probă de examen.
În cadrul activităţii din centrele de bacalaureat, observatorilor le sunt interzise următoarele: să ia contact direct cu subiectele (vizual sau xerocopie etc.) înainte de afişarea acestora, să citească lucrările candidaţilor sau să discute cu aceştia în timpul probelor, să discute cu profesorii asistenţi în timpul probelor, să intervină în orice fel în activităţile din sălile în care candidaţii susţin probe de examen, să perturbe activitatea specifică pe care o desfăşoară comisiile, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de metodologie pentru membrii acestora, respectiv să părăsească centrele de examen în care se desfăşoară probele scrise, înainte de ieşirea primului candidat din centru.
La încheierea activităţii, observatorul va redacta un raport scris, datat şi semnat, care va fi predat secretarului Comisiei de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti. Orice sesizare vizând eventualele nereguli identificate de observatori va fi comunicată de către aceştia preşedintelui comisiei din centrul de bacalaureat şi persoanei de contact. Persoana de contact va transmite imediat informaţia preşedintelui Comisiei de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti, care va lua măsuri de verificare şi remediere a eventualelor disfuncţionalităţi semnalate. Preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a Municipiului Bucureşti va decide asupra oportunităţii informării Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Sesizările şi propunerile observatorilor vor fi consemnate de preşedintele din fiecare centru în raportul cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, transmis Comisiei de bacalaureat judeţene/a Municipiului Bucureşti.

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0