Subiecte si Barem Limba si literatura romana – proba scrisa sesiunea speciala a Bacalaureatului 2013

0
(0)

Prima proba scrisa a sesiunii speciale a Bacalaureatului 2013, examenul de Limba si literatura romana, s-a desfasurat azi iar subiectele au fost diferentiate. La profilul Real, la primul subiect candidatii au raspuns mai multor cerinte, pornind de la poezia “Din cerurile-albastre” a lui Mihai Eminescu. Al doilea subiect a avut ca cerinta realizarea unui “text de tip argumentativ” de 150 – 300 de cuvinte “despre modul in care activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personala”. Ultimul subiect a vizat redactarea unui eseu in care absolventii sa prezinte “relatia dintre doua personaje dintr-un roman psihologic studiat”.

  • Descarca de mai jos subiectele si baremele integrale de la sesiunea speciala BAC 2013

Subiecte examen Limba si literatura romana – Filiera teoretica – Profilul real; Filiera tehnologica; Filiera vocationala – Toate profilurile (cu exceptia profilului pedagogic)
Baremul de evaluare si de notare

Subiecte examen Limba si literatura romana – Filiera teoretica – Profilul umanist; Filiera vocationala – Profilul pedagogic
Baremul de evaluare si de notare

Subiecte – Limba si literatura romana / Profilul real

“Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I     (30 de puncte)

Citeste urmatorul text:

“Din cerurile-albastre
Luceferi se desfac,
Zambind iubirii noastre
Si undelor pe lac.
De glasul pasarelelor
Pe ganduri codru-i pus.
O, stelelor, stelelor,
Unde v-ati dus?

In turme calatoare
Trec nourii pe ceri,
Ce seaman pieritoare
Duioaselor dureri.
De stralucirea florilor
E campul tot rapus.
O, norilor, norilor,
Unde v-ati dus?

Soptiri aeriane
Patrund din mal in mal
S-a stelelor icoane
Pre fiecare val.
De ochii tai cei plini de-amor
Aminte mi-am adus
O, stelelor, stelelor,
Unde v-ati dus?

Cum iedera se leaga
De ramuri de stejar,
Mi-a fost odata draga
Si draga-mi este iar.
De bratul tau cuprins cu dor
Aminte mi-am adus.
O, bratelor, bratelor,
Unde v-ati dus?

(Mihai Eminescu, Din cerurile-albastre)

Redacteaza, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte cu privire la text:
1. Numeste cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: zambind si odata.     2 puncte
2. Explica rolul cratimei in secventa: S-a stelelor icoane.     2 puncte
3. Construieste un enunt in care sa folosesti o locutiune/expresie care sa contina substantivul ochi.     2 puncte
4. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale ale subiectivitatii prezente in textul dat.     4 puncte
5. Precizeaza doua motive literare identificate in textul dat.     4 puncte
6. Selecteaza doua secvente din text care contureaza dimensiunea spatiala a imaginarului poetic.     4 puncte
7. Prezinta semnificatia a doua figuri de stil diferite din a doua strofa.     4 puncte
8. Ilustreaza, cu exemple din text, doua trasaturi ale genului liric.     4 puncte
9. Comenteaza, in 60 – 100 de cuvinte (sase – zece randuri), prima strofa a textului, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica si mijloacele artistice.     4 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA     (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de randuri) despre modul in care activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personala.

In elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
– sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;     8 puncte
– sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;     16 puncte
– sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie) si limitele de spatiu indicate.     6 puncte

SUBIECTUL AL III-LEA     (30 de puncte)

Redacteaza un eseu de 600 – 900 de cuvinte (doua – trei pagini), in care sa prezinti relatia dintre doua personaje dintr-un roman psihologic studiat.

In elaborarea eseului, vei avea in vedere urmatoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecaruia dintre personajele alese din romanul psihologic studiat;
– evidentierea, prin doua episoade/citate/secvente comentate, a modului in care evolueaza relatia dintre cele doua personaje;
– ilustrarea a patru elemente de structura si de compozitie ale romanului psihologic studiat, semnificative pentru analiza relatiei dintre cele doua personaje (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, incipit, final, tehnici narative, perspectiva narativa, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
– sustinerea unei opinii despre modul in care o idee sau tema romanului psihologic studiat se reflecta in evolutia relatiei dintre cele doua personaje.

Nota!
Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor in scris – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea in pagina, lizibilitatea – 1 punct; incadrarea in limitele de spatiu indicate – 1 punct).

In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte (doua pagini) si sa dezvolte subiectul propus.”

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0