TAXA PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT (REPETARE EXAMEN DE CEL PUTIN 2 ORI)

Examenul de BacalaureatAbsolventii lnvatamantului preuniversitar de stat si particular se pot inscrie si pot sustine cxamenele de finalizare a studiilor, in sesiunile anului scolar 2016-2017, conform reglementarilor Ministerului Educatiei Nationale privind organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea urmatoarelor precizari:

I. PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

a) Candidatii din promotii anterioare, care au sustinut in sesiunile anterioare de cel putin de doua ori examenul de bacalaureat si care se prezinta la toate probele examenului de bacalaureat achita suma de 240 lei;

b) In ce lelalte cazuri, stabilirea sumei de plata pentru candidatii din promotiile anterioare, care au sustinut in sesiunile anterioare de cel putin doua ori examenul de bacalaureat se face diferentiat, In functie de numarul probelor pe care le sustine candidatul, luandu-se in calcul toate cheltuielile necesare examinarii fiecarui candidat, cu aplicarea prevederilor articolelor 3, 4. 36 si 37 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat- 2011, aprobata prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificarile si completarile ulterioare valabila si pentru bacalaureatul 2017, conform prevederilor OMENC nr. 5070/31.08.2016.

II. PENTRU SUSTINEREA EXAMENELOR DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE/ DE ATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE:

a) Absolventii invatamantului liceal, filierele vocationala si tehnologica, care au sustinut in sesiunile anterioare de cel putin doua ori examenul de certificare a calificarii si care se prezinta Ia examen, achita o taxa de 50 lei.

b) In cazul celorlalte cxamene de certificare a calificarii profesionale/de a testare a competentelor profesionale taxele de examen se stabilesc, dupa caz, de inspectoratul Scolar Judetean/al Municipi ului Bucuresti sau la nivelul centrului de examen, in conformitate cu prevederile metodologiilor in vigoare.

Precizari suplimentare aici