Volumul „Perspective Inovative ale Evaluării în Învățământul Primar. Evaluarea digitală” de Marin Manolescu (coordonator) și Mirela Frunzeanu

0
(0)

La Editura Universității din București a apărut volumul Perspective Inovative ale Evaluării în Învățământul Primar. Evaluarea digitală, semnat de Marin Manolescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universității din București și Mirela Frunzeanu, doctor în științe ale educației a Universității din București. Optimizarea activității evaluative în învățământul primar prin instrumente digitale reprezintă o problematică de maximă actualitate pentru domeniul educațional – de fapt una din caracteristicile majore ale ultimelor decenii, în contextul în care accelerarea schimbărilor în educație și trecerea la înalta tehnologie reclamă o educație modernă și o mentalitate tehnologică nouă. Sarcina educației și formării bazată pe competențe digitale nu este aceea de a demonstra că are rezultate dezirabile și imediate în competiția cu alte sisteme educaționale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un spectru nou de performanțe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în societatea contemporană la toate nivelurile.  Drumul străbâtând de la „tăblița de ardezie”, de la „ascultarea” tradițională la calculator, laptop, tabletă și „evaluarea digitală” a fost lung și marcat de salturi spectaculoase. Explorarea posibilităților inovatoare și de optimizare pe care le oferă instrumentele Web 2.0 pentru activitatea evaluativă din învățământul primar devine o oportunitate ce trebuie valorificată.  Elaborarea lucrării reprezintă urmarea firească a tendințelor de modernizare a evaluării școlare. Tema a fost aleasă ținând cont de schimbările majore produse în sistemul de evaluare din ciclul primar, îndeosebi în ultimele două decenii și de forța, profunzimea, rapiditatea cu care instrumentele digitale invadează spațiul școlar și se instalează confortabil deopotrivă în activitățile de predare – învățare și evaluare. Schimbarea sistemului de evaluare la nivel primar a produs numeroase inovații. În contextul lucrării, evoluțiile teoretice majore din planul dezvoltării evaluării școlare au fost asociate cu inovațiile din planul TIC în calitate de tehnică sau procedeu de evaluare.  Marin Manolescu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și a înfiinţat sau a participat la înfiinţarea sau consolidarea unor structuri/ instituţii de prestigiu în domeniul formării iniţiale și continue a cadrelor didactice pentru nivelurile primar, preşcolar, gimnazial şi liceal. A îndeplinit funcţii manageriale în învăţământul universitar, preuniversitar, la nivel ministerial. Este coordonatorul/ directorul a două programe de master acreditate ARACIS: Mentoratul în educaţie şi Educaţie presecundară. Politici și strategii de dezvoltare. Domeniile sale de competenţă ştiinţifică și didactică sunt: teoria, metodologia și practica evaluării, teoria și metodologia curriculumului, formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice, educaţia timpurie, practica profesională și pedagogică.La Editura Universității din București a apărut volumul Perspective Inovative ale Evaluării în Învățământul Primar. Evaluarea digitală, semnat de Marin Manolescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universității din București și Mirela Frunzeanu, doctor în științe ale educației a Universității din București.

Optimizarea activității evaluative în învățământul primar prin instrumente digitale reprezintă o problematică de maximă actualitate pentru domeniul educațional – de fapt una din caracteristicile majore ale ultimelor decenii, în contextul în care accelerarea schimbărilor în educație și trecerea la înalta tehnologie reclamă o educație modernă și o mentalitate tehnologică nouă. Sarcina educației și formării bazată pe competențe digitale nu este aceea de a demonstra că are rezultate dezirabile și imediate în competiția cu alte sisteme educaționale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un spectru nou de performanțe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în societatea contemporană la toate nivelurile.

Drumul străbâtând de la „tăblița de ardezie”, de la „ascultarea” tradițională la calculator, laptop, tabletă și „evaluarea digitală” a fost lung și marcat de salturi spectaculoase. Explorarea posibilităților inovatoare și de optimizare pe care le oferă instrumentele Web 2.0 pentru activitatea evaluativă din învățământul primar devine o oportunitate ce trebuie valorificată.

Elaborarea lucrării reprezintă urmarea firească a tendințelor de modernizare a evaluării școlare. Tema a fost aleasă ținând cont de schimbările majore produse în sistemul de evaluare din ciclul primar, îndeosebi în ultimele două decenii și de forța, profunzimea, rapiditatea cu care instrumentele digitale invadează spațiul școlar și se instalează confortabil deopotrivă în activitățile de predare – învățare și evaluare. Schimbarea sistemului de evaluare la nivel primar a produs numeroase inovații. În contextul lucrării, evoluțiile teoretice majore din planul dezvoltării evaluării școlare au fost asociate cu inovațiile din planul TIC în calitate de tehnică sau procedeu de evaluare.

Marin Manolescu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și a înfiinţat sau a participat la înfiinţarea sau consolidarea unor structuri/ instituţii de prestigiu în domeniul formării iniţiale și continue a cadrelor didactice pentru nivelurile primar, preşcolar, gimnazial şi liceal. A îndeplinit funcţii manageriale în învăţământul universitar, preuniversitar, la nivel ministerial. Este coordonatorul/ directorul a două programe de master acreditate ARACIS: Mentoratul în educaţie şi Educaţie presecundară. Politici și strategii de dezvoltare. Domeniile sale de competenţă ştiinţifică și didactică sunt: teoria, metodologia și practica evaluării, teoria și metodologia curriculumului, formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice, educaţia timpurie, practica profesională și pedagogică.

Sursa text si foto: Universitatea Bucuresti

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0