Burse pentru liceeni oferite de Primaria Sectorului 3 si Complexul Educational Lauder-Reut

0
(0)

În cadrul Programului „O şansă pentru viitorul tău” Primăria Sectorului 3 şi Complexul Educaţional Lauder-Reut oferă 10 burse integrale pentru toată durata liceului elevilor din clasa a VIII-a cu rezultate foarte bune la învăţătură, care doresc să studieze într-un mediu competitiv şi ofertant începând cu anul şcolar 2011-2012.

La sfâşitul fiecărui an şcolar se va realiza o reevaluare a fiecărui beneficiar al bursei de şcolarizare, după următoarele criterii: promovabilitate 100%, nota 10 la purtare şi media generală de minimum 8,50.

Programul  educaţional „O şansă  pentru viitorul tău” se desfăşoară  astfel:

– 12 aprilie- 05 mai – difuzarea informaţiei referitoare la program în şcolile generale din sectorul 3;
– 06, 09 şi 19 mai – înscrierea la sediul Complexului Educaţional Lauder – Reut (de către un părinte/susţinător legal); depunerea cererii;  depunerea dosarului
– 11 mai, ora 17.00 – întâlnirea candidaţilor şi a părinţilor acestora cu reprezentanţii conducerii Complexului Educaţional Lauder – Reut; afişarea programării interviurilor pentru proba practică;
– 12, 13 şi 16 mai – desfăşurarea concursului – Etapa I (probă practică- interviu);
– 17 mai – desfăşurarea concursului – Etapa a- II-a (proba scrisă);
– 19 mai  afişarea rezultatelor.

Elevii care doresc să se înscrie în acest program trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1. Elevul trebuie să fie înscris într-o şcoală situată în sectorul 3;
2. Să domicilieze în sectorul 3;
3. Media de absolvire a clasei a VII-a şi a semestrului I al clasei a VIII- a să fie peste 9,50 sau rezultate foarte bune obţinute la olimpiadele şcolare (cel puţin etapa pe Municipiu) de limba română, matematică, limba engleză, informatică;
4. Media la limba engleză în clasa aVII-a şi în semestrul I al clasei a VIII-a să fie peste 9,50;
5. Nota la purtare în clasele V-VII şi în semestrul I al clasei a VIII-a să fie 10.

Dosarul de înscriere al elevului va conţine:

1. Adeverinţă de elev eliberată de şcoala la care este înscris acesta, care precizează: media de absolvire a clasei a VII-a; media generală – semestrul I al clasei a VIII-a; media la limba engleză clasa a VII- a şi semestrul I al clasei a VIII-a; nota la purtare clasele V-VII şi semestrul I al clasei a VIII-a.
2. Formular de înscriere  (completat de ambii părinţi/susţinători legali);
3. Copie a C.I/carnetului de elev (din care să reiasă domiciliul elevului);
4. Recomandare din partea directorului/directorului adjunct al instituţiei (cu semnătură şi ştampilă).

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0