Metodologia de miscare de personal in invatamant se schimba din nou

O Ordonanţă de Urgenţă adoptată săptămâna trecută de guvern stabileste modificari ale metodologiei de mişcare de personal dupa cum urmeaza:

– Guvernul a înlăturat bariera care exista până acum în ceea e priveşte transferul rural – urban şi de la un nivel inferior de învăţământ la un nivel superior.

– Condiţia pentru pretransferul din mediul rural în cel urban este dată de obţinerea mediei minim şapte la concursul naţional de titularizare sau minim şapte la repartiţia guvernamentală.

– În ceea ce priveşte pretransferarea între nivelurile de studiu, aceasta poate fi făcută cu condiţia parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii cinci ani.

Metodologia de miscare de personal in invatamant se schimba din nou
Evaluați acest post