Precizări privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016

Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016

1. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4496/13.07.2015 cu privire la structura anului şcolar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare, cursurile pentru elevii din clasele a VIII-a se încheie la data de 17 iunie 2016.

2. Cadrele didactice din unităţile de învăţământ gimnazial vor planifica activitatea claselor a VIII-a astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor şcolare.

3. Pentru perioada 20 – 24 iunie 2016, conducerile unităţilor de învăţământ gimnazial vor atribui cadrelor didactice care predau la clasa a VIII-a, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârşitului de an şcolar, pregătirii Evaluării Naţionale, precum şi admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în şcoală, pentru absolvenţii claselor a VIII-a, de ore de pregătire pentru Evaluarea Naţională.

4. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4496/13.07.2015 cu privire la structura anului şcolar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare, cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016.

5. Cadrele didactice din unităţile de învăţământ liceal vor planifica activitatea claselor terminale de liceu astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor şcolare.

6. Cadrele didactice din unităţile de învăţământ liceal, filiera tehnologică, vor planifica activitatea claselor terminale de liceu astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor şcolare, respectând un număr de 4 săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică.

7. În conformitate cu calendarul de desfăşurare a examenului de bacalaureat–2016, aprobat prin Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat–2016, în perioada 13 iunie – 1 iulie 2016, absolvenţii claselor terminale de liceu susţin probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi, după caz, în limba maternă, a competenţelor digitale şi a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

8. În perioada 6 – 24 iunie 2016, conducerile unităţilor de învăţământ liceal vor atribui cadrelor didactice care predau la clasele terminale, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârşitului de an şcolar, pregătirii examenului de bacalaureat, precum şi admiterii în clasa a IX-a. Astfel, cadrele didactice al căror orar este diminuat în urma încheierii cursurilor claselor terminale, vor fi implicate cu prioritate în organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maternă, a competenţelor digitale şi a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, cadrele didactice de specialitate vor fi implicate în organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini şi a probei de verificare a cunoştinţelor de limbi moderne sau materne, prevăzute în calendarul admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în şcoală, pentru absolvenţii claselor a XII-a/a XIII-a, de ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat.

9. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4496/13.07.2015 cu privire la structura anului şcolar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare, calculul normei anuale pentru cadrele didactice care predau la clasele din învăţământul profesional şi tehnic se face pentru 36 de săptămâni. Pentru cadrele didactice care predau la clasele terminale, se consideră că activităţile desfăşurate în conformitate cu prevederile prezentei note, în completarea orelor de predare diminuate în urma încheierii cursurilor claselor terminale, fac parte din norma didactică.

Precizări privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016
Evaluați acest post