Precizări referitoare la finanţarea programelor componente ale Planului Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare în anul 2013

Urmare a motivaţiilor expuse de membrii demisionari ai Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Ministerul Educaţiei Naţionale consideră că pentru o corectă informare a opiniei publice, se impun o serie de precizări.