Arhiva: Admitere facultate - Page 2

Inscrierea la facultatile din Academia de Studii Economice Bucuresti

Studenti in RomaniaAcademia de Studii Economice scoate la concurs aproape 6.000 de locuri la facultăţile sale, dintre care 2.602 la buget şi 2.826 la taxă. Cele mai multe locuri sunt la Facultatea de Cibernetică, acolo unde, încă din primele zile de înscriere, s-au format coze pentru depunerea dosarelor. Aici sunt 573 de locuri bugetate şi 80 de locuri la taxă. La Contabilitate şi Informatică de Gestiune, candidaţii au la dispoziţie 233 de locuri la buget şi 382 de locuri la taxă, în timp ce la Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori sunt disponibile 227 de locuri la buget şi 285 de locuri la taxă.

Înscrierile la ASE se mai pot face până în 16 iulie, iar admiterea se face pe baza mediei de la bac.

 

Mai multe detalii despre admiterea la facultatile ASE bucuresti gasiti aici.

Cate locuri oferta Universitatea din Bucureşti pentru inscrierea la facultati

Universitatea BucurestiUniversitatea din Bucureşti oferă anul acesta în total peste 9.000 de locuri la facultăţi, dintre care 4.250 de locuri la buget. Cele mai multe locuri sunt la facultăţile de Geografie, de Limbi Străine, Matematică, Sociologie şi Psihologie, care sunt şi cele mai căutate în fiecare an.

Pentru admiterea din acest an la studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr total de 9.383 de locuri, dintre care 4.250 de locuri la buget şi 5.133 de locuri la taxă. La master, au fost scoase la concurs 7.853 de locuri la toate cele 19 facultăţi, dintre care 2.865 de locuri la buget şi 4.988 de locuri la taxă.

Cele mai căutate facultăţi sunt şi cele cu cele mai multe locuri disponibile şi rămân şi în acest an Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Facultatea de Geografie, cea de Matematică, de Sociologie, de Psihologie, de Limbi Străine, Litere, Jurnalism, Drept sau Istorie.

Astfel, la Administraţie şi Afaceri sunt 198 de locuri la buget şi 527 la taxă, iar înscrierile se mai pot face până în 23 iulie. Admiterea se realizează în baza mediei dintre proba la bacalaureat la Limba română şi materia la alegere. La Facultatea de Drept sunt 261 de locuri la buget şi 307 locuri cu taxă, iar înscrierea se face până în 18 iulie. Examenul de admitere, cu întrebări din Limba română şi economie, va avea loc în 24 iulie.

La Biologie sunt 95 de locuri la buget şi 134 de locuri cu taxă, iar admiterea se face în baza unui eseu motivaţional şi ăn baza mediei de la examenul de bacalaureat. Înscrierea se mai face până în 18 iulie. De asemenea, la Facultatea de Chimie sunt 111 locuri la buget, iar admiterea constă în media dintre nota finală la bac (75 la sută) şi nota la testul grilă (25 la sută), la alegere între chimie generală şi anorganică sau chimie organică. Candidaţii îşi mai pot depune dosarele până în 19 iulie, urmând ca testul să aibă loc în 23 iulie.

În ceea ce priveşte Facultatea de Geografie, aceasta oferă 324 de locuri la buget, iar data limită de înscriere este 19 iulie. Admiterea se face în baza unei scrisori de motivaţie şi media de la bac. La Istorie sunt disponibile 165 de locuri la buget şi 298 de locuri la taxă, iar admitera constă în baza unei scrisori de intenţie şi în funcţie de media de la bacalaureat. Înscrierile se fac până în 20 iulie.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării oferă candidaţilor 325 de locuri, dintre care 120 la buget, iar data limită de înscriere este vineri, 13 iulie. Admiterea constă într-un examen scris pe fiecare specializare în parte. Astfel, examenele vor avea loc timp de trei zile consecutiv, în 16, 18 şi 18 iulie, pentru Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism şi, respectiv, Publicitate. Pe de altă parte, la Facultatea de Litere sunt 411 locuri la buget şi se intră după concursul de dosare, nota la proba de Limba română de la bac valorând două treimi din nota finală, în timp ce media dintre celelalte două note de la bac valorează o treime. Excepţie face specializarea Comunicare şi relaţii publice, unde se intră în baza unui test de o oră din noţiuni de limba română. Înscrierea se face până în 16 iulie.

În ceea ce priveşte Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, înscrierea se face până în 14 iulie şi admiterea constă în examen scris cu două discipline. Sunt disponibile 386 de locuri la buget. La Matematică şi Informatică 387 de locuri bugetate, în timp ce la Facultatea de Psihologie sunt 298 de locuri la buget. La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, candidaţii au la dispoziţie 264 de locuri la buget, la toate cele patru specializări, Sociologie, Antropologie, Resurse umane şi Asistenţă socială, la care se adaugă alte 700 la taxă. Înscrierile se pot face până în 15 iulie, iar admiterea se face pe baza unui eseu motivaţional şi a mediei dintre nota la examenul de bac la Limba română şi nota la o a doua probă, la alegere.

În acest an, UB oferă posibilitatea achitării online a taxei de înscriere pri completarea unui formular, urmând ca, în dosarul de înscriere, candidatul să ataşeze şi dovada plăţii primită pe e-mail. De asemenea, candidaţii vor avea cazare gratuită în căminul Leu C timp de trei nopţi şi vor avea acces gratuit în spaţiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Data limită pentru înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti este 26 iulie, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afişa în 29 iulie.

 

MAi multe detalii pe siteul oficial.

Admiterea în Universitatea Politehnică Bucureşti. Inscrieri in perioada 9-14 iulie

Universitatea Politehnica din BucurestiPotrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de către reprezentanţii UPB, înscrierile candidaţilor pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2018-2019, au fost programate pentru perioada 9-14 iulie 2018, acestea urmând să se facă la secretariatul facultăţilor pentru care concurenţii optează.

Dacă taxa de înscriere în examen este anul acesta 125 lei, pentru cele 1.075 de locuri suplimentare aceasta a fost stabilită la 5.000 de lei/ an pentru facultăţile cu predare în limbi străine şi la 4.500 lei/an, pentru celelalte facultăţi.

Pentru concursul de admitere la studiile de licenţă pentru Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor candidaţii vor susţine un text grilă şi interviul chiar în momentul înscrierii, zilnic între orele 09:00 – 16:00, în perioada 9-14 iulie.

În ceea ce priveşte candidaţii înscrişi la examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2018-2019, pentru celelalte 12 facultăţi ale UPB, aceştia vor susţine două probe scrise, în zilele de 16 şi 17 iulie 2018, începând cu ora 10:00, cu o durată de maximum 2 ore.

Mai multe detalii legate de distribuirea locurilor pe fiecare dintre cele 15 facultăţi ale universităţii se găsesc pe site-ul UPB.

Între 2 şi 14 iulie 2018, UPB va asigura, gratuit, un program intensiv de cursuri de pregătire la următoarele materii: matematică, fizică şi chimie.

Tot în regim gratuit, UPB va asigura cazare pentru toţi candidaţii din provincie care vor solicita acest lucru, precum şi pentru un însoţitor al acestora, în perioada 14-21 iulie 2018.

Candidaţii pot beneficia de cazare pe baza prezentării, la administraţia căminului, a actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs primită în momentul înscrierii la secretariatul facultăţii pentru care au optat.

În prezent, prin cele 15 facultăţi ale sale, Universitatea Politehnică in Bucureşti şcolarizează un număr de peste 30.000 de studenţi, dintre care 6.000 în ultimul an.  De asemenea, UPB ocupă locul 22 la nivelul Europei de Sud-Est. Ierarhizarea a fost realizată de către SCImago Institutions Rankings, una dintre cele mai cunoscute resurse de ierarhizare a universităţilor la nivel mondial.

Nou program de studii universitare, introdus în domeniul de licenţă Ştiinţa Mediului

Studenti in RomaniaGuvernul a aprobat joi Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor sau programelor de studii universitare, cât şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019, fiind introdusă o nouă specializare în domeniul de licenţă Ştiinţa mediului. Prin acelaşi act normativ a fost certificată înfiinţarea altor opt programe de studii de licenţă noi, în timp ce 35 de specializări din opt facultăţi de stat şi private intră în lichidare.

Potrivit Ministerului Educaţiei, prin adoptarea acestei Hotărâri de Guvern este introdusă specializarea “Management şi audit de mediu” în domeniul de licenţă “Ştiinţa mediului”. Documentul mai certifică şi înfiinţarea a opt programe noi pentru studii de licenţă, iar pentru 105 specializări/programe de studii universitare de licenţă din 40 de instituţii de învăţământ superior au fost făcute modificări ale capacităţii de şcolarizare.

Universitatea din București a dat startul înscrierilor pentru admiterea 2017

Admitere 2017 Universitatea BUcuresti

foto unibuc.ro

Astăzi, 6 iulie 2017, Universitatea din București a demarat înscrierile la studii universitare de licență și masterat la toate cele 19 facultăți ale sale.

Pentru admiterea din anul 2017 la studii universitare de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 10.287 de locuri, dintre care 4.310 de locuri la buget și 5.977 de locuri la taxă. Numărul de locuri la buget și la taxă repartizat pe facultăți, pentru studii universitare de licență, poate fi consultat aici.

Pentru studii universitare de masterat, Universitatea din București scoate la concurs în acest an  un număr total de 8.273 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 3.200 de locuri la buget și 5.073 de locuri la taxă. Aici puteți consulta numărul de locuri la buget și la taxă repartizat pentru studii universitare de masterat.

Pentru candidații la admiterea din acest an, Universitatea din București oferă o serie de facilități, precum achitarea online a taxei de înscrierecazare gratuită în căminele proprii și acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Plata taxei de înscriere la admitere se poate face online prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Mai mult, candidații beneficiază de trei zile gratuite de cazare în căminele Universității din București.

Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licență sunt următoarele: fişă-tip de înscriere, diplomă de bacalaureat / adeverință eliberată de instituția de învățământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic, în copie (în cazul candidaţilor care se înscriu ca olimpici), certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală-tip, trei fotografii 3/4 cm, C.I  sau pașaport în copie, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de licență, aprobată în ședința Senatului UNIBUC din 22 februarie 2017, „prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ”.   Mai multe informații despre actele necesare pentru dosarul de înscriere la studii universitare de licență pot fi consultate aici, iar informații complete despre cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

În ceea ce privește studiile universitare de masterat, candidații vor include în dosar următoarele acte: fișă tip de înscriere, diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii, certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, trei fotografii tip buletin de identitate, B.I. sau C.I. în copie, chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. Mai multe informații despre actele necesare pentru dosarul de înscriere la studii universitare de masterat pot fi consultate aici, iar informații complete despre cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

Înscrierea la admitere se face la sediile facultăților Universității din București (mai multe informații referitoare la datele de contact ale facultăților pot fi consultate aici). Pentru admiterea 2017, înscrierea la programele de licență și masterat ale Facultății de Științe Politice se face și online (www.fspub.unibuc.ro/admitere).

În ceea ce privește modalitatea de admitere, menționăm că fiecare facultate a decis asupra propriei forme de concurs (în link-urile următoare puteți identifica facultățile care au optat pentru forma de admitere specificată):

Informații despre specializări, cursuri și admiterea la fiecare dintre facultățile Universității din București pot fi găsite mai jos:

Data limită pentru înscrierea la facultățile Universității din București este 25 iulie 2017, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afișa la data de 29 iulie 2017. Calendarul admiterii la facultate poate fi consultat aici.

Aici puteți consulta Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de licență și aici, pentru studii universitare de masterat.

Universitatea din București va comunica în mod constant informații cu privire la admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii: www.admitere.unibuc.ro și pe conturile de Facebook Universitatea din București și Facebook Admiterea la Universitatea din București.

Oferta de admitere a Universității „Alexandru Ioan Cuza”: 3400 de locuri fără taxă și peste 80 de opțiuni de studiu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza înscrieri, în luna iulie, la toate cele 15 facultăți ale sale, pentru 3400 de locuri la buget. La admiterea din 2017, absolvenţii de liceu vor avea de ales dintre 81 de specializări orientate spre ştiinţele reale şi umane. Pentru master oferta academică este mai bogată, aceasta constând în 128 de specializări cu 2295 de locuri bugetate.

Admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea loc în perioada 17 – 21 iulie 2017, atât pentru licență, cât și pentru master.

Olimpicii vor fi admişi direct pe locuri bugetate la facultatea la care se înscriu, fără a trece prin selecția de dosare sau examen.

Printre facultăţile care vor avea o probă suplimentară la admiterea la licenţă, pe lângă dosar, se numără Facultatea de Drept, acolo unde media va fi reprezentată de 50% nota testului la Limba Română, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport va avea pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă o probă sportivă eliminatorie, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială se va adăuga un test scris la Biologie. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, la specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, va exista o probă eliminatorie de aptitudini muzicale, la fel ca şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă, unde la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală candidații vor da o probă vocaţională de muzică, iar 50% din notă va fi rezultatul de la o probă scrisă de specialitate. Şi la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, tot la specializarea pastorală, media de admitere va fi alcătuită într-un procent de 40% din nota de la proba orală la Teologie Dogmatică.

La Facultatea de Informatică, specializarea Informatică, la admitere va conta 50% nota de la testul scris la Matematică sau Informatică. Pentru liniile de studiu internaționale, candidații vor susține și un test de limbă străină.

Numărul de locuri oferit de universitate este distribuit pe facultăți astfel:

Facultatea de Biologie – 165 de locuri la buget, 30 cu taxă

Facultatea de Chimie – 110 locuri la buget, 15 cu taxă

Facultatea de Drept – 200 locuri la buget, 155 cu taxă

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – 840 locuri la buget, 985 cu taxă

Facultatea de Educație Fizică și Sport – 75 de locuri la buget, 90 cu taxă

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 250 de locuri la buget, 444 de locuri cu taxă

Facultatea de Fizică – 76 de locuri la buget, 11 cu taxă

Facultatea de Geografie și Geologie – 271 de locuri la buget, 213 cu taxă

Facultatea de Informatică – 315 de locuri la buget, 60 cu taxă

Facultatea de Istorie – 100 de locuri la buget, 61 cu taxă

Facultatea de Litere – 408 locuri la buget, 229 cu taxă

Facultatea de Matematică – 110 locuri la buget, 20 cu taxă

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 315 locuri la buget, 315 cu taxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă – 130 de locuri la buget, 100 cu taxă

Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 35 de locuri la buget, 20 cu taxă

Celor 3400 de locuri fără taxă li se adaugă alte 196 de locuri la buget, destinate candidaților de etnie romă și românilor de pretutindeni.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au posibilitatea de a studia alături de profesori bine pregătiţi, iar datorită parteneriatelor şi relaţiilor de colaborare cu diverse companii din Iaşi şi din regiunea Nord-Est, aceştia pot urma numeroase stagii de practică în diverse domenii sau pot face voluntariat la asociaţiile, ligile şi centrele culturale din apropierea Universității. De asemenea, studenţilor care vor să studieze în străinătate, Universitatea le oferă anual aproximativ 700 de burse de studiu și practică la cele mai prestigioase universităţi din lume. Noua schemă de burse de studii sociale și de studiu, care le va permite studenților cu note bune să primească între 580 și 1.000 de lei pe lună, este acoperitoare pentru cheltuielile esențiale din timpul studenției.

Diplomele emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt recunoscute de angajatori şi de cele peste 500 de universităţi din străinătate care au încheiat parteneriate cu instituţia.

Doar în cazul în care nu se vor ocupa toate locuri la prima sesiune de admitere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” va organiza o a perioadă de înscrieri, în intervalul 7 – 9 septembrie 2017. În 2016, a fost organizat un nou concurs de admitere la 12 din cele 15 facultăți ale Universității. Trei facultăți nu au mai organizat concurs de admitere în toamna 2016: Drept, Educație Fizică și Sport, respectiv Informatică.

 

Informații suplimentare despre admitere sunt disponibile pe site-ul www.admitere.uaic.ro.

Admitere la Universitatea de Vest Timisoara: peste 2000 de locuri bugetate, cazare gratuită pentru candidați, facilități numeroase oferite olimpicilor

Universitatea de Vest Timisoara2067 locuri bugetate și alte 4000 în regim cu taxă sunt scoase la concurs, în acest an, la Universitatea de Vest din Timișoara. Pentru admiterea 2017, UVT a pregătit facilități privind cazarea candidaților, înscrierea cât mai aproape de casă, dar și pentru elevii cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale.

Oferta Universității pentru absolvenții de liceu constă în 76 de specializări de licență, în 11 facultăți: Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie și de Administrare a Afacerilor; Educație Fizică și Sport; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică și Informatică; Muzică și Teatru; Sociologie și Psihologie; Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Ofertă educațională a UVT este adaptată la nevoile absolvenților de liceu și ale pieței muncii. Programele educaționale sunt gândite a oferi acele competențe de care tinerii au nevoie în a-și găsi cât mai repede de lucru după finalizarea studiilor. În plus, pachetul de facilități creat pentru admiterea din acest an răspunde nevoilor multor candidați. Ne-am dorit ca prima lor experiență cu Universitatea să fie cât mai plăcută, fiind un semn al implicării pozitive de care dăm dovadă față de membrii comunității noastre”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Absolvenții de liceu care se vor înscrie la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul sesiunii de admitere 2017 vor putea solicita alocarea unui loc de cazare gratuit pentru o perioadă de trei zile. Instituția oferă această facilitate pe perioada admiterii la ciclul licență. În acest sens, cei interesați vor depune o cerere în momentul înscrierii la facultate. Cazările se vor face în căminul C15, iar perioada pentru care se face solicitarea nu trebuie să depășească trei zile.

Universitatea a deschis centre de admitere în mai multe județe, pentru ca persoanele cu disponibilități reduse de deplasare să parcurgă procedura la ei în localitate. Centrele de înscriere și admitere din afara Timișoarei funcționează în perioada 11-14 iulie, în Deva, Reșița,  Drobeta – Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. Adresele lor pot fi găsite aici: Link – Centre județene.

Cei mai buni elevi de clasa a XII-a sunt acceptați pe loc la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cu condiția promovării examenului de bacalaureat. Astfel, participanții la olimpiadele naționale care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiuni) au posibilitatea să ocupe locuri fără taxă în cadrul facultăților Universității. Măsura este valabilă pentru toți olimpicii naționali și internaționali, indiferent de disciplina la care au participat. Pe lângă cazarea gratuită și centrele județene, UVT oferă și facilitatea preînscrierii online, în cazul candidaților care, în perioada studiilor liceale, au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale. Detalii sunt disponibile aici: Link – Preînscriere olimpici. În plus, acestora le sunt acordate următoarele facilități (menționăm doar câteva dintre ele): bursă în valoare de 800 lei/lună; integrarea în cele mai bune proiecte/centre de cercetare ale UVT; asigurarea costurilor de transport și cazare pentru participări cu lucrări la conferințe naționale/internaționale; cazarea gratuită în căminele Universității.

Pentru detalii despre procesul de admitere, cei interesați pot consulta pagina de internet a instituției, https://www.uvt.ro/ro/admitere/2017/licenta/, și își pot trimite întrebările pe acest grup de Facebook: https://goo.gl/tGWjE3