Arhiva: Subiecte - Page 2

Astazi proba scrisa la limba romana a examenului de bacalaureat

Examenul de BacalaureatProbele scrise ale bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2017, încep luni cu testul de Limba şi literatura română.

 

Actualizare:

La proba scrisă la Limba şi literatura română, profilul uman, elevii au primit o poezie de Ion Voinea, având de răspuns la nouă întrebări referitoare la elemente ale textului.

La al doilea subiect, candidaţii au avut de redactat un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre utilitatea activităţilor extraşcolare în educaţia cinematografică.

La al treilea subiect, elevii au avut de scris un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte relaţia dintre două personaje dintr-un roman de Marin Preda.

 

La proba scrisă la Limba şi literatura română, profilul real, elevii au avut primit un fragment din poezia „Alt cântec” de Adrian Maniu, având de răspuns la nouă întrebări referitoare la elemente ale textului, precum rolul cratimei, elemente care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic, precizarea a două motive literare, prezentarea semnificaţiei a două figuri de stil sau ilustrarea a două trăsături ale genului liric.

La al doilea subiect, candidaţii au avut de redactat un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul comunicării în reuşita unui proiect de echipă.

La al treilea subiect, elevii au avut de scris un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text aparţinând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu.

Marţi, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării este programată pentru vineri.

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a cerut ca pentru zilele caniculare să fie asigurată în centrele de examen apă potabilă şi asistenţă medicală.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 439 de centre de examen, s-au înscris peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile.

Vezi Calendarul complet al examenului de Bacalaureat

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 16:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În mod identic cu Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Prezent la videoconferinţa cu membrii comisiilor judeţene, preşedinţii centrelor de examen şi cei ai centrelor zonale de evaluare, organizată duminică, 25 iunie, la sediul MEN, ministrul Educației Naționale, Pavel Năstase, a solicitat asigurarea condițiilor optime în raport cu prognozele meteorologice pentru fiecare zi în parte. În acest sens, în sălile de examen trebuie asigurată o climatizare corespunzătoare, în funcţie de posibilităţile şi dotările spaţiilor respective, dar și apă potabilă atât pentru profesorii din comisii, cât şi pentru candidaţi. De asemenea, la nivelul tuturor centrelor de examen trebuie să existe asistenţă medicală permanentă.

În cadrul videoconferinței s-a pus accent și pe pregătirea elementelor care să confere un cadru corect şi exigent de desfăşurare a examenului şi care, în egală măsură, să ofere elevilor posibilitatea de a-şi pune in valoare cunoştinţele acumulate.

Save

Save

Subiecte Limba si literatura romana la simularea bacalaureatului la clasa a XII-a

Examenul de BacalaureatElevii claselor a XII a care au sustinut luni, proba scrisa la Limba romana a simularii examenului de Bacalaureat au primit un text la prima vedere din nuvela Prostii, de Liviu Rebreanu, la subiectul al doilea au avut de realizat un text argumentativ despre necesitatea competentelor de utilizare a calculatorului in contextul actual, iar la subiectul al treilea au avut de redactat un eseu in care sa prezinte tema si viziunea despre lume intr-un text poetic, apartinand lui Tudor Arghezi. 

Ei au trebuit sa numeasca sinonime pentru doua cuvinte din text, sa explice rolul virgulei intr-o secventa, sa construiasca un enunt in care sa foloseasca o locutiune, o expresie care sa contina substantivul “lume” si sa transcrie din textul dat doua cuvinte care contureaza dimensiunea spatiala.

De asemenea, elevii au mai avut de precizat doua motive literare din text si tipul de perspectiva narativa din textul dat. In plus, au mai avut de precizat rolul verbelor la timpul imperfect si de ilustrat cu cate un exemplu din text doua trasaturi ale genului epic.

La cerinta cu numarul noua -ultima- , elevii au avut de comentat in 60-100 de cuvinte o secventa din text.

Al doilea subiect a constat in scrierea unui text argumentativ despre necesitatea competentelor de utilizare a calculatorului in contextul actual, iar la ultimul subiect elevilor li s-a cerut sa redacteze un eseu de 600-900 de cuvinte in care sa prezinte tema si viziunea despre lume intr-un text poetic studiat apartinand lui Tudor Arghezi.

Află care sunt modelele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat

Examenul de BacalaureatAbsolvenții claselor a XII-a care vor susține la vară Bacalaureatul au la dispoziție modele de subiecte în vederea pregătirii examenelor, elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în acord cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitând deopotrivă demonstrarea eficientă a competenţelor și încadrarea în timpul de lucru prevăzut de metodologie.

Aici gasiti modelele de subuecte pentru Bacalaureat 2017http://subiecte2017.edu.ro/2017/bacalaureat/modeledesubiecte/

Important de la Ministerul Educatiei: nu au fost operate modificări în structura subiectelor în raport cu subiectele din anii trecuți.

 

Bacalaureatul 2018 va avea o structura noua a subiectelor la Limba si Literatura Romana

Ministerul Educatiei schimba structura subiectelor la Limba si Literatura Romana de la BAC 2018. Elevii de clasa a XI care sustin simularea examenului de Bacalaureat vor avea, la proba scrisa de Limba si literatura romana, subiecte structurate diferit fata de anii anteriori. Modificarea subiectelor, pilotata la simulare, ar urma sa fie aplicata in cadrul examenului de Bacalaureat de la finalul anului scolar 2017-2018.

Modificarea structurii subiectelor pentru simularea probei scrise la Limba romana s-a facut printr-un ordin al ministrului Educatiei, semnat in data de 4 ianuarie 2016 de Mircea Dumitru (OMENCS 3004/4.1.2017).

Examenul va avea tot 3 subiecte:

  • Subiectul I (comun tuturor filierelor, profilurilor si specializarilor) are ca suport un text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, stiintific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere si este alcatuit din doi itemi: un item semiobiectiv de tip intrebare structurata (A) si un item subiectiv de tip eseu (B);
  • Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor si specializarilor) are ca suport un text literar (epic liric sau dramatic) la prima vedere si consta intr-un item subiectiv de tip intrebare cu raspuns scurt;
  • Subiectul al III-lea (diferentiat in functie de filiera, profiluri si specializari) consta in elaborarea unui eseu sructurat si vizeaza aspecte de analiza tematica, structurala, stilistica a operelor literare studiate ce apartin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare si/sau a tipurilor de texte mentionate in programa de bacalaureat.

    Ministerul Educatiei a facut publice modele de subiecte pentru Simulare Bacalaureat proba de limba romana, clasa a XI-a.

    Modelel de subiecte pot fi descarcate de pe site-ul subiecte 2017.edu.ro

Modele de subiecte pentru BAC 2017

Examenul de BacalaureatMinisterul educatiei a publicat modelele de subiecte care sa ii ajute pe elevi sa se pregateasca examenul de Bacalaureat din vara anului 2017.

Modele de subiecte au fost elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) si au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro.

Bacalaureatul 2017 incepe in data de 6 iunie, cu examenul oral de Limba romana, iar ezultatele finale de la BAC vor fi afisate pe 10 iulie 2017.

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăyut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

Centrul Național de Evaluare și Examinare este instituția din subordinea Ministerului Educației specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.

Sesiunea speciala incepe luni, 16 mai

Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat va incepe luni, la Brasov, cu Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatie.
Sesiunea speciala va fi sustinuta de absolventii de liceu participanti la loturile nationale care se pregatesc pentru competitiile internationale sportive sau pe discipline, precum si pentru absolventii de liceu care sustin admiterea in universitatile din strainatate in aceeasi perioada cu examenul national de Bacalaureat.
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana si limba materna se va incheia pe 17 mai.
Pe 18 si 19 mai va avea loc Evaluarea competentelor digitale, pe 20 si 21 mai – Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.
Probele scrise vor avea urmatorul calendar: 23 mai – Limba si literatura romana, 24 mai – proba obligatorie a profilului, 25 mai – proba la alegere a profilului si specializarii, 26 mai – Limba si literatura materna.
Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 26 mai (pana la ora 18,00). Depunerea contestatiilor este programata in cursul aceleiasi zile, in intervalul orar 18,00 – 20,00. In data de 27 iunie vor fi solutionate contestatiile si afisate rezultatele finale.

Modele de SUBIECTE BAC 2016

Modele de subiecte BAC 2016 – Limba Română – Real

Modele de subiecte BAC 2016 – Limba Română – Uman

Modele de subiecte BAC 2016 – Matematică

Modele de subiecte BAC 2016 – Istorie

Modele de subiecte BAC 2016 – Anatomie – Biologie

Modele de subiecte BAC 2016 – Chimie

Modele de subiecte BAC 2016 – Economie

Modele de subiecte BAC 2016 – Geografie

Modele de subiecte BAC 2016 – Filosofie

Modele de subiecte BAC 2016 – Fizică

Modele de subiecte BAC 2016 – Informatică

Modele de subiecte BAC 2016 –  Psihologie

Modele de subiecte BAC 2016 – Logică

Modele de subiecte BAC 2016 – Sociologie

Modele de subiecte pentru examenele de bacalaureat 2016

Ministerul Educatiei a publicat modelele de subiecte pentru bacalaureatul 2016, pe care le puteti descarca din articol, pe fiecare disciplina de examen in parte. La Limba romana, cerintele sunt aproape identice cu cele din modelele de subiecte de anul trecut. Conform calendarului de BAC 2016, examenele incep pe 13 iunie, cu probele orale.
Descarca de mai jos modelele de subiecte si baremele pentru toate examenele bacalaureatului 2016:

BAC 2016 Model Subiecte Limba si literatura romana / Filiera teoretica-Profilul umanist
Barem Limba si literatura romana

BAC 2016 Model Subiecte Limba si literatura romana / Filiera teoretica-Profilul real
Barem Limba si literatura romana

BAC 2016 Model Subiecte Matematica – mate-info
Barem Matematica – mate-info

BAC 2016 Model Subiecte Matematica – pedagogic
Barem Matematica – pedagogic

BAC 2016 Model Subiecte Matematica – stiintele naturii
Barem Matematica – stiintele naturii

BAC 2016 Model Subiecte Matematica – tehnologic
Barem Matematica – tehnologic

BAC 2016 Model Subiecte Istorie
Barem Istorie

BAC 2016 Model Subiecte Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana
Barem Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana

BAC 2016 Model Subiecte Biologie vegetala si animala
Barem Biologie vegetala si animala

BAC 2016 Model Subiecte Chimie anorganica / Filiera tehnologica
Barem Chimie anorganica

BAC 2016 Model Subiecte Chimie anorganica / Filiera teoretica
Barem Chimie anorganica

BAC 2016 Model Subiecte Chimie organica / Filiera tehnologica
Barem Chimie organica

BAC 2016 Model Subiecte Chimie organica / Filiera teoretica
Barem Chimie organica

BAC 2016 Model Subiecte Economie
Barem Economie

BAC 2016 Model Subiecte Filosofie
Barem Filosofie

BAC 2016 Model Subiecte Fizica / Filiera tehnologica
Barem Fizica

BAC 2016 Model Subiecte Fizica / Filiera teoretica
Barem Fizica

BAC 2016 Model Subiecte Geografie
Barem Geografie

BAC 2016 Model Subiecte Informatica Limbajul C/C++ / Mate-info
BAC 2016 Model Subiecte Informatica Limbajul C/C++ / Stiintele naturii

BAC 2016 Model Subiecte Informatica Limbajul Pascal / Mate-info
BAC 2016 Model Subiecte Informatica Limbajul Pascal / Stiintele naturii

Barem Informatica Mate-info (comun pentru limbajele C/C++ si Pascal)
Barem Informatica Stiintele naturii (comun pentru limbajele C/C++ si Pascal)

BAC 2016 Model Subiecte Logica
Barem Logica

BAC 2016 Model Subiecte Psihologie
Barem Psihologie

BAC 2016 Model Subiecte Sociologie
Barem Sociologie

BAC 2016 Model Subiecte si Bareme Limba si literatura materna

BAC 2016 Model de Subiecte si Bareme – Examenele de certificare competente

Calendarul examenului de Bacalaureat 2016 – Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016      Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016                    Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016           Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
15 – 17 iunie 2016           Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
21 – 24 iunie 2016           Evaluarea competentelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016     Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C
4 iulie 2016                     Limba si literatura romana – proba E) a) – proba scrisa
5 iulie 2016                     Limba si literatura materna  proba E) b) – proba scrisa
6 iulie 2016                     Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisa
8 iulie 2016                     Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
12 iulie 2016                   Afisarea rezultatelor (pana la ora 16:00)
12 iulie 2016                   Depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
13 – 15 iulie 2016            Rezolvarea contestatiilor
16 iulie 2016                   Afisarea rezultatelor finale