Arhiva Tag: admitere facultate bucuresti

Admitere la Universitatea Româno-Americană

Universitatea Româno-Americană (URA)În data de 20 iunie 2022 încep înscrierile la Universitatea Româno-Americană (URA), una dintre cele mai performante universități din România, unde 75% dintre absolvenți se angajează în specializarea absolvită sau în domenii înrudite. Cu o istorie de peste 31 de ani pe piața educațională din România, URA le oferă tinerilor 7 facultăți din care pot alege, în anul universitar 2022 – 2023, respectiv: Facultatea de Drept, Facultatea de Informatică Managerială, Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Facultatea de Afaceri Internaționale, Facultatea de Finanțe și Contabilitate, Facultatea de Management–Marketing și Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității. Fiecare dintre acestea include specializări, care însumează 32 de programe de licență și masterat, cu predare în limba română sau engleză.

Calendarul și procedura de admitere

Înscrierile se pot face on-line (inscriere.rau.ro), începând cu data de 20 iunie 2022 și se vor încheia pe 27 iulie 2022 pentru studiile de licență, respectiv pe 25 iulie 2022, pentru programele de masterat.

Pentru programele de licență, admiterea la URA se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine. Candidații care nu dețin atestate, vor susține o probă de concurs ce constă într-un eseu sau interviu (la alegere) privind motivația alegerii universității și a domeniului de studiu (facultate / specializare). Acesta înlocuiește susținerea testului-grilă scris din sesiunile de admitere ale anilor anteriori. Admiterea la programele Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a probei de concurs (50%), respectiv probă de aptitudini motrice (traseu aplicativ contracronometru). Pentru programul de studii „Educație fizică și sportivă”, candidații pot prezenta un atestat/certificat din domeniul sportului, recunoscut de Ministerul Educației, în vederea echivalării probei de concurs. Concursul este programat pentru data de 29 iulie 2022, rezultatele urmând să fie publicate în cel mult 2 zile calendaristice de la momentul susținerii.

În cazul programelor de masterat, media de admitere ia în calcul nota obținută la examenul scris – eseu sau proiect – aceasta având o pondere de 50%, dar și nota obținută la examenul de licență (50%), respectiv de 40% – 60%, în funcție de programul dorit. Concursul de admitere se va desfășura în data de 27 iulie 2022, iar rezultatele vor fi comunicate în termen de cel mult 4 zile calendaristice de la momentul susținerii, atât la sediul Universității, cât și pe site.

 

Bucuresti: Lista facultatilor unde poti intra doar cu media de la BACALAUREAT

Va prezentam lista facultatilor unde absolvenţii de liceu au sanse la admiterea la facultate pe baza mediei de la BACALAUREAT.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (cu excepţia specializării Construcţii Civile Industriale şi Agricole, din cadrul Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole):

– media de admitere se calculează în felul următor: 80% nota de la matematică (de la bacalaureat) şi 20% media generală obţinută la BAC.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (USAMV), cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară (cu specializările Medicină veterinară şi Controlul şi expertiza produselor alimentare):
– admiterea  constă într-o probă eliminatorie – interviu notat cu admis/respins şi rezultatul obţinut la examenul de BAC.

Universitatea Artifex din Capitală:
– admiterea constă într-un interviu susţinut în faţa unei comisii de specialitate şi media generală obţinută la bacalaureat;

Universitatea Athaeneum din Bucureşti:
– se face în baza mediei generale obţinute la BAC;

Universitatea Bioterra din Bucureşti:
– se intră în ordinea mediei obţinute la bacalaureat, până la ocuparea locurilor aprobate;

Universitatea Ecologică din Bucureşti:
– admiterea în prima etapă se verifică media obţinută de candidat la BAC (media de la BAC se ponderează cu 0.6);
– admiterea în a doua etapă candidatul va susţine un interviu care măsoară motivaţia şi cunoştinţele în domeniul în care vrea să se specializeze la facultate. (nota obţinută la interviu se ponderează cu 0.4);

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:

– candidatul va susţine o probă eliminatorie de evaluare a abilităţilor motrice.

Universitatea Hyperion din Bucureşti:
– se intră exclusiv cu media generală obţinută la BAC;

Facultatea de Arte:

– face excepţie de la regula de mai sus, astfel candidatul va susţine un test de aptitudini (eliminatoriu).

Universitatea Nicolae Titulescu:
– constă exclusiv în media generală obţinută de candidat la BAC;

Universitatea Spiru Haret:
– admiterea constă într-un interviu şi media generală obţinută la BAC; interviul nu este probă eliminatorie.