Arhiva Tag: admitere fara bacalaureat

Admiterea la Universitatea Bucuresti pentru anul academic 2012-2013

Admiterea la Universitatea Bucuresti pentru anul academic 2012-2013 se va face alegand una dintre variantele urmatoare:

1. pe baza mediei de la bacalaureat,
2. prin formula mixtă “probă scrisă plus bacalureatul”  sau
3. prin examen scris

Modalitatea de admitere variază în funcţie de forma de învăţământ, domenii şi specializări.

Admiterea pe baza mediei de la bacalaureat:

 • Administraţie şi Afaceri (Administraţie publică, Administrarea afacerilor, Marketing),
 • Biologie (Biologie, Biochimie, Ecologie şi protecţia mediului),
 • Filosofie,

 • Geografie (Geografie-Bucureşti ID, Geografia turismului – ID, Geografia mediului- ID),
 • Geologie (Inginerie geologică, Geofizică),
 • Istorie (Istorie, Istoria artei, Istorie – Sighişoara, Istorie),
 • Limbi şi Literaturi Străine (Filologie Clasică, Rusă, Slave, Maghiară, Rromani, Studii iudaice, Limbi moderne aplicate),
 • Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Pedagogie, Psihopedagogie specială) şi
 • Teologie ortodoxă (Didactică, Asistenţă socială).

Admiterea prin examen scris sau test grilă :

 • Drept (IF, ID – probe scrise la disciplinele Limba română şi Economie),
 • Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (Jurnalism, Comunicare şi Relaţii publice, Publicitate, Jurnalism, Comunicare şi relaţii publice ID – probă scrisă din Limba română şi Creativitate şi expresivitate),
 • Litere (Comunicare şi Relaţii Publice IF – probă scrisă de patru ore la Limba Română şi o Limbă Străină),
 • Limbi şi Literaturi Străine (Engleză, Franceză , Germană, Neerlandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză , Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă, Traducere şi interpretare – Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă – o probă scrisă de patru ore din două discipline),
 • Psihologie (Psihologie IF – o probă scrisă din tematică).

Admiterea prin forma mixta:

Pentru anumite forme de învăţământ, domenii şi specializări, majoritatea facultăţilor din UB propun formula mixtă de admitere, cu o probă scrisă şi media de la bacalaureat sau notele de la disciplinele de la bacalaureat relevante pentru domeniul ales de candidat, fiecare cu o anumită pondere.

Aceste facultăţi sunt:

 • Chimie (Chimie, Biochimie tehnologică, Radiochimie, Chimia mediului),
 • Fizică (Fizică, Fizică în limba engleză, Fizică medicală, Biofizică, Fizică Informatică, Fizică tehnologică),
 • Geografie (Geografie Bucureşti, Geografia turismului Bucureşti, Planificare teritorială Bucureşti, Hidrologie şi Meteorologie Bucureşti, Cartografie Bucureşti, Geografia Turismului Drobeta Turnu Severin, Geografia turismului Sighişoara, Geografia Turismului Călimăneşti, Planificare teritorială Drobeta Turnu Severin, Geografia mediului Bucureşti),
 • Geologie,
 • Limbi şi Literaturi Străine (Studii americane),
 • Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatură străină, Etnologie, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Asistenţă managerială şi secretariat – Crevedia, Comunicare şi relaţii publice IFR, Ştiinţe ale informării şi documentării),
 • Matematică şi Informatică (Matematică, Matematici aplicate, Matematică Informatică, Informatică, Tehnologia informaţiei, Informatică ID),
 • Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF),
 • Sociologie şi Asistenţă socială (Sociologie , Antropologie, Resurse Umane, Asistenţă Socială, Asistenţă Socială ID),
 • Ştiinţe Politice (Ştiinţe Politice, Ştiinţe Politice în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba franceză, Studii de Securitate – cu module opţionale în Limba Română, Engleză, Franceză),
 • Teologie Baptistă,
 • Teologie Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră),
 • Teologie Romano-catolică şi Asistenţă socială.

Ponderea bacalaureatului la calcularea mediei de admitere diferă de la facultate la facultate, între 20% şi 70%.

Calendar Admitere la Universitatea Bucuresti

Înscrierea la admitere la facultăţile UB va avea loc între 9 şi 15 iulie.

În perioada 17-23 iulie, candidaţii înscrişi la facultăţile la care se organizează examene de admitere vor susţine probele stabilite, precizează reprezentanţii UB