Arhiva Tag: anul scolar 2013-2014

Cifre de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013-2014

HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se stabileşte cifra de şcolarizare totală, astfel:
• Învăţământ preşcolar – 665.000
• Învăţământ primar – 925.000
• Învăţământ secundar
o Învăţământ gimnazial – 850.000
o Învăţământ liceal – 232.000
• Învăţământ profesional – 26.000
• Învăţământ postliceal (numărul locurilor în anul I) – 22.806
• Învăţământ de artă şi sportiv – 91.500
• Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice – 28.250
• Învăţământ superior – numărul de granturi de studii
o Ciclul universitar de licenţă (anul I) – 62.400
o Ciclul universitar de masterat – 35.600
o Universitare-rezidenţiat – 4.000
o Ciclul universitar de doctorat – 3.000
• Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă
o Învăţământ preuniversitar – 1.800
o Învăţământ superior – 4.945
o Numărul total de luni-bursă – 500
• Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi a unor oferte unilaterale ale statului român
o Învăţământ preuniversitar – 1.800
o Învăţământ superior – 4.550
o Numărul total de luni-bursă – 1.700
Prin această Hotărâre, pentru anul şcolar 2013-2014, nu vor fi generate cheltuieli bugetare suplimentare şi nici creşteri numerice ale totalului normelor/posturilor didactice la nivel naţional.