Arhiva Tag: bac 2013

Rezultatele la proba orala de limba materna a Bacalaureatului

Aproape 78% dintre candidaţii înscrişi la proba orală de limbă maternă din sesiunea iunie-iulie de BACALAUREAT au obţinut certificat de utilizator experimentat, 16,9%, pe cel de utilizator avansat, iar 3,31%, certificatul de utilizator de nivel mediu, informează Ministerul Educaţiei.

Pentru această probă, la care niciun candidat nu a fost eliminat, s-au înscris 7.590 de absolvenţi de liceu, dintre care 243 (1,88%) au absentat, potrivit sursei citate.

Cei mai mulţi candidaţi participanţi la proba orală de limba maternă la BACALAUREAT 2013 au fost în judeţele Harghita (2.016 elevi), Mureş (1.234 elevi) şi Covasna (933 elevi).

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional.

Rezultate finale inregistrate la proba de evaluare a competentelor de comunicare in limba romana (proba A)

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a finalizat raportul statistic privind desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (10-12 iunie 2013). La această probă, au participat 149.717 elevi, conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. Din totalul candidaţilor înscrişi, 3.920 (2,62%) au absentat, iar şaseelevi au fost eliminaţi din examen, pentru tentative de fraudă. Pe lângă Bucureşti (13.776), un număr semnificativ de participanţi s-a înregistrat în judeţele Constanţa (6.129), Bihor (5.678) şi Suceava (5.672).

Din totalul candidaţilor evaluaţi (149.717), 16.675 (11,14%) au primit certificat de utilizator de nivel mediu, 35.010 (23,38%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 94.106 (62,86%) cel de utilizator experimentat.

Prin raportarea numărului de utilizatori experimentaţi la numărul total de elevi evaluaţi în fiecare judeţ în parte, a rezultat următoarea situaţie statistică:
– judeţe cu procente peste 70%: Prahova (77,69%), Braşov (76,31%), Buzău (73,50%), Brăila (72,04%) şi Iaşi (70,32%);
– judeţe cu procente sub 45%: Covasna (40,58%), Harghita (41,37%) şi Ilfov (43,16%).

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.

Următoarea probă din această primă sesiune vizează evaluarea competenţelor digitale (proba D) şi se va desfăşura în perioada 17-21 iunie.

Un singur candidat, eliminat din BACALAUREAT de la proba orala de limba romana

Un singur candidat a fost eliminat din examenul de bacalaureat, luni, după ce a fost prins cu un telefon mobil asupra sa, la proba orală de limba şi literatura română, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei până ieri la ora 15.00.

În prima zi de examinare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A) din cadrul examenului naţional de bacalaureat 2013, s-au prezentat, până la ora 15.00, un număr de 72.183 de absolvenţi de clasa a XII-a, precizează ministerul.

Conform datelor furnizate până la aceeaşi oră, dintre candidaţii prezenţi, unul a fost eliminat, deoarece avea asupra sa un telefon mobil. Conform metodologiei examenului de bacalaureat, este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări – manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. -, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice alt mijloc electronic de calcul sau comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu, mai precizează sursa citată.

Doi candidati, eliminati pentru tentativa de frauda la bacalaureatul olimpicilor

Potrivit Ministerului Educaţiei, la proba de luni a sesiunii speciale a Bacalaureatului 2013 au participat, începând cu ora 9.00, un număr de 209 candidaţi, dintre care doi au fost eliminaţi, pentru tentativă de fraudă.

În comparaţie cu anii precedenţi, un element de noutate în 2013 l-a reprezentat introducerea a două tipuri de subiecte a căror structură a fost concepută în funcţie de filiera urmată de absolvenţi.

Astfel, filiera teoretică, profilul uman şi filiera vocaţională, profilul pedagogic, au avut aceeaşi variantă de subiect, deoarece numărul de ore dedicat disciplinei Limba şi literatura română a fost mai mare decât la celelalte specializări, precizează Ministerul Educaţiei.

O variantă diferită de subiect, realizată pe baza programei de examen, a fost creată pentru filiera teoretică, profilul real, filiera tehnologică şi filiera vocaţională, toate celelalte profiluri, în afara celui pedagogic. Aceste profiluri şi filiere au prevăzute, prin planul cadru, un număr mai mic de ore la disciplina Limba şi literatura română.

Un alt element de noutate l-a constituit eliminarea textului aforistic/critic, folosit ca suport în cadrul subiectului al II-lea, deoarece scopul acestui tip de item îl constituie demonstrarea competenţelor de argumentare, în scris, a unor opinii, în diverse situaţii de comunicare.

Modificarea a fost determinată, precizează ministerul, de constatarea că, de cele mai multe ori, receptarea textului-suport folosit la acest subiect îi punea în dificultate pe foarte mulţi dintre candidaţi. Aceştia se concentrau pe ideea formulată în citat (de cele mai multe ori înţeleasă greşit), şi nu pe formularea propriei opinii despre problematica pusă în discuţie, a mai spus sursa citată, precizând astfel că a fost eliminată, astfel, posibilitatea de confuzie, candidaţii fiind conduşi, prin cerinţă, către formularea unei opinii personale, pe care să o dezvolte prin două argumente.

Mai mult decât atât, arată Ministerul Educaţiei, s-au creat premisele raportării candidaţilor la aspecte din viaţa reală, la situaţii de comunicare ce aparţin universului contemporan, combătându-se reproducerea de texte învăţate “pe de rost”.

Bacalaureatul olimpicilor continuă marţi cu proba obligatorie a profilului.

Subiecte si Barem Limba si literatura romana – proba scrisa sesiunea speciala a Bacalaureatului 2013

Prima proba scrisa a sesiunii speciale a Bacalaureatului 2013, examenul de Limba si literatura romana, s-a desfasurat azi iar subiectele au fost diferentiate. La profilul Real, la primul subiect candidatii au raspuns mai multor cerinte, pornind de la poezia “Din cerurile-albastre” a lui Mihai Eminescu. Al doilea subiect a avut ca cerinta realizarea unui “text de tip argumentativ” de 150 – 300 de cuvinte “despre modul in care activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personala”. Ultimul subiect a vizat redactarea unui eseu in care absolventii sa prezinte “relatia dintre doua personaje dintr-un roman psihologic studiat”.

  • Descarca de mai jos subiectele si baremele integrale de la sesiunea speciala BAC 2013

Subiecte examen Limba si literatura romana – Filiera teoretica – Profilul real; Filiera tehnologica; Filiera vocationala – Toate profilurile (cu exceptia profilului pedagogic)
Baremul de evaluare si de notare

Subiecte examen Limba si literatura romana – Filiera teoretica – Profilul umanist; Filiera vocationala – Profilul pedagogic
Baremul de evaluare si de notare

Subiecte – Limba si literatura romana / Profilul real

“Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I     (30 de puncte)

Citeste urmatorul text:

“Din cerurile-albastre
Luceferi se desfac,
Zambind iubirii noastre
Si undelor pe lac.
De glasul pasarelelor
Pe ganduri codru-i pus.
O, stelelor, stelelor,
Unde v-ati dus?

In turme calatoare
Trec nourii pe ceri,
Ce seaman pieritoare
Duioaselor dureri.
De stralucirea florilor
E campul tot rapus.
O, norilor, norilor,
Unde v-ati dus?

Soptiri aeriane
Patrund din mal in mal
S-a stelelor icoane
Pre fiecare val.
De ochii tai cei plini de-amor
Aminte mi-am adus
O, stelelor, stelelor,
Unde v-ati dus?

Cum iedera se leaga
De ramuri de stejar,
Mi-a fost odata draga
Si draga-mi este iar.
De bratul tau cuprins cu dor
Aminte mi-am adus.
O, bratelor, bratelor,
Unde v-ati dus?

(Mihai Eminescu, Din cerurile-albastre)

Redacteaza, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte cu privire la text:
1. Numeste cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: zambind si odata.     2 puncte
2. Explica rolul cratimei in secventa: S-a stelelor icoane.     2 puncte
3. Construieste un enunt in care sa folosesti o locutiune/expresie care sa contina substantivul ochi.     2 puncte
4. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale ale subiectivitatii prezente in textul dat.     4 puncte
5. Precizeaza doua motive literare identificate in textul dat.     4 puncte
6. Selecteaza doua secvente din text care contureaza dimensiunea spatiala a imaginarului poetic.     4 puncte
7. Prezinta semnificatia a doua figuri de stil diferite din a doua strofa.     4 puncte
8. Ilustreaza, cu exemple din text, doua trasaturi ale genului liric.     4 puncte
9. Comenteaza, in 60 – 100 de cuvinte (sase – zece randuri), prima strofa a textului, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica si mijloacele artistice.     4 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA     (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de randuri) despre modul in care activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personala.

In elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
– sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;     8 puncte
– sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;     16 puncte
– sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie) si limitele de spatiu indicate.     6 puncte

SUBIECTUL AL III-LEA     (30 de puncte)

Redacteaza un eseu de 600 – 900 de cuvinte (doua – trei pagini), in care sa prezinti relatia dintre doua personaje dintr-un roman psihologic studiat.

In elaborarea eseului, vei avea in vedere urmatoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecaruia dintre personajele alese din romanul psihologic studiat;
– evidentierea, prin doua episoade/citate/secvente comentate, a modului in care evolueaza relatia dintre cele doua personaje;
– ilustrarea a patru elemente de structura si de compozitie ale romanului psihologic studiat, semnificative pentru analiza relatiei dintre cele doua personaje (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, incipit, final, tehnici narative, perspectiva narativa, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
– sustinerea unei opinii despre modul in care o idee sau tema romanului psihologic studiat se reflecta in evolutia relatiei dintre cele doua personaje.

Nota!
Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor in scris – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea in pagina, lizibilitatea – 1 punct; incadrarea in limitele de spatiu indicate – 1 punct).

In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte (doua pagini) si sa dezvolte subiectul propus.”

Competente Digitale pentru olimpici la sesiunea speciala de Bacalaureat

Olimpicii care vor participa în vară la olimpiadele și competițiile sportive internaționale susțin la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ din Ploieşti una dintre probele de Bacalaureat considerate facile, cea de Competențe Digitale, după ce luni au spart gheața cu proba orală la limba română.

Doar 40 dintre elevi sunt olimpici școlari, restul fiind sportivi de performanță, de patru ori mai puțini decât anul trecut.

În total, 209 adolescenți de clasa a XII-a care alcătuiesc crema elevilor din România, vor face dovada astăzi, la Ploiești, că se pricep să mânuiască calculatorul.

Probele scrise încep săptămâna viitoare, Bac-ul olimpicilor încheindu-se oficial pe 31 mai 2013, când se vor anunța notele finale. Restul elevilor, vor lua startul probelor de Bacalaureat pe 10 iunie, urmând ca pe 12 iulie să se afișeze rezultatele finale.

Doar 209 elevi s-a prezentat la sesiunea speciala de Bacalaureat 2013

Elita elevilor români de clasa a XII-a s-a reunit, ieri, la Ploieşti, pentru a susţine proba orală de limba română a sesiunii speciale de Bacalaureat, destinată olimpicilor.

Deşi lista publicată în mod oficial pe site-ul Ministerului Educaţiei număra în jur de 262 de candidaţi, în realitate, doar 209 elevi s-au prezentat la examen, majoritatea sportivi de performanţă.

Peste 50 de elevi s-au retras de la sesiunea specială a examenului maturității pe ultima sută de metri, iar principala lor motivaţie a fost faptul că nu erau constrânşi de nicio competiţie. Olimpiadele lor nu coincid cu sesiunea normală de Bacalaureat, aşa că au preferat să rămână acasă şi să dea examenul odată cu toată lumea.

EVZ.ro