Arhiva Tag: burse ungaria

Burse la Universitatea Central Europeana din Budapesta

Studentii din ultimul an de studiu şi absolvenţii care vor să studieze în Budapesta pot aplica pentru o bursă la Universitatea Central Europeană Budapesta. Bursele pot fi parţiale sau pot acoperi toate cheltuielile studentului, în funcţie de rezultatele pe care le obţin la procesul de selecţie.

Cursurile la programele de masterat şi doctorat pentru anul universitar 2012-2013 se desfăşoară în limba engleză.  Domeniile de studiu sunt economie, politici şi ştiinţele mediului, studii de gen, istorie, politici publice, relaţii internaţionale şi studii europene, studii juridice, matematică, studii medieval, naţionalism, filosofie, ştiinţe politice, sociologie şi antropologie socială, ştiinţe cognitive.

Înscrierea se face online la http://www.ceu.hu/admissions/apply până la data de 25 ianuarie 2012.

Cei care doresc să aplice trebuie să adune la dosarul de înscriere următoarele documente:
– formularul de înscriere disponibil pe pagina web a CEU: https://apply.embark.com/Grad/CEU/68/
– două scrisori de recomandare pentru programele de masterat şi trei scrisori de recomandare pentru
programele de doctorat în limba engleză, trimise de preferință electronic (via Embark) sau prin poștă, nu mai târziu de 25 ianuarie 2012 (data primirii);
– Curriculum Vitae şi lista lucrărilor publicate (dacă este cazul);
– versiunea electronică (scanată) a diplomei de licenţă sau a adeverinţei de student pentru cei în ultimul an de studii, în limba engleză;
–  versiunea electronică (scanată) a foii matricole/Supliment la Diplomă în limba engleză; *
– un eseu/plan de cercetare specific fiecărui departament – informaţii disponibile la adresa:
http://www.ceu.hu/academics/schools-departments