Arhiva Tag: calendar bacalaureat

Examenul de bacalaureat 2012 – calendar

Examenul de bacalaureat 2012 se desfasoara în conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobata prin ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011, anunta MECTS.

Calendarul examenului de bacalaureat 2012 este urmatorul:

Sesiunea iunie-iulie 2012

28 – 30 mai 2012 – Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

1 iunie 2012 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

11 – 13 iunie 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A

13 – 15 iunie 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B

18 – 22 iunie 2012 – Evaluarea competentelor digitale – proba D

25 – 27 iunie 2012  – Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C

2 iulie 2012 – Limba si literatura româna – proba E)a) – proba scrisa

3 iulie 2012 – Limba si literatura materna – proba E)b) – proba scrisa

4 iulie 2012 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa

6 iulie 2012 – Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa

8 iulie 2012 – Afisarea rezultatelor

9 iulie 2012 – Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)

10 -12 iulie 2012 – Rezolvarea contestatiilor

13 iulie 2012 – Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012

16 – 20 iulie 2012 – Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

20-21 august 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A

20-22 august 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B

21 -22 august 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C

23 – 24 august 2012 – Evaluarea competentelor digitale – proba D

27 august 2012 – Limba si literatura româna – proba E)a) – proba scrisa

28 august 2012 – Limba si literatura materna – proba E)b) – proba scrisa

29 august 2012 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa

31 august 2012 – Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa

2 septembrie 2012 – Afisarea rezultatelor (pâna la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)

3-4 septembrie 2012 – Rezolvarea contestatiilor

5 septembrie 2012 – Afisarea rezultatelor finale

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice.

Bacalaureatul 2012 pentru olimpici in perioada 12-25 mai

Bacalaureatul 2012 pentru olimpici – Sesiunea speciala a bacalaureatului pentru elevii care participa la loturile de pregatire pentru olimpiadele internationale –  se va desfasura in perioada 12 – 25 mai 2012, a anuntat Ministerului Educatiei (MECTS).

Ministerul Educatiei va organiza sesiunea speciala pentru olimpici pentru asigurarea participarii elevilor de clasa a XII-a la olimpiadele internationale din anul 2012.

Olimpiadele si concursurile internationale se desfasoara, in majoritatea cazurilor, in lunile iunie si iulie, perioada in care se organizeaza si se desfasoara prima sesiune de bacalaureat. In consecinta, elevii din clasele terminale de liceu, care fac parte din loturile nationale pentru olimpiadele internationale, nu pot participa la aceasta prima sesiune de bacalaureat, iunie – iulie 2012, respectiv, la examenul de admitere in invatamantul superior 2012“, anunta Ministerul Educatiei.

Examenul de Bacalaureat pentru elevii care nu participa la olimpiadele internationale din anul 2012 va avea aceeasi structura cu cea din anul trecut.

Calendar Bacalaureat 2012

Candidatii se vor putea inscrie la prima sesiunea examenului intre 28 si 30 mai, iar cursurile elevilor de clasa a XII-a sau a XIII-a se vor incheia pe 1 iunie.

Intre 11 si 13 iunie vor fi evaluate competentele lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), intre 13 si 15 iunie competentele lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B), intre 18 si 22 iunie competentelor digitale (proba D).

Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C) va avea loc intre 25 si 27 iunie, pe 2 iulie proba scrisa la Limba si literatura romana (proba E)a)), in 3 iulie cea scrisa la Limba si literatura materna (proba E)b)).

Pe 4 iulie va fi sustinuta proba scrisa obligatorie a profilului (proba E)c)), iar pe 6 iulie proba la alegere a profilului si specializarii (proba E)d)).

Rezultatele finale Bacalaureat 2012 vor fi afisate pe 13 iulie.

Calendarul probelor pentru Bacalaureat 2010 a fost modificat

Ministrul interimar al Educatiei, Emil Boc, a anuntat modificarea calendarului probelor de verificare a competentelor din cadrul bacalaureatului, acestea urmand sa fie sustinute mai tarziu decat la datele anuntate anterior de MEC.

Proba de verificare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana va fi sustinuta in intervalul 15-17 februarie, in loc de 11-13 ianuarie, cum anuntase ministerul pe 30 septembrie.

Dupa verificarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, va avea loc si proba orala de limba materna, pentru elevii care au invatat in alta limba decat romana, la un liceu specializat in acest sens.

Proba de verificare a competentelor digitale va fi sustinuta intre 19 si 29 aprilie, in loc de 18-19 ianuarie.

Fiecare subiect de la aceasta proba va cuprinde 25-30 de intrebari despre utilizarea computerului si organizarea fisierelor, sisteme de operare, procesoare de texte, procesoare de calcul tabelar, prezentari, baze de date si mijloace moderne de comunicare, respectiv internet.

Proba de verificare a competentelor in limba moderna va fi sustinuta in intervalul 31 mai-4 iunie, in loc de 19-22 aprilie.

Toate modelele de subiecte si grilele de evaluare vor fi elaborate pana pe 30 octombrie si vor fi afisate pe site-ul ministerului.

Aceste probe nu se finalizeaza cu o nota, ele se finalizeaza cu un calificativ, proba se considera trecuta indiferent de calificativul pe care il obtii, numi ca daca nu ai dat aceasta proba, nu poti sa ajungi la examenul final de la sfarsitul lunii iunie“, a mai spus ministrul interimar al Educatiei.

Probele scrise ale bacalaureatului vor avea loc in zilele de 28, 29, 30 iunie si 2 iulie.

CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2009

CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2009

Examen Bacalaureat – Sesiunea iunie – iulie 2009
1 – 8 mai 2009 Inscrierea candidatilor
12 iunie 2009 Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
22 – 23 iunie 2009 Limba si literatura romana – proba A – proba orala
23 – 24 iunie 2009 Limba si literatura materna – proba C – proba orala
24 – 25 iunie 2009 Limba si literatura moderna – proba B – proba orala
26 iunie 2009 Limba si literatura romana – proba A – proba scrisa
29 iunie 2009 Limba si literatura materna – proba C – proba scrisa
30 iunie 2009 Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisa
1 iulie 2009 O proba la alegere din aria curriculara
corespunzatoare specializsrii – proba E – proba scrisa
sau practica
2 iulie 2009 O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii
curriculare corespunzatoare specializarii – proba F –
proba scrisa sau practica
5 iulie 2009 Afisarea rezultatelor (pana la orele 16:00) si depunerea
contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
7 – 8 iulie 2009 Rezolvarea contestatiilor
9 iulie 2009 Afisarea rezultatelor finale

Examen Bacalaureat – Sesiunea august – septembrie 2009
13 – 17 iulie 2009 Inscrierea candidatilor
17 august 2009 Limba si literatura romana – proba A – proba orala
18 august 2009 Limba si literatura materna – proba C – proba orala
19 august 2009 Limba si literatura moderna – proba B – proba orala
20 august 2009 Limba si literatura romana – proba A – proba scrisa
21 august 2009 Limba si literatura materna – proba C – proba scrisa
24 august 2009 Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisa
25 august 2009 O proba la alegere din aria curriculara
corespunzatoare specializarii – proba E – proba scrisa
sau practica
26 august 2009 O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii
curriculare corespunzatoare specializarii – proba F –
proba scrisa sau practica
28 august 2009 Afisarea rezultatelor (pana la orele 16:00) si depunerea
contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
30 august –
2 septembrie 2009
Rezolvarea contestatiilor
3 septembrie 2009 Afisarea rezultatelor finale

Bacalaureatul 2009 se va desfasura intre 26 iunie si 2 iulie

Ministerul Educatiei a publicat varianta finala a metodologiei si calendarul examenului de bacalaureat pentru 2009. Cateva dintre elementele principale:

– Conform calendarului, pâna la 16 martie 2009, toti elevii din clasele liceale terminale îsi vor exprima, în scris, optiunile pentru obiectele de studiu prevazute pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul de bacalaureat. Pentru candidatii din seria curenta, profesorii diriginti întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor. Odata cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizata, tiparita, pentru fiecare candidat, luând în calcul inclusiv optiunile elevilor care participa la sesiunea de corigente. Înscrierea se face la centrul de examen la care este arondata unitatea de învatamânt, de catre director si de secretarul acesteia, conform unei programari stabilite de comisia judeteana de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti.

Calendar Bacalaureat 2009:
– Înscrierea candidatilor se va face între 1 – 8 mai 2009;
– în zilele de 22 si 23 iunie se va sustine proba orala la Limba si literatura româna,
– în zilele de 23 si 24 iunie 2009 – la Limba si literatura materna,
– în 24 si 25 iunie – proba orala la Limba si literatura moderna.

Prima proba scrisa la Limba si literatura româna se va sustine în 26 iunie 2009, în data de 29 iunie la Limba si literatura materna, 30 iunie – proba obligatorie a profilului (proba D – proba scrisa), în 1 iulie proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii (proba E – scrisa sau practica).

Ultima proba scrisa a bacalaureatului pe anul 2009 va fi sustinuta în 2 iulie – cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii (proba F – scrisa sau practica).

Afisarea rezultatelor va avea loc în 5 iulie 2009 (pâna la ora 16,00) si depunerea contestatiilor în aceeasi zi, între orele 16,00 – 20,00. Rezultatele finale vor fi afisate în 9 iulie 2009.

– În timpul desfasurarii probelor orale, care au caracter public, pot intra în salile de examen si persoane straine, cu înstiintarea presedintelui comisiei. În unele situatii, pentru persoanele cu atitudine si comportament necorespunzatoare, presedintele poate dispune întreruperea examinarii si eliminarea acestora din sala. Probele practice din cadrul profilului artistic nu se sustin cu public.

Candidatul poate solicita comisiei Municipiului Bucuresti sa îsi vada lucrarea numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. Aceasta solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor. Cu exceptia candidatului, pot solicita sa vada lucrarea doar membrii comisiei judetene de bacalaureat a Municipiului Bucuresti sau ai Comisiei Nationale de Bacalaureat, în scopul reevaluarii acesteia.

Candidatii care au fost eliminati de la o proba, nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii. Se considera ca acesti candidati nu au promovat examenul de Bacalaureat.

Ministerul Educatiei interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazarii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.
Pe lânga sanctiunile prevazute de legea penala, abaterile savârsite de cadrele didactice în timpul participarii la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare si la acordarea calificativului anual.

Persoanele straine nu au acces în centre cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare. Presedintele comisiei se va asigura ca aceste persoane nu au acces la documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare si nu pot comunica cu candidatii.