Arhiva Tag: clasa pregatitoare

Bucuresti: Inscrierea in invatamantul primar 2013

Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti pune la dispozitia parintilor o serie de informatii utile pentru Inscrierea in invatamantul primar 2013

 1. Centre evaluare psihosomatica  – Click aici
 2. Cerere tip inscriere clasa I – ETAPA I – Click aici
 3. Cerere tip inscriere clasa pregatitoare – ETAPA I – Click aici
 4. Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 aprobata prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale . Click aici
 5. Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 .Click aici
 6. Informatii utile pentru parinti gasiti – aici.
 7. Unitati de invatamant cu program “SCOALA DUPA SCOALA” – Click aici
 8. Pagina Ministerului Educatiei Nationale cu privire la inscrierea in invatamantul primar 2013 –aici.
 9. Numarul de TelVerde 0800816021 va fi disponibil cu data de 01.04.2013.
 10. Ordonanta de Guvern nr.137 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare – Click aici
 11. Circumscriptiile scolare in vederea organizarii clasei pregatitoare si a clasei I in anul scolar 2012-2013 – SECTOR 3 BUCURESTI  – Click aici
 12. GALERIE FOTO CLASA PREGATITOARE  – Click aici
 13. Site-ul ISMB privind inscrierea in invatamantul primar 2013 – Click aici

Clasa pregatitoare anul 2013-2014

Ministerul Educatiei Nationale a facut public acordul pe care l-a incheiat cu federatiilor sindicale si cu Federatia nationala a asociatiilor de parinti din invatamantul preuniversitar privind organizarea clasei pregatitoare in anul scolar 2013-2014.

Metodologia de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare va fi aprobata pana la 31 martie. Pana la 1 septembrie va avea loc procesul de formare a cadrelor didactice care predau la clasa pregatitoare.

Inscrierea in clasa pregatitoare se va realiza in luna Aprilie.

Se va permite in acest an inscrierea in clasa I si a acelor copii care nu au parcurs clasa pregatitoare, desi aveau varsta prevazuta de lege pentru aceasta. Mai exact, pana la in luna aprilie va fi elaborat un ordin de ministru, iar inscrierea copiilor in functie de varsta la 31 august 2013 se va face astfel:
– copiii cu varsta mai mica de 6 ani: se pot inscrie in clasa pregatitoare, dar nu este obligatoriu; inscrierea se va face in urma unei evaluari specifice.
– copiii intre 6 si 7 ani se vor inscrie obligatoriu la clasa pregatitoare
– copiii mai mari de 7 ani se vor inscrie in clasa I.

Download Acord

CLASA PREGATITOARE. LISTA celor mai dorite scoli din marile orase

Datele de la Ministerul Educaţiei arată că în anul şcolar 2012/2013 au fost înscrişi 129.756 de copii în 7.099 de clase pregătitoare. Aceleaşi date arată că cele mai multe clase pregătitoare sunt la: Bucureşti- 421, Iaşi- 323, Cluj- 222, Timişoara- 208, Dolj-196, Braşov-194.

Gandul.info a realizat Lista scolilor celor mai dorite de părinţi . Aceasta nu este un top oficial al calităţii. Este o listă întocmită pe baza datelor de la inspectoratele şcolare, în funcţie de numărul cererilor de înscriere din partea părinţilor şi de numărul de clase pregătitoare pe care le au pentru anul şcolar 2012/2013

Lista celor mai dorite şcoli

BUCUREŞTI:

Şcoala Generala Nr.11 Heliade Rădulescu, sectorul 1

Şcoala Generală Nr.17 Pia Brătianu, sectorul 1

Colegiul German Goethe, sectorul 1

Liceul Biling Miguel Cervantes, sectorul 1

Şcoala Generală Nr. 56 “Jose Marti”, sectorul 2

Şcoala Generală Nr. 52, sectorul 2

Şcoala Centrală, sectorul 2

Şcoala Nr.10 “Maria Rosetti”, sectorul 2

Şcoala Nr. 19 “Tudor Arghezi”, sectorul 2

Şcoala Gimnazială Nr. 49, sectorul 2

Şcoala Generală Nr.195, sectorul 3

Şcoala Generală Nr. 80, sectorul 3

Şcoala Generală Nr. 81, sectorul 3

Şcoala Generală Nr. 79, sectorul 4

Şcoala Generală Nr. 97, sectorul 4

Şcoala Generală Nr. 150, sectorul 5

Şcoala Generală Nr. 146, sectorul 5

Liceul “Elena Cuza”, sectorul 6

Şcoala Generală Nr. 117, sectorul 6

Şcoala Generală nr.197, sectorul 6

BRAŞOV:

Şcoala Generală nr. 2

Şcoală Generală Nr. 5

Şcoala Generală nr.1

Şcoala Generală Nr. 11

Şcoala Generală Nr. 12

Şcoala Generală Nr. 13

Şcoala Generală Nr. 14

Şcoala Generală nr. 15

Şcoala Generală Nr. 19

Şcoala Generală Nr. 25

IAŞI:

Şcoala Generală “Otilia Cazimir”

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”

Şcoala “Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”

Şcoala “Ştefan Bârsănescu”

Liceul “Vasile Alecsandri”

Şcoala “Titu Maiorescu”

Liceul “Miron Costin”

Liceul “Garabet Ibrăileanu”

Şcoala “Junior”

CLUJ:

Şcoala Generală “Ioan Bob”

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”

Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”

Şcoala Generală “Ion Creangă”

Colegiul Naţional “George Coşbuc”

Liceul “Avram Iancu”

Liceul “Lucian Blaga”

Şcoala Generală “Nicolae Titulescu”

Şcoala Generală “Iuliu Haţeganu”

CRAIOVA:

Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”

Şcoala Gimnazială “Sf. Gheorghe”

Şcoala Gimnazială “Nicolae Romanescu”

Şcoala Gimnazială “Mihail Viteazul”

Şcoala Gimnazială “Elena Farago”

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Ţiţeica”

Şcoala gimnazială “Mircea Eliade”

Şcoala Gimnazială “Alexandru Macedonski”

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”

Colegiul Naţional “Carol I”

TIMIŞOARA

Şcoala Generală nr. 30

Liceul Pedagogic “Carmen Silva”

Colegiul Bănăţean

Liceul Teroretic “Grigore Moisil”

Liceul Lenau Nikolas

Şcoala Generală Nr.2

Şcoala Generală Nr.13

Şcoala Generală Nr.7 “Sfânta Maria”

Şcoala Generală Nr. 24

Şcoala Generală Nr. 19 “Avram Iancu”

 

Legea Educatiei Nationale – Modificari si completari – mai 2012

Guvernul României a aprobat în şedinţa de miercuri, 30 mai, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Principalele modificări propuse de MECTS vizează adecvarea cadrului legislativ la o serie de realităţi care nu au fost luate în calcul în momentul adoptării Legii Educaţiei prin asumarea răspunderii (2010). Situaţiile care impun armonizarea legislaţiei vizează efectivul claselor care, la nivel maximal (25 de elevi), nu poate să fie depăşit în situaţii excepţionale, selectarea personalului didactic calificat pentru clasa pregătitoare, respectiv formarea pe un curriculum special a cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare. Totodată, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede o serie de completări cu incidenţă asupra sistemului de învăţământ superior.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ aprobat astăzi, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona, în situaţii excepţionale, sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti. Această ajustare a cadrului legislativ permite, de exemplu, înscrierea unui elev după începerea anului şcolar într-o clasă care are efectivul la limita maximă, dar care este unică pe nivelul respectiv sau are o specializare unică. Un alt efect benefic este posibilitatea funcţionarii claselor sub efectivul minim (în situaţii temeinic motivate) în zonele izolate din mediul rural sau peste efectivul maxim, în zonele aglomerate din mediul urban.

Pe de altă parte, demersul legislativ al MECTS permite asigurarea încadrării cu personal didactic titular la clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii personalului didactic titular de la o unitate de învăţământ la alta, precum şi dintr-o localitate în alta, pe tot parcursul anului şcolar.

În ceea ce priveşte învăţământul superior, precizăm că deşi Legea Educaţiei Naţionale a intrat în vigoare din februarie 2011, procedurile subsecvente nu au fost elaborate în vederea pregătirii noului an universitar, fapt care ar fi putut genera efecte perturbatoare în sistem. Pentru evitarea acestora, MECTS a luat o serie de măsuri care permit organizarea şcolilor doctorale, respectiv menţinerea şi îndeplinirea standardelor de autorizare provizorie/ acreditare în învăţământul superior.

Astfel, până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.  De asemenea, pentru anul universitar 2012-2013, numărul granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre de Guvern şi se repartizează instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Şcolile doctorale vor primi din partea IOSUD granturile doctorale prin competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii..

Clasa pregatitoare pentru anul scolar 2012 – 2013

Pentru anul şcolar 2012 – 2013 s-au înscris 127.665 de elevi pentru clasa pregătitoare şi 171.885 de elevi pentru clasa I.

Prin hotărârea de Guvern din 23.05.2012 s-a stabilit cifra de şcolarizare, care în mod legal, trebuia comunicată până la 01.03.2012.
Tot pe 23.05.2012, MECTS a transmis către inspectoratele şcolare planul de şcolarizare (numărul de locuri şi numărul de clase).
Termenul legal pentru constituirea reţelei şcolare era 01.04.2012. De asemenea, a fost aprobată şi programa şcolară.

În ceea ce priveşte mobilierul pentru clasele pregătitoare, sarcina achiziţionării acestuia va reveni şcolilor. Şcolile vor alege modalitatea adecvată de achiziţie, evitându-se astfel riscul ca mobilierul să nu fie la dispoziţia elevilor la începerea anului şcolar. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a întreprins toate demersurile pentru ca mobilierul destinat clasei pregătitoare să respecte toate standardele de conformitate, siguranţă şi funcţionalitate raportat la cerinţele europene pentru copiii de 6-7 ani.

Soluţia privind materialele didactice pentru clasa pregătitoare se află pe agenda Guvernului. În ceea ce priveşte corpului profesoral, există un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale care prevede transferul şi detaşarea cadrelor didactice. Astfel, nu vor exista cadre didactice debutante care vor preda la clasele pregătitoare. De asemenea, a fost acreditat programul pentru formarea continuă pentru cadrele didactice ce vor preda la clasele pregătitoare, realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Pe lângă soluţiile pentru formarea personalului calificat la clasele pregătitoare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului propune un set de măsuri pentru ca activitatea şcolară să se desfăşoare în două schimburi şi pentru crearea unor reglementări care să permită includerea unui număr suplimentar de elevi la clasele pregătitoare (maxim 1, 2 locuri), în cazuri excepţionale, în beneficiul elevilor.

Examenul de Bacalaureat va fi supravegheat cu camere video

Examenul de Bacalaureat va fi supravegheat cu camere video si in acest an, a declarat miercuri ministrul interimar al Educatiei, Liviu Pop, la preluarea conducerii ministerului de la Ioan Mang, care a demisionat in urma scandalului de plagiat in care a fost implicat.

Supravegherea video la examenele de Bacalaureat este prevazuta in ordinele Ministerului si acestea vor fi respectate: “In conformitate cu metodologia, toate salile de examen vor avea acest sistem” de supraveghere cu camere video, a declarat noul Ministru Interimar.

Liviu Pop a precizat ca nu se vor opera modificari nici in ceea ce priveste clasa pregatitoare.

“Clasa pregatitoare, ca si celelalte ordine, ramane in vigoare. Nu modificam niciun ordin, timpul e foarte, foarte scurt”, a explicat el, in conditiile in care luni va incepe proba de bacalaureat pentru elevii olimpici.

Programele scolare pentru clasa pregatitoare (download)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat miercuri pachetul curricular destinat clasei pregătitoare. Acesta conţine programele şcolare pentru clasa pregătitoare, precum şi planul-cadru aferent primelor clase ale învăţământului primar.

Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi pot contribui cu propuneri constructive, trimise la adresa de e-mail clasapregatitoare@medu.edu.ro sau, în scris, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de joi, 1 martie 2012, timp de două săptămâni.

Pachetul curricular aferent clasei pregătitoare conţine programele şcolare pentru următoarele discipline: Comunicare în limba română, Educaţie pentru societate, Religie, Matematica şi explorarea mediului, Muzică şi mişcare, TIC, Educaţie fizică şi sport, Consiliere şi Arte vizuale si lucru manual.
Fişier: