Arhiva Tag: echivalare studii

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite in strainatate

Acte necesare

 1. Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor:
 2. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate:
   • foile matricole pentru toţi anii de studii, în copie legalizată,
   • Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă – dacă este cazul;
 3. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:
   • copie simplă după original,
   • traducere legalizată în limba română, cu excepţia documentelor redactate în limbile engleză, franceză, italiană sau spaniolă;
 4. Documente personale de identificare, în copie simplă:
   • certificat de naştere şi
   • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4,
   • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate (pentru elevii care au împlinit 14 ani).

 

Depunerea actelor

Dosarul plic astfel întocmit se depune la inspectoratul şcolar în raza căruia se află instituţia de învăţământ la care urmează să se continue studiile.

Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele Şcolare Judeţene şi la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor fi transmise săptămânal, pe cale oficială, la CNRED.

Evaluarea dosarelor

Durata procedurii de recunoaştere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile, de la data depunerii dosarului complet.

Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
 • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.

Răspunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare

Răspunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate se vor comunica de către CNRED, în scris, Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Informaţii suplimentare

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele I-VIII:

E-mail: constantin.dana@medu.edu.ro, dinu.veronica@medu.edu.ro

Telefoane: (+4) 021 405 56 59, (+4) 021 405 62 60

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare pentru clasele IX-XII:

E-mail: vasilescu.nina@medu.edu.ro, constantin.dana@medu.edu.ro

Telefoane: (+4) 021 405 62 69, (+4) 021 405 56 59

Informaţii despre dosarele depuse sau expediate:

E-mail: olivia.boldis@medu.edu.ro

Fax: (+4) 021 313 10 13

Telefon: (+4) 021 405 63 22

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.