Arhiva Tag: locuri cu taxa

Universitatea Bucuresti se opune eliminarii locurilor cu taxa la universitatile de stat

Universitatea din București a aflat cu stupoare și îngrijorare că proiectul de lege PLX 239/2011, promovat de parlamentarii Petru Filip și Cătălin Croitoru, a intrat în dezbatere la Camera Deputaților și a fost adoptat tacit. În acest proiect se prevede ca universitățile publice să nu mai primească studenți cu taxă, iar cele private să beneficieze de o serie de prevederi prin care capătă o autonomie excesivă. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 nu face diferențe între universitățile publice și cele private, în spiritul învățămîntului superior din țările Uniunii Europene.

Dacă studenții care nu sînt admiși exclusiv pe locurile de la buget vor fi împiedicați să mai frecventeze universitățile publice, opțiunea liberă a acestora este anulată, iar ei sînt dirijați artificial spre alte instituții. Universitățile publice sînt de fapt mai atractive, ceea ce se dovedește prin faptul că deși practică taxe superioare, ele atrag, totuși, un număr mare de candidați. Statutul de student de la buget sau cu taxă este supus aici schimbării în fiecare an, ceea ce stimulează competiția și îmbunătățește calitatea pregătirii. Modificarea legislației actuale ar afecta negativ atît studenții, limitîndu-le libertatea de a-și alege programele de studii, cît și angajatorii, care au manifestat preferințe constante în decursul timpului pentru instituțiile publice cu tradiție.

Accesul liber al studenților la învățămîntul superior, ca principiu de organizare a educației din România, legitimează deopotrivă și existența universităților private și a celor publice. Legea Educației Naționale garantează autonomia universitară. Dacă s-ar interzice universităților publice primirea de studenți cu taxă, în limitele capacităților de școlarizare existente, constatate la acreditare, s-ar încălca grav autonomia lor. Finanțarea de la stat acoperă doar o parte din această capacitate.

Curtea Constituțională s-a pronunțat deja prin Decizia nr. 165/2004 asupra acestei chestiuni, respingînd excepția de neconstituționalitate a învățămîntului public cu taxă. În motivarea sa, Curtea amintește obligația statului de a susține tinerii prin burse de studii și burse sociale, ca și dreptul suveran al statului de a stabili finanțarea instituțiilor publice de la bugetul de stat.

În condițiile semnării Pactului pentru Educație de către toate partidele, elaborarea unei strategii pentru un învățămînt universitar de bună calitate în România își găsește expresia în Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Ea este perfectibilă, dar inițiative legislative precum cea menționată merg exact în sens contrar, amenințînd s-o transforme într-un instrument de îmbogățire pentru unii, în disprețul criteriilor de educație și cercetare care guvernează activitatea academică. Adoptarea unui proiect de lege care modifică Legea Educației prin procedura aprobării tacite, fără o dezbatere publică, este menită să trezească protestul unanim al studenților, cadrelor universitare și cercetătorilor.