Arhiva Tag: matematica

BAC 2013: examenele la Matematica si la Istorie au inceput

A inceput examenul la proba obligatorie a profilului – Bacalaureat 2013 – pe care absolventii de liceu o sustin astazi.

Ministerul Educatiei Nationale a anuntat printr-un comunicat ca subiectele la Matematica si la Istorie “au fost transmise, in cele 583 de centre de examinare, in conditii de maxima securitate”, la ora 9:00. Examenul dureaza 3 ore.

“MEN asigura ca nu a existat nici un fel de bresa in procesul de transmitere a subiectelor din bazele de date gestionate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). Subiectele au fost aduse la cunostinta elevilor la ora 09.00, ora inceperii examenului, conform procedurilor operate de MEN”, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN).

Elevii de la real, tehnologic, militar si pedagogic vor da examen la Matematica, in timp ce absolventii de la uman si de la filiera vocationala vor sustine examenul la Istorie.

La examenul de Matematica ce se desfasoara astazi in cadrul Bacalaureatului 2013 a fost extrasa varianta de subiecte numarul 2.

Descarca de mai jos baremele de la Matematica si Istorie:

Barem Matematica – Matematica-informatica

Barem Matematica – Pedagogic

Barem Matematica – Stiintele naturii

Barem Matematica – Tehnologic

Barem Istorie

Azi este proba scrisa la Matematica a Evaluarii Nationale 2013

Absolventii claselor a VIII-a vor sustine joi examenul de Matematica din cadrul Evaluarii Nationale 2013. Examenul incepe la ora 9:00, cand se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, dureaza doua ore si este ultima proba inainte de admiterea la liceu. Pentru scrierea rezolvarilor, elevii trebuie sa foloseasca numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea desenelor – numai creion negru. Este interzisa intrarea in examen cu mijloace de calcul, cu copiute sau telefoane mobile.

Subiectele integrale la Matematica – Evaluarea Nationala 2013Calendar Evaluarea Nationala 2013

14 iunie              Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
17 – 19 iunie       Inscrierea la Evaluarea Nationala
25 iunie             Limba si literatura romana – proba scrisa
26 iunie             Limba si literatura materna – proba scrisa
27 iunie             Matematica – proba scrisa
29 iunie              Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
29 iunie              Depunerea contestatiilor (orele 16 – 20)
30 iunie – 2 iulie   Rezolvarea contestatiilor
3 iulie                 Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Subiectele sunt elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si permit rezolvarea in 120 de minute.

La sustinerea examenelor, elevii sunt asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase. Pe usa fiecarei sali de examen este afisata lista nominala cu elevii repartizati in acea sala. Daca elevii intra in sala cu materiale ajutatoare sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare sunt eliminati din examen si li se acorda nota 1 la proba respectiva, indiferent daca au copiat sau nu.

Examenele din cadrul Evaluarii Nationale incep la ora 9:00, cand se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, in fiecare sala in care se sustine proba. Accesul elevilor in sali este permis, cel mai tarziu, cu 30 de minute inainte de inceperea probei, respectiv pana la ora 8.30, in fiecare zi in care se desfasoara probele scrise.

Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi profesori de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.

Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.

Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala in sesiunea respectiva. In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. In aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina “Matematica”, elevii pot sa foloseasca instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul si se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.

Elevii care vor sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere – doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

In timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentilor le este interzis sa le dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa discute intre ei si sa rezolve subiectele. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei.

Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

In cazul in care un elev refuza sa predea lucrarea scrisa, atunci el va fi eliminat din examen. Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi nota 1 la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca “eliminati” si nu li se va incheia media la Evaluarea Nationala.

Corectarea lucrarilor se face pe baza baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.

In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

In cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia va fi nota finala.

Metodologia precizeaza ca elevii surprinsi avand asupra lor manuale, dictionare, notite, insemnari, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, comunicand cu ceilalti elevi sau comitand alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod.

In situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1.

Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de invatamant sau din centrele zonale de evaluare.

Modele de subiecte la matematica – proba scrisa Bacalaureat 2013

Începând cu data de 1 iulie, elevii de clasa a XII-a vor susține probele scrise la examenul de Bacalaureat.

La proba de matematică, elevii vor avea de rezolvat  trei subiecte, fiecare dintre ele notate cu 30 de puncte.

Vezi aici modele de subiecte la matematică filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică – informatică şi filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică – informatică.

Vezi aici modele de subiecte la matematică la filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţele naturii şi filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale.

Vezi aici modele de subiecte la matematică filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.

 

Iasi: Concurs de Matematica Aplicata “Adolf Haimovici”

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, împreună cu Asociaţia Profesorilor de Matematică ”Florica T. Câmpan”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial Iaşi şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează Concursul de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”,

adresat elevilor de la următoarele profile: tehnic, servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului, real – specializarea ştiinţele naturii, umanist -specializarea filologie (clasele IX-X), precum şi specializarea ştiinţe sociale(cllasele IX-XII). Competiţia se desfăşoară sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale.

Faza naţională a concursului va avea loc la Facultatea de Construcţii de Masini şi Management Industrial Iaşi, în perioada 11 – 13 aprilie 2013. Concursul propriuzis se va defăşura în ziua de 12 aprilie 2013, ora 10.

Programul concursului poate fi consultat aici.

Bacalaureat 2013 M_mate-info. Ghid de pregatire pentru examen

Bacalaureat 2013 M_mate-info. Ghid de pregatire pentru examen.

Filiere:

– Filiera teoretica, profil real, specializarea matematica-informatica
– Filiera vocationala, profilul militar, specializarea matematica-informatica

Lucrarea de fata va propune o recapitulare sistematica, eficienta si rapida, atat prin itemi structurati pe tematica programei de bacalaureat,  cat si prin teste tip bacalaureat 2013.

Primele trei capitole ale lucrarii, corespund celor trei nivele de subiecte ce compun o varianta de subiect pentru examenul de bacalaureat:

Subiectul I – Algebra, Geometrie, clasele IX-X;
Subiectul II – Algebra clasele XI-XII;
Subiectul III – Analiza matematica clasele XI-XII.

Capitolul patru cuprinde modelele de teste tip bacalaureat 2013.

Toate problemele si testele au rezolari complete.

Multumim colectivului de autori care a redactat lucrarea, cadre didactice cu experienta deosebita la catedra si rezultate remarcabile in domeniul matematicii si speram ca prin aceasta carte vom aduce in atentia celor interesati un valoros material care poate ajuta in fixarea si aprofundarea cunostintelor pentru ca examenul de Bacalaureat sa fie o reusita.

Prefata
Calendarul examenului de bacalaureat
Programa de bacalaureat
Breviar teoretic

Capitolul 1

1.1 Numere reale
1.2 Multimi si probleme de numarare. Inductia matematica. Siruri
1.3 Notiuni generale despre functii. Functia de gradul intai
1.4 Functia de gradul doi
1.5 Vectori in plan. Coliniaritate, concurenta, paralelism
1.6 Elemente de trigonometrie
1.7 Produsul scalar. Aplicatii ale trigonometriei in geometrie
1.8 Numere reale: radicali, puteri, logaritmi
1.9 Multimea numerelor complexe
1.10 Functii si ecuatii
1.11 Elemente de combinatorica. Binomul lui Newton
1.12 Probabilitati
1.13 Elemente de geometrie analitica

Capitolul 2

2.1 Elemente de algebra liniara
2.2 Structuri algebrice. Polinoame

Capitolul 3

3.1 Siruri
3.2 Limite de functii; derivabilitate, proprietati; siruri
3.3 Primitive si integrala definita a unei functii

Capitolul 4

Teste de sinteza (model MECTS)

Anul aparitiei: 2012
Autori: Colectiv
Nr. pagini: 554
Editura: Gil

Pret: 30.00

Matematica – ultima proba de la Evaluarea nationala

Peste 190.000 de absolvenţi ai claselor a VIII-a s-au înscris la Evaluarea Naţională care a început luni, 25 iunie, şi se va încheia miercuri,  cu proba de la Matematică. Notele de la Evaluarea Naţională vor conta la admiterea în liceu.

Proba incepe la ora 9:00 si este ultimul examen pe care elevii il au de sustinut inainte de admiterea in liceu.

Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare (CNEE) a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru Evaluarea Naţională 2012 la clasa a VIII-a şi cu modelul evaluărilor internaţionale. Subiectele au un nivel mediu de dificultate şi permit rezolvarea în 120 de minute.

Sălile în care se susţine examenul au fost adaptate astfel încât elevii să fie aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Pe uşa fiecărei săli se va afişa lista nominală cu elevii, dar şi avertismentul prin care se anunţă că este strict interzis accesul cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de calcul sau de comunicare.

Fiecare sală de examen a fost dotată cu camere de supraveghere video, conform ordinului de ministru care prevede obligaţia comisiilor judeţene de organizare a evaluării naţionale de a asigura camere de supraveghere video funcţionale în sălile de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele.

Ministrul Educatiei a transmis un mesaj parintilor: “Pentru parinti, pot sa-i asigur ca toti elevii de clasa a VIII-a vor fi repartizati in licee, mai ales ca din datele preliminare deja 20% dintre acestia nu s-au prezentat la Evaluarea Nationala. Noi avem prevazute locuri pentru 200.000 de elevi in clasa a IX-a, in aceste conditii cred ca e inutil un stres suplimentar pentru unii dintre acestia”.

Modele de subiecte si bareme 2012

Matematica

Programele scolare pentru clasa pregatitoare (download)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat miercuri pachetul curricular destinat clasei pregătitoare. Acesta conţine programele şcolare pentru clasa pregătitoare, precum şi planul-cadru aferent primelor clase ale învăţământului primar.

Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi pot contribui cu propuneri constructive, trimise la adresa de e-mail clasapregatitoare@medu.edu.ro sau, în scris, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de joi, 1 martie 2012, timp de două săptămâni.

Pachetul curricular aferent clasei pregătitoare conţine programele şcolare pentru următoarele discipline: Comunicare în limba română, Educaţie pentru societate, Religie, Matematica şi explorarea mediului, Muzică şi mişcare, TIC, Educaţie fizică şi sport, Consiliere şi Arte vizuale si lucru manual.
Fişier: