Arhiva Tag: media bacalaureat

Bucuresti: Lista facultatilor unde poti intra doar cu media de la BACALAUREAT

Va prezentam lista facultatilor unde absolvenţii de liceu au sanse la admiterea la facultate pe baza mediei de la BACALAUREAT.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (cu excepţia specializării Construcţii Civile Industriale şi Agricole, din cadrul Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole):

– media de admitere se calculează în felul următor: 80% nota de la matematică (de la bacalaureat) şi 20% media generală obţinută la BAC.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (USAMV), cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară (cu specializările Medicină veterinară şi Controlul şi expertiza produselor alimentare):
– admiterea  constă într-o probă eliminatorie – interviu notat cu admis/respins şi rezultatul obţinut la examenul de BAC.

Universitatea Artifex din Capitală:
– admiterea constă într-un interviu susţinut în faţa unei comisii de specialitate şi media generală obţinută la bacalaureat;

Universitatea Athaeneum din Bucureşti:
– se face în baza mediei generale obţinute la BAC;

Universitatea Bioterra din Bucureşti:
– se intră în ordinea mediei obţinute la bacalaureat, până la ocuparea locurilor aprobate;

Universitatea Ecologică din Bucureşti:
– admiterea în prima etapă se verifică media obţinută de candidat la BAC (media de la BAC se ponderează cu 0.6);
– admiterea în a doua etapă candidatul va susţine un interviu care măsoară motivaţia şi cunoştinţele în domeniul în care vrea să se specializeze la facultate. (nota obţinută la interviu se ponderează cu 0.4);

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:

– candidatul va susţine o probă eliminatorie de evaluare a abilităţilor motrice.

Universitatea Hyperion din Bucureşti:
– se intră exclusiv cu media generală obţinută la BAC;

Facultatea de Arte:

– face excepţie de la regula de mai sus, astfel candidatul va susţine un test de aptitudini (eliminatoriu).

Universitatea Nicolae Titulescu:
– constă exclusiv în media generală obţinută de candidat la BAC;

Universitatea Spiru Haret:
– admiterea constă într-un interviu şi media generală obţinută la BAC; interviul nu este probă eliminatorie.