Arhiva Tag: probe scrise bacalaureat

Bacalaureat 2011 sesiunea de toamna

Sa recapitulam datele din calendarul sesiunii de toamna a bacalaureatului 2011: candidatii respinsi în vara la bacalaureat vor sustine examenul în sesiunea din toamna, în perioada 22 august – 2 septembrie.

Atentie! Pentru aceasta sesiune de toamna nu s-au putut înscrie elevii eliminati pentru frauda, acestia neavând voie sa participe la urmatoarele doua sesiuni.

Primele probe ale examenului sunt cele orale la limba si literatura româna, în 22 – 23 august, limba materna în 22 – 24 august si o limba de circulatie internationala în 23-24 august.

Evaluarea competentelor digitale va avea loc în perioada 25 – 26 august.

Probele scrise din sesiunea de toamna a bacalaureatului 2011 încep în 29 august, cu limba si literatura româna. În 31 august va avea loc proba obligatorie a profilului, iar în 2 septembrie proba la alegere a profilului si specializarii.

Rezultatele bacalaureatului vor fi afisate în 4 septembrie, dupa care pot fi depuse contestatiile. Notele si rezultatele finale ale bacalaureatului 2011 vor fi afisate în data de 7 septembrie.

Bac-ul 2010 pe intelesul tuturor

Examenul national de Bacalaureat 2010 va consta in sustinerea a doua tipuri de probe: evaluari orale si practice pe parcursul anului scolar si evaluari scrise dupa incheierea anului scolar.

Evaluarile din timpul anului scolar sunt urmatoarele:
proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana

– proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale.

proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii;

proba de evaluare a competentelor digitale. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Aceste evaluari se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general, in conditii stabilite printr-o metodologie elaborata de MECI.

Probele scrise prin care sunt cuantificate competentele formate pe durata invatamantului liceal se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii formate de inspectoratul scolar judetean.

Probele scrise pentru bacalaureatul 2010 sunt urmatoarele:

proba scrisa la limba si literatura romana – comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;

proba scrisa la limba si literatura materna – comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;

o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare (matematica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru filiera tehnologica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala);

o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe de discipline: fizica, chimie, biologie sau informatica; respectiv geografie, filosofie, logica si, argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie.

In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale bacalaureatului. Se considera promovati elevii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au sustinut probele prevazute in interiorul anului scolar, au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise este cel putin 6.

BAFTA tuturor!