Arhiva Tag: programe scolare

Programele scolare pentru clasele I si a II-a – dezbatere publica

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat marţi, 12 iunie, pe pagina web a instituţiei,http://www.edu.ro/, programele şcolare pentru ciclul inferior din învăţământul primar (clasa I şi clasa a II-a).
Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi au posibilitatea de a contribui în scris, cu sugestii şi propuneri constructive, fie la adresa de e-mail curriculum@ise.ro, fie prin poştă, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168). Opiniile pot fi transmise începând de miercuri, 13 iunie 2012, timp de două săptămâni.
În anul şcolar 2013-2014 se va lucra la clasă pe baza noilor manuale şi a ghidurilor pentru profesori care vor acompania aceste manuale (elaborate conform unui nou plan de învăţământ şi pe baza noilor programe şcolare) doar la clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a V-a şi anul I al şcolii profesionale.
În ceea ce priveşte planul de învăţământ şi noile programe şcolare pentru clasa a IX-a – ruta liceală, deşi Legea Educaţiei Naţionale este în vigoare din luna februarie 2011, s-a constatat că, în tot acest timp, la nivelul MECTS nu au fost parcurşi paşii necesari elaborării acestor documente. Drept urmare, ministrul Liviu Marian Pop a solicitat măsuri urgente din partea departamentelor responsabile din minister pentru remedierea în timp util a acestei disfuncţionalităţi.
PROIECTE DE PROGRAME SCOLARE CLASA A II-A (Descarcă)

Proiecte de programe scolare clasa I (Descarcă)

Programele scolare pentru clasa pregatitoare (download)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat miercuri pachetul curricular destinat clasei pregătitoare. Acesta conţine programele şcolare pentru clasa pregătitoare, precum şi planul-cadru aferent primelor clase ale învăţământului primar.

Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi pot contribui cu propuneri constructive, trimise la adresa de e-mail clasapregatitoare@medu.edu.ro sau, în scris, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de joi, 1 martie 2012, timp de două săptămâni.

Pachetul curricular aferent clasei pregătitoare conţine programele şcolare pentru următoarele discipline: Comunicare în limba română, Educaţie pentru societate, Religie, Matematica şi explorarea mediului, Muzică şi mişcare, TIC, Educaţie fizică şi sport, Consiliere şi Arte vizuale si lucru manual.
Fişier:

Copiii care au sase ani pana la 31 august intra in clasa pregatitoare

eleviClasa pregatitoare înlatura trecerea brutala de la gradinita la scoala. Copilul învata jucându-se si în acelasi timp se familiarizeaza cu atmosfera din scoala.

În clasa pregătitoare vor învăţa copiii care până la 31 august vor avea şase ani împliniţi sau, în cazuri speciale, cei care vor împlini această vârstă până la 31 decembrie 2012.

Pe de altă parte, copiii care au şapte ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa întâi indiferent dacă au fost sau nu au fost la grădiniţă.

În cazul în care copilul are doar şase ani împliniţi până la data menţionată mai sus, copilul poate intra în clasa întâi doar la solicitarea scrisă a părinţilor şi după evaluarea copilului de către specialişti.

Din septembrie 2012 Ministerul Educaţiei va introduce clasa pregătitoare, cu prezenţă obligatorie, în care copiii vor învăţa jucându-se, fără a fi evaluaţi cu note sau calificative.

Înscrierile se vor face conform unui calendar clar stabilit. La fel ca în anii trecuţi, înscrierile oficiale vor începe în martie.

Programele şcolare pentru copiii care vor intra la clasa pregătitoare sunt în ultima etapă de finalizare, iar părinţii vor fi informaţi cu multă atenţie asupra elementelor de programă importante în momentul înscrierii.

În clasa pregătitoare nu se vor da teste, cadrul didactic putând însă să utilizeze modalităţi de încurajare şi de recompensare specifice vârstei. Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învăţător. Din acest raport părinţii vor putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psihointelectuale, a limbajului şi a comunicării, precum şi al dezvoltării capacităţilor de învăţare şi a atitudinilor faţă de învăţare ale copilului. Acest raport va fi întocmit pe baza observării sistematice de către cadrul didactic a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar.