Arhiva Tag: regulamente

Acte normative subsecvente Legii Educatiei Nationale (metodologii, norme metodologice, regulamente)

  • Metodologia de acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă
  • Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a consorţiilor şcolare
  • Metodologia pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale