Arhiva Tag: repartizare computerizata

Calendarul admiterii la liceu

Admiterea la LiceuRezultatele finale la Evaluarea Naţională, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi afişate sâmbătă, 23 iunie 2018. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

În perioada 29 iunie-3 iulie, absolvenţii de gimnaziu şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, vor completa în fişele de înscriere opţiunile liceelor şi profilului pe care doresc să-l urmeze. Cei care doresc să participe la admitere în alt judeţ vor completa fişele de înscriere conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.

Repartizarea computerizată la licee se va face în 9 iulie, în funcţie de media de admitere obţinută şi de opţiunile din fişa de înscriere la admiterea la liceu. Pentru liceele din filiera vocaţională, profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic, precum şi pentru Liceul Waldorf, specializarea filologie, s-au organizat probe de aptitudini în luna mai. Unităţile de învăţământ gimnazial vor afişa listele cu absolvenţii repartizaţi din şcolile respective şi lista cu locurile neocupate din unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

În perioada 10-13 iulie va avea loc depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care au fost repartizaţi candidaţii, iar în 13 iulie unităţile de învăţământ liceal de stat vor transmite situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă.

În perioada 16-18 iulie, Comisia judeţeană de admitere va rezolva situaţiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, repartizarea candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor care nu au participat şi a celor care au participat, dar nu au fost repartizaţi în această etapă.

Ce etape trebuie sa urmeze elevii pentru inscrierea în clasa a IX-a

Potrivit calendarului admiterii în clasa a IX-a, învăţământ liceal de stat pentru anul şcolar 2013/2014, în perioada 5-9 iulie va avea loc completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a. Elevii vor completa fişele, apoi vor aştepta afişarea ierarhiei.

Pentru elevii din alte judeţe care vor să se înscrie în liceele din Capitală, Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti a organizat un centru special de înscriere, la Şcoala Gimnazială nr. 1 “Sfinţii Voievozi”, din strada Atelierului, nr.25, Sector 1.

Programul Comisiei de înscriere este între orele 9.00 şi 18.00, cu excepţia zilei de duminică, 7 iulie, când programul se încheie la ora 16.00. Candidaţii însoţiţi de părinţi pot avea acces în curtea şcolii şi la sala de sport începând cu orele 6.30, potrivit informaţiilor prezentate de Comisia de Înscriere de la Şcoala “Sfinţii Voievozi” pe site-ul unităţii de învăţământ.

“Listele de ordine pe judeţe se completează numai în spaţiul special destinat, la intrarea în incinta şcolii şi în sala de sport, în prezenţa membrilor comisiei, pentru ziua în curs. Alte liste întocmite de persoane neavizate de comisia municipală nu vor fi luate în considerare”, a precizat o sursa citata de MEDIAFAX.

Dacă la sfârşitul programului de lucru au rămas candidaţi înscrişi pe listele de ordine care nu au reuşit să intre în sălile de consiliere pe judeţe pentru completarea opţiunilor, în ziua următoare se vor relua listele pe judeţe de la numărul de ordine la care s-a ajuns.

Candidaţii înscrişi pe listele de ordine în ziua precedentă, care după trei apeluri repetate la intervale de cel puţin o oră nu au fost prezenţi pentru a-şi definitiva înscrierea până la sfârşitul programului de lucru, îşi pierd numărul de ordine şi se vor reînscrie pe listele de ordine din ziua în curs.

Elevii vor completa fişa originală cu codurile liceelor pentru care optează numai în prezenţa profesorului consilier de la Centrul de înscriere Şcoala Gimnazială Nr. 1 “Sfinţii Voievozi”. După finalizarea completării fişelor originale, candidaţii le vor preda profesorului consilier, urmând instrucţiunile acestuia. La plecare, fiecare candidat va primi un bon pe care sunt înscrise numărul de înregistrare a fişei de înscriere şi data la care se pot prezenta pentru verificarea fişelor martor cu datele introduse în baza de date computerizată pentru repartizare.

Repartizarea computerizată în licee va avea loc în trei etape.

În prima etapă de admitere, la care se pot înscrie candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014, repartizarea computerizată va avea loc în 16 iulie. Listele cu candidaţii vor fi afişate în 17 iulie la şcolile în care elevii au învăţat şi la liceele la care au fost repartizaţi, iar până în 26 iulie pot fi depuse dosarele de înscriere.

A doua etapă de admitere va avea loc în perioada 17 iulie – 1 august, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014.

În perioada 17-22 iulie vor fi completate fişele de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare şi de către cei care au rămas nerepartizaţi. Repartizarea computerizată a candidaţilor din etapa a doua de admitere va avea loc în 25 iulie, în aceeaşi zi urmând să fie afişate listele la şcoli şi licee. Candidaţii repartizaţi vor putea depune dosarele de înscriere la licee în perioada 25-26 iulie.

În 26 iulie, liceele vor transmite situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape, iar în perioada 29 iulie – 1 august vor fi rezolvate, de către comisia judeţeană de admitere, situaţiile speciale, respectiv cele privind candidaţii care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi cei care nu au participat la primele două etape.

În etapa a treia de admitere în licee, repartizarea computerizată va avea loc în 5 – 6 august, pentru elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară mai târziu.

Evaluarea Nationala 2013 pentru elevii care termina clasa a-VIII-a

Elevii care vor termina clasa a-VIII-a în acest an se vor putea înscrie la evaluarea naţională între 17 şi 19 iunie, potrivit calendarului de desfăşurare a acestui examen aprobat prin ordin de ministrul al Educaţiei.

În data de 25 iunie va avea loc evaluarea la Limba şi literatura română – probă scrisă, în 26 iunie cea la Limba şi literatura maternă – probă scrisă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, iar în 27 iunie proba scrisă la matematică.

Afişarea rezultatelor se va face în 29 iunie până la ora 16,00 şi tot în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile până la ora 20,00. Contestaţiile vor fi rezolvate între 30 iunie şi 2 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 3 iulie.

Comisiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise.

Evaluarea naţională pentru anul şcolar 2012 – 2013 va începe cu proba scrisă la limba şi literatura română care va avea loc în data de 25 iunie.

Înscrierea la evaluarea naţională se va face în perioada 17 – 19 iunie, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, publicat pe site-ul MECTS.

Proba la limba şi literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţională va fi susţinută pe 26 iunie, iar cea la matematică pe 27 iunie.

Afişarea rezultatelor se va face pe 29 iunie până la ora 16,00, iar depunerea contestaţiilor în aceaşi zi până la ora 20,00.

Contestaţiile vor fi rezolvate în perioada 30 iunie – 2 iulie, iar afişarea rezultatelor finale după contestaţii – în 3 iulie.

Potrivit calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, înscrirea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământ special se va face între 11 şi 13 iulie, repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi între 8 şi 10 iulie.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora asistaţi de diriginţi se va face în perioada 5 – 9 iulie. Tot în aceeaşi perioadă vor fi completate fişele de înscriere şi de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe la centrul special desemnat.

Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc în 16 iulie.

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în licee se va face în 17 iulie.

Dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizaţi candidaţii se vor putea depune între 17 iulie şi 26 iulie. Cea de-a doua repartizare computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care nu au fost cuprinşi în prima etapă va avea loc în 25 iulie, iar a treia etapă se va face în 5 – 6 septembrie.

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursului anului şcolar 2013 – 2014 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă se va face între 24 şi 26 iulie.

Cea de a doua repartizare computerizata pentru absolventii claselor a VIII-a

Cea de a doua repartizare computerizată pentru absolvenţii claselor a VIII-a are loc luni, iar cea de a treia se va desfăşura în perioada 6 – 7 septembrie. Prima etapă de repartizare a avut loc pe 12 iulie.

Conform metodologiei în vigoare, înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/ clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă.

Evaluarea Naţională se desfăşoară în fiecare an într-o singură sesiune.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă şi repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă va avea loc între 24 şi 26 iulie.

Repartizare computerizata: admitere liceu 2011 – rezultate online

Admitere liceu 2011: Ministerul Educatiei a publicat rapoartele finale ale primei repartizari computerizate in liceele de stat din toata tara.

Top 3 specializari din tara, in ordinea ultimei medii de admitere, sunt:
– Matematica-informatica bilingv, engleza de la Colegiul National “Sf. Sava” din Bucuresti – 9,94
– Matematica-informatica bilingv, engleza de la Colegiul National “Fratii Buzesti” din Craiova –  9,88
– Stiinte ale naturii bilingv, engleza de la Colegiul National “Mircea cel Batran” din Constanta – 9,86.

Liceul aflat pe primul in clasamentul celor mai mari medii de admitere este Colegiul National “Sfantul Sava” din Bucuresti, unde media ultimului admis a fost 9,60.

Rezultate admitere liceu 2011 – Rapoartele finale ale primei repartizari computerizate

Pe scurt statistici repartizare computerizata 2011:

111.506 (58,14%)  candidati au fost declarati admisi la prima optiune exprimata, in timp ce numarul candidatilor repartizati la una din primele 3 optiuni a fost de 152.823 (79,68%).

– Din 193.894 elevi care au depus optiuni, au fost repartizati 191.783.

2.111 candidati nu au putut fi repartizati deoarece au completat prea putine optiuni in fisa de admitere (1,09% din total).

– Judetele cu cei mai putini elevi nerepartizati sunt Buzau si Tulcea (cu 10, respectiv 11 elevi nerepartizati).

Urmatoarea repartizare computerizata este programata in data de 22 iulie 2011.

Primele 50 de specializari din tara

Lista candidatilor cu media de admitere 10

Situatia locurilor si candidatilor pe judete

Lista candidatilor nerepartizati pe tara

 

Repartizare computerizata: admiterea liceu 2011 – Peste 3.100 de elevi din provincie vor sa studieze in Bucuresti

Repartizare computerizata: admiterea liceu 2011 – Peste 3.100 de elevi din provincie au depus cerere de înscrie în clasa a IX-a în anul scolar 2011 – 2012 la licee din Capitala, potrivit ultimei centralizari facute de Ministerul Educatiei citate de Realitatea.net. Printre viitorii liceeni sunt si copii cu medii de 10.

Repartizarea în licee 2011 se va face marti, iar rezultatele vor fi afisate pe site-ul ministerului Educatiei.

Patru dintre cei 3.182 de elevi din alte judete care vor sa studieze în licee bucurestene au media de admitere 10.

595 dintre elevi -candidatii din alte judete, care au optat pentru licee din Capitala, vin cu medii de admitere cuprinse între 9 si 9.99. la polul opus sunt si 62 de elevi care au medii de admitere sub 5. La admiterea din Capitala sunt si 18 elevi bucuresteni care au media 10.

Elevii înscrisi în clasa a IX-a vor fi repartizati marti în liceele pentru care au optat, dupa ce datele candidatilor transmise din judete si din Bucuresti sunt verificate de Centrul National de Admitere.

Rezultate Repartizare computerizata 2011

Repartizare computerizata: admiterea liceu 2011 – s-au afisat primele rezulatte

Repartizare computerizata: Potrivit calendarului Admiterii la liceu 2011, miercuri, 13 iulie, se vor afisa in scoli listele complete cu absolventii repartizati la liceu. Pe 15 iulie, fiecare liceu va publica lista candidatilor repartizati la aceasta unitate de invatamant, iar pe 15 iulie-25 iulie are loc depunerea dosarelor de inscriere la scolilel la care candidatii au fost repartizati.

Unele inspectorate scolare judetene au publicat rezultatele pentru Repartizare computerizata: admiterea liceu 2011:

Rezultate admitere liceu 2011 Bistrita-Nasaud

Rezultate admitere liceu 2011 Harghita

Rezultate admitere liceu 2011 Arad

Rezultate admitere liceu 2011 Botosani