Concursul de creativitate in Fizica si Tehnologii “Stefan Procopiu”

0
(0)

Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar (clasele a VI-a – a XII-a) care studiază Fizica şi disciplinele tehnologice înrudite: Mecatronică, Electronică, Electrotehnică.

Concursul izvorăşte din cerinţe resimţite în şcoală:
– reflectarea în evaluare a competenţelor de transfer şi de creativitate ale elevilor; 
– extinderea gamei de rezultate ale învăţării evaluate;
– stimularea manifestărilor elevilor într-un spectru aptitudinal larg – aptitudini teoretice, experimentale, tehnice, de imaginaţie anticipativă, factorii gândirii creative (originalitate, productivitate etc.);
– accentul dintr-o perspectivă pedagogică pe aprecierea „profilului creativ” al fiecărui elev.
Concursul se desfăşoară conform Regulamentului elaborat pentru Concursul de fizică creativă „Ştefan Procopiu” , prin extinderea Secţiunilor acestuia către disciplinele tehnologice: Mecatronică, Electronică, Electrotehnică.
     Pentru cele patru discipline, etapele judeţene ieşene ale Concursului se organizează pe baza acordurilor de colaborare dintre Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi şi instituţii de învăţământ superior din Iaşi:

  • Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – FIZICĂ;
  • Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – MECATRONICĂ;
  • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – ELECTRONICĂ;
  • Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – ELECTROTEHNICĂ

     Noul Regulament propune următoarea configuraţie a Secţiunilor Concursului pe discipline:

 FIZICĂMECATRONICĂELECTRONICĂELECTROTEHNICĂ
SECŢIUNILE CONCURSULUI

I. LUCRĂRI SCRISE: 
Fizică

I. LUCRĂRI SCRISE:
Mecatronică

I. LUCRĂRI SCRISE: 
Electronică

I. LUCRĂRI SCRISE: 
Electrotehnică

II. TEHNICI DE LABORATOR: 
Fizică

II. TEHNICI DE LABORATOR: Mecatronică

II. TEHNICI DE LABORATOR: Electronică

II. TEHNICI DE LABORATOR: Electrotehnică

III. GRUPURI DE COOPERARE: 
Fizică

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE
Fizică

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE
Fizică + Mecatronică

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE
Fizică + Electronică

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE
Fizică + Electrotehnică

V. FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII
(Fizică aplicată)

V. FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII
Fizică + Mecatronică

V. FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII
Fizică +  Electronică

V. FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII
Fizică +  Electrotehnică

VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE
(Fizică pe calculator)

VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE
Fizică + Mecatronică

VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE
Fizică +  Electronică

VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE
Fizică +   Electrotehnică

VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE (Fizică şi arte)

     Precizări: 
– la etapele judeţene ale Concursului, Secţiunile REFERATE ŞTIINŢIFICE, FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII, TEHNICI COMPUTAŢIONALE vor fi organizate pentru cele patru discipline, fie împreună, fie separat, în funcţie de numărul lucrărilor ştiinţifice înscrise, de timpul alocat examinării în concurs.
     În mod similar, etapele judeţene ale Concursului se pot organiza în alte judeţe prin parteneriate între instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar locale. Organizarea etapelor naţionale ale Concursului poate implica parteneriatul instituţiilor de învăţământ ieşene cu instituţii de învăţământ superior din judeţele organizatoare.
     Colaborarea între instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar are ca scop: 
– să stimuleze interesul elevilor pentru studiul aprofundat al disciplinelor implicate; 
– să sprijine prin programe educaţionale comune traseul şcolar al elevilor către o carieră profesională în aceste domenii; 
– să promoveze „filosofia pedagogică a Concursului”: interdisciplinaritate, deschiderea învăţământului teoretic către aplicaţii şi tehnologii, învăţarea creativă a fizicii şi a tehnologiilor înrudite, învăţarea prin realizare de proiecte, ameliorarea performanţelor celor mai mulţi elevi în medii de activitate capabile să reflecte profilul de inteligenţe al fiecărui elev.
     Având în vedere opţiunea generală a partenerilor pentru „filosofia Concursului”, sprijin reciproc şi acţiuni comune în organizare, Concursul este deschis dezvoltării independente pe discipline şi creativităţii organizatorilor, în scopul creşterii calităţii evaluărilor realizate, a adecvării mai bune la particularităţile şi interesele elevilor participanţi.

Dimensiunile intelectuale ale evaluării realizate prin Concurs

     Concursul stimulează dezvoltarea în şcoală a unor practici mai adecvate de apreciere a rezultatelor creative ale elevilor, prin abordarea mai echitabilă a raportului dintre „dotarea intelectuală” şi potenţialul „creativ” sau aptitudinal real al fiecărui elev. Ca urmare, în evaluarea performanţelor elevilor, Concursul dezvoltă două dimensiuni: 
a) O dimensiune extinsă la ansamblul PROFILURILOR CREATIVE ale elevilor specifice disciplinelor implicate (corespunzând competenţelor valorizate de disciplinele şcolare), reprezentate prin Diplomele acordate de Concurs: 
Diploma ARHIMEDE – gândire intuitivă, perspicacitate, spirit de observaţie; 
Diploma COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice/ tehnice; 
Diploma GALILEI – priceperea de a experimenta; 
Diploma NEWTON – gândire teoretică sau analitică; 
Diploma EDISON – productivitatea gândirii ştiinţifice/ tehnice; 
Diploma COANDĂ – aptitudini tehnice (a adecva soluţiile problemelor la realitate); 
Diploma JULES VERNE – imaginaţie anticipativă; 
Diploma EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice; 
Diploma PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice;
b) O dimensiune extinsă la ansamblul PROFILURILOR DE INTELIGENŢE ale elevilor, reprezentate prin Secţiunile Concursului. Rolul Secţiuniloreste să asigure – din perspectiva teoriei inteligenţelor multiple a lui H. Gardner – situaţiile de evaluare adecvate profilurilor de inteligenţe ale elevilor, respectiv, condiţiile armonizării potenţialului creativ al fiecărui elev cu profilul său intelectual: 
Secţiunea I. LUCRĂRI SCRISE – teste „cu hârtie şi creion”;
Secţiunea a II-a. TEHNICI DE LABORATOR – teste bazate pe experiment;
Secţiunea a III-a. GRUPURI DE COOPERARE – teste de tipul „proiecte de grup”;
Secţiunea a IV-a. REFERATE ŞTIINŢIFICE – rapoarte de cercetare;
Secţiunea a V-a. FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII – modelare materială (construcţii);
Secţiunea a VI-a. TEHNICI COMPUTAŢIONALE – modelare computerizată;
Secţiunea a VII-a. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE – arte vizuale, film, literatură, teatru.

Prof. Iulian Leahu

1. Etapa judeteana Iasi 2012
Etapa judeteana Iasi a Concursului de creativitate in fizica si tehnologii Stefan Procopiu, editia 2012 se va desfasura in zilele 31 martie – 1 aprilie 2012 la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Iasi.
Inscrierea se realizeaza de catre profesori prin completarea formularului si expedierea pana pe data de 25 martie 2012 pe adresa: Prof. Mihai Keller.

2. Etapa nationala Constanta, 28 – 30 mai 2010

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0