Arhiva: Carti

Manuale școlare noi pentru elevii de clasa a V-a

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a aprobat astăzi, 6 septembrie, prin ordin, manualele școlare de clasa a V-a pentru cinci discipline: Istorie, Educație tehnologică, Informatică, Limba engleză (limbă modernă 2) și Limba engleză (limbă modernă 1) – studiu intensiv. Decizia survine în urma rezoluțiilor formulate de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) pe marginea contestațiilor depuse de editurile participante la licitația organizată de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) în cursul acestui an.

Manualele școlare pentru cele 5 discipline menționate mai sus se adaugă celor aprobate la începutul lunii august pentru 7 discipline din loturile care nu au făcut obiectul contestațiilor.

Joi, 7 septembrie, editurile vor depune la CNEE manualele aprobate astăzi, alături de versiunile digitale corespunzătoare. Ulterior, acestea vor fi încărcate pe platforma manuale.edu.ro, iar în perioada 11-15 septembrie, cadrele didactice care predau la clasa a V-a își vor exprima opțiunile în raport cu oferta existentă. În funcție de aceste opțiuni, Ministerul Educației Naționale va semna contractele cu editurile furnizoare. Calendarul de distribuție prevede livrarea tirajelor către școli la începutul lunii octombrie.

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Livrarea manualelor şcolare pentru elevii claselor a IV-a, a XI-a şi a XII-a

Manuale ScolareCa urmare a soluţionării contestaţiilor aflate pe rolul instanţelor, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a contractat, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), instituţie organizatoare a licitaţiei privind achiziţia manualelor şcolare de clasa a IV-anoile manuale pentru disciplinele Matematică şi Limba modernă engleză. Termenul de livrare a acestor titluri în depozitele de carte şcolară este 4 noiembrie.

Pentru alte trei discipline (Limba şi literatura română, Ştiinţe ale naturii şi Istorie), Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a decis în data de 30 septembrie respingerea tuturor contestaţiilor, drept urmare, au fost iniţiate procedurile de asigurare a manualelor în unităţile de învăţământ. Astfel, miercuri, 5 octombrie, au fost semnate precontractele, urmează obţinerea ISBN-ului şi editarea manualelor, respectiv selecţia lor de cadrele didactice. Termenul estimat de livrare în şcoli este sfârşitul lunii noiembrie. Versiunile digitale ale noilor manuale de Limba şi literatura română, Ştiinţe ale naturii şi Istorie vor fi disponibile pe platforma manuale.edu.ro, imediat după aprobarea acestora prin ordin de ministru.

În ceea ce priveşte manualele de Geografie, decizia CNSC a fost atacată în instanţă şi se află în proces de soluţionare pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. După pronunţarea completului de judecată, CNSC va formula decizia finală.

Reamintim că în urma licitaţiei derulate de CNEE în luna februarie 2016, până la începutul anului şcolar 2016-2017 au fost asigurate manuale pentru elevii clasei a IV-a la şapte discipline: Limba şi literatura română (pentru clasele care studiază în limbile minorităţilor naţionale), Limba modernă franceză, Limba modernă germană, Religie – cultul ortodox, Educaţie civică, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare.

În ceea ce priveşte manualele şcolare pentru ciclul superior al liceului (clasele a XI-a şi a XII-a), în urma negocierilor dintre MENCS şi edituri, contractele încheiate de inspectoratele şcolare judeţene au avut ca termen ferm de livrare în depozitele de carte şcolară data de 5 octombrie. La finalul acestei săptămâni, respectiv începutul săptămânii viitoare, manualele comandate de inspectoratele şcolare vor fi transmise liceelor.

Precizăm că, în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale.

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI

Volumul „Perspective Inovative ale Evaluării în Învățământul Primar. Evaluarea digitală” de Marin Manolescu (coordonator) și Mirela Frunzeanu

La Editura Universității din București a apărut volumul Perspective Inovative ale Evaluării în Învățământul Primar. Evaluarea digitală, semnat de Marin Manolescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universității din București și Mirela Frunzeanu, doctor în științe ale educației a Universității din București. Optimizarea activității evaluative în învățământul primar prin instrumente digitale reprezintă o problematică de maximă actualitate pentru domeniul educațional – de fapt una din caracteristicile majore ale ultimelor decenii, în contextul în care accelerarea schimbărilor în educație și trecerea la înalta tehnologie reclamă o educație modernă și o mentalitate tehnologică nouă. Sarcina educației și formării bazată pe competențe digitale nu este aceea de a demonstra că are rezultate dezirabile și imediate în competiția cu alte sisteme educaționale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un spectru nou de performanțe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în societatea contemporană la toate nivelurile.  Drumul străbâtând de la „tăblița de ardezie”, de la „ascultarea” tradițională la calculator, laptop, tabletă și „evaluarea digitală” a fost lung și marcat de salturi spectaculoase. Explorarea posibilităților inovatoare și de optimizare pe care le oferă instrumentele Web 2.0 pentru activitatea evaluativă din învățământul primar devine o oportunitate ce trebuie valorificată.  Elaborarea lucrării reprezintă urmarea firească a tendințelor de modernizare a evaluării școlare. Tema a fost aleasă ținând cont de schimbările majore produse în sistemul de evaluare din ciclul primar, îndeosebi în ultimele două decenii și de forța, profunzimea, rapiditatea cu care instrumentele digitale invadează spațiul școlar și se instalează confortabil deopotrivă în activitățile de predare – învățare și evaluare. Schimbarea sistemului de evaluare la nivel primar a produs numeroase inovații. În contextul lucrării, evoluțiile teoretice majore din planul dezvoltării evaluării școlare au fost asociate cu inovațiile din planul TIC în calitate de tehnică sau procedeu de evaluare.  Marin Manolescu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și a înfiinţat sau a participat la înfiinţarea sau consolidarea unor structuri/ instituţii de prestigiu în domeniul formării iniţiale și continue a cadrelor didactice pentru nivelurile primar, preşcolar, gimnazial şi liceal. A îndeplinit funcţii manageriale în învăţământul universitar, preuniversitar, la nivel ministerial. Este coordonatorul/ directorul a două programe de master acreditate ARACIS: Mentoratul în educaţie şi Educaţie presecundară. Politici și strategii de dezvoltare. Domeniile sale de competenţă ştiinţifică și didactică sunt: teoria, metodologia și practica evaluării, teoria și metodologia curriculumului, formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice, educaţia timpurie, practica profesională și pedagogică.La Editura Universității din București a apărut volumul Perspective Inovative ale Evaluării în Învățământul Primar. Evaluarea digitală, semnat de Marin Manolescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universității din București și Mirela Frunzeanu, doctor în științe ale educației a Universității din București.

Optimizarea activității evaluative în învățământul primar prin instrumente digitale reprezintă o problematică de maximă actualitate pentru domeniul educațional – de fapt una din caracteristicile majore ale ultimelor decenii, în contextul în care accelerarea schimbărilor în educație și trecerea la înalta tehnologie reclamă o educație modernă și o mentalitate tehnologică nouă. Sarcina educației și formării bazată pe competențe digitale nu este aceea de a demonstra că are rezultate dezirabile și imediate în competiția cu alte sisteme educaționale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un spectru nou de performanțe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în societatea contemporană la toate nivelurile.

Drumul străbâtând de la „tăblița de ardezie”, de la „ascultarea” tradițională la calculator, laptop, tabletă și „evaluarea digitală” a fost lung și marcat de salturi spectaculoase. Explorarea posibilităților inovatoare și de optimizare pe care le oferă instrumentele Web 2.0 pentru activitatea evaluativă din învățământul primar devine o oportunitate ce trebuie valorificată.

Elaborarea lucrării reprezintă urmarea firească a tendințelor de modernizare a evaluării școlare. Tema a fost aleasă ținând cont de schimbările majore produse în sistemul de evaluare din ciclul primar, îndeosebi în ultimele două decenii și de forța, profunzimea, rapiditatea cu care instrumentele digitale invadează spațiul școlar și se instalează confortabil deopotrivă în activitățile de predare – învățare și evaluare. Schimbarea sistemului de evaluare la nivel primar a produs numeroase inovații. În contextul lucrării, evoluțiile teoretice majore din planul dezvoltării evaluării școlare au fost asociate cu inovațiile din planul TIC în calitate de tehnică sau procedeu de evaluare.

Marin Manolescu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și a înfiinţat sau a participat la înfiinţarea sau consolidarea unor structuri/ instituţii de prestigiu în domeniul formării iniţiale și continue a cadrelor didactice pentru nivelurile primar, preşcolar, gimnazial şi liceal. A îndeplinit funcţii manageriale în învăţământul universitar, preuniversitar, la nivel ministerial. Este coordonatorul/ directorul a două programe de master acreditate ARACIS: Mentoratul în educaţie şi Educaţie presecundară. Politici și strategii de dezvoltare. Domeniile sale de competenţă ştiinţifică și didactică sunt: teoria, metodologia și practica evaluării, teoria și metodologia curriculumului, formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice, educaţia timpurie, practica profesională și pedagogică.

Sursa text si foto: Universitatea Bucuresti

Targul Gaudeamus Carte Scolara in Parcul Cismigiu

Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, ajuns la cea de-a 13-a ediţie, se va desfăşura în perioada 16 – 27 septembrie, în Parcul Cişmigiu, în vecinătatea Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr”.

Potrivit Agerpres, târgul Gaudeamus Carte Şcolară, organizat de Radio România prin Centrul Cultural Media Radio România, va putea fi vizitat între orele 10,30 şi 19,30, accesul fiind liber.

“Derulat anual în preajma începutului de an şcolar, într-un interval în care cererea de servicii şi produse educaţionale este foarte ridicată, târgul Gaudeamus Carte Şcolară are ca principal obiectiv crearea, pentru toţi cei implicaţi în procesul educaţional, a unui cadru adecvat pentru analiza şi achiziţia manualelor şi a auxiliarelor şcolare”, se arată în comunicat.

Târgul Gaudeamus Carte Școlară,16 – 27 septembrie, în Parcul Cișmigiu

Târgul Gaudeamus Carte Școlară, ajuns la cea de a 13 ediție, se va desfășura în perioada 16 – 27 septembrie, în Parcul Cișmigiu, în vecinătatea Colegiului Național “Gheorghe Lazăr”.

Târgul, organizat de Radio România prin Centrul Cultural Media Radio România, va putea fi vizitat între orele 10,30 și 19,30, accesul fiind liber.

MANUALUL “ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI”

Manual ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEICa rezultat al proiectului “Istoria recentă a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istorie  recentă a României”, a fost elaborat manualul Istoria recentă a României care prezintă o imagine complexă  a societăţii româneşti din a doua jumătate a secolului XX şi din primele decenii ale secolului XXI.

Manualul reconstituie şi aduce în memoria prezentului trecutul apropiat, acele evenimente, fapte şi fenomene politice, socio-economice şi culturale contemporane, care în mod obişnuit nu se studiază la şcoală decât după multe generaţii. Manualul dedicat istoriei recente a României se doreşte o sincronizare cu schimbările produse în predarea şi învăţarea istoriei în multe state ale Uniunii Europene, care au adoptat un astfel de instrument cu mulţi ani înaintea ţării noastre. Autorii îşi doresc să deschidă, atât pentru elevi, cât şi pentru părinţii lor „o fereastră către trecut, fără ură şi fără părtinire, fără furie sau resemnare” (dr. Marius Oprea, istoric, cercetător IICCMER).

Manualul îşi propune să ilustreze evenimente şi date istorice, să le explice din perspectiva unui model teoretic, a proiectului de ţară pentru ca elevii să poată cunoaşte şi înţelege istoria comunismului românesc prin analiză şi comparare, pentru a-şi forma propriile imagini şi reprezentări despre trecutul recent al societăţii româneşti. În cuprinsul manualului coordonat de prof. dr. Constantin Hlihor, se regăsesc 4 capitole, fiecare însumând 23 de lecţii şi 14 studii de caz:

– Spre regimul monolit (1944 – 1947), autor prof. dr. Liviu Lazăr
– România – Republică Populară (1948 – 1965), autor prof. dr. Elvira Rotundu
– România 1965 – 1989. Epoca Lui Nicolae Ceauşescu, autor prof. Mihai Manea
– România 1989 – 2007. Noi orizonturi, autor prof. dr. Constantin Hlihor.

Programa cursului Istoria Recentă a României face parte din oferta de cursuri opţionale propusă elevilor şi profesorilor de istorie de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii. Programa este un răspuns la prevederile cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale cu privire la idealul educaţional şi la finalităţile educaţiei în învăţământul preuniversitar din România.

În acest generos context legal, cursul Istoria Recentă a României îşi propune un demers complementar cursului general de istorie din ciclul superior al liceului, precum şi cursului opţional „O istorie a comunismului din România”. El se adresează elevilor din clasa a XI-a sau a XII-a şi este proiectat pentru a fi studiat într-un singur an şcolar.

CATALOGUL MANUALELOR ȘCOLARE pentru clasele a III-a – a X-a

Ministerul Educatiei a publicat CATALOGUL MANUALELOR ȘCOLARE pentru clasele a III-a – a X-a ÎN VEDEREA RETIPĂRIRILOR an şcolar 2015 – 2016.

Lista completa poate fi descarcata de aici (fisier .xls)