Modele de Subiecte pentru Evaluarea Națională 2017

Admiterea la LiceuElevii de clasa a VIII-a care vor susține anul viitor Evaluarea Națională au la dispoziție, începând de marți, 1 noiembrie, modele de subiecte în vederea pregătirii pentru examene. Elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), modelele de subiecte au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro.

Referitor la Evaluarea Naţională, modelele de subiecte au fost construite în funcție de următoarele trei cerinţe: formulare clară, precisă şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională, nivel mediu de dificultate și posibilitatea de a fi rezolvate în 120 de minute.

Modele de subiecte pentru BAC 2017

Examenul de BacalaureatMinisterul educatiei a publicat modelele de subiecte care sa ii ajute pe elevi sa se pregateasca examenul de Bacalaureat din vara anului 2017.

Modele de subiecte au fost elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) si au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro.

Bacalaureatul 2017 incepe in data de 6 iunie, cu examenul oral de Limba romana, iar ezultatele finale de la BAC vor fi afisate pe 10 iulie 2017.

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăyut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

Centrul Național de Evaluare și Examinare este instituția din subordinea Ministerului Educației specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.

Universitati romanesti in TOP 1000 US News – Best Global Universities Rankings

Top 1000 US News cele mai bune universitati din lumePatru universitati din Romania sunt prezente în topul celor mai bune 1000 de universităţi de pe glob, realizat de site-ul american US News.

Cea mai bine clasată este Universitatea Babeş-Bolyai, pe locul 569, cu un scor de 48 din 100.

Universitatea Bucureşti s-a clasat pe locul 733, cu un scor de 42,9 din 100 de puncte posibile. Pe locul 750, cu un scor de 42,4 s-a clasat Universitatea Politehnica București, în timp ce Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se află pe locul 996 cu un scor de 33,5 puncte.

Cea mai bună din lume este considerată Universitatea Harvard, care a primit un scor perfect, 100 din 100. Urmează alte instituţii de renume, precum MIT, Stanford şi Berkeley. De asemenea, Statele Unite au cele mai multe unităţi de învătământ superior în acest clasament, 201. Urmează China, cu 87 şi Marea Britanie, cu 68. Topul a fost realizat pe baza performanţei în cercetare şi a reputaţiei.

Anul scolar 2016 – 2017 – noutati si informatii utile

Ministerul Educatiei a prezentat structurat noutatile si alte elemente ale anului scolar 2016 – 2017.

 1. Structura anului școlar 2016 – 2017 (OM 4.577/ 20.07.2016)
 • 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017) şi semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017)
 • 26 mai 2017 – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
 • 9 iunie 2017 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 16 iunie 2017 – final cursuri
 • Vacanța de primăvară – două săptămâni
 • Flexibilizarea perioadei programului național “Școala altfel”
 • Corelarea perioadelor de vacanță / cursuri pentru optimizarea calendarelor examenelor și a concursurilor naționale
 • 1 Iunie – activități de sărbătorire a Zilei Internaționale a Copilului

 

 1. Examene naționale
  1. Bacalaureat – OM 5.070 / 31.08.2016
  2. Evaluare Națională a elevilor de clasa a VIII-a – OM 5.071 / 31.08.2016
 • Concluzii 2016:
  1. Reducerea numărului actelor de corupție prin acțiuni de prevenire și combatere (procedura de transport și de evaluare a lucrărilor în alt județ)
  2. Suprapunerea activităților din cadrul comisiilor de examene (calendarul elaborat în anul anterior a prevăzut activități pe toată perioada vacanței)
  3. Divergențe exprimate de opinia publică referitoare la modalitatea de stabilire a notei finale în urma contestațiilor

 

 • Noutăți 2017:
 1. Am optimizat calendarele pentru evitarea suprapunerilor și a suprasolicitării activităților de organizare
 2. Ameliminat prevederea conform căreia nota finală după contestații se modifică numai în cazul în care, între nota inițială și nota de la contestații, există o diferență de minimum 0,5 puncte

 

 1. Admiterea în învățământul liceal – OM 5079 / 31.08.2016
 • Noutăți 2017:
 1. În calculul mediei de admitere, ponderea mediei claselor V – VIII reprezintă 20%, în comparație cu 25% în anul școlar actual.
 2. Admiterea în liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor analiza cazuri speciale. Astfel, admiterea se va finaliza mai repede.
  1. Resurse umane
   1. Definitivat
   2. Titularizare
  2. Metodologiile sunt în lucru, în etapa de consultare cu partenerii de dialog social, cu care deja s-au agreat calendarele de organizare și desfășurare.
  3. Examenul pentru definitivare în învățământ se va organiza în perioada vacanței de primăvară (luna aprilie).
  4. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice va avea loc în data de 12 iulie 2017.

 

 1. Programe naționale
 • Programul național Școala altfel” (OM 5085)
 1. Metodologie specifică, menită să ducă la o abordare coerentă aProgramului național ”Școala altfel” .
 2. Se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoare lăsând la decizia comunității școlare perioada pentru derularea programului, după cum urmează:21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).
 3. Proiectarea programului „Școala altfel” se va realiza în patru etape:
 4. a) investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor;
 5. b) alcătuirea ofertei „Școala altfel” (totalitatea activităților educative din care preșcolarii/elevii pot să aleagă);
 6. c) înscrierea copiilor preșcolari/elevilor la activități;
 7. d) elaborarea detaliată a programului pe baza opțiunilor individuale ale copiilor preșcolari/elevilor.

 

 • Programul național de acordare a unui suport alimentar (Masa caldă”)
  • Program pilot aflat în faza de avizare interministerială care se va desfășura în 50 de unități de învățământ cu aproximativ 30. 000 de beneficiari, elevi și preșcolari.
  • Diversitate a unităților de învățământ alese (rural, urban mic, urban mare, dispersie geografică, facilități diferențiate)
 • Fiecare copil în grădiniță
  • Acordarea de tichete valorice pentru susținerea participării preșcolarilor din familii cu condiții socio-economice precare la activitățile didactice din grădinițe.
 • Dezvoltarea învățământului profesional dual
  • Se dezvoltă cadrul legislativ pentru asigurarea unui parcurs educațional prin învățământul dual pentru absolvenții clasei a VIII-a

 

 1. Politici naționale
 • Asigurarea manualelor școlare pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a
  • S-a aplicat pentru prima dată prevederea din Legea Educației Naționale conform căreia elevii ciclului superior al liceului beneficiază de manuale gratuite
  • Date: 3.6000.000 de manuale școlare, 30 milioane de lei, 375.000 de elevi
 • ROFUIP
  • Realizarea unui regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar pe baza căruia fiecare unitate de învățământ își va elabora propriul regulament
  • Cea mai importantă prevedere care vizează, într-o primă fază, debirocratizarea în sistemul de educație este reducerea numărului de comisii din cadrul unității de învățământ de la 24 la 7
 • Statutul elevului
  • Am elaborat, în parteneriat cu reprezentanții elevilor, actul normativ ce reglementează atât drepturile, cât și obligațiile elevilor
 • Decontarea navetei elevilor
  • Proiect de OUG de modificare a LEN care prevede decontarea integrală a navetei elevilor
 • Profesionalizarea managementului școlar
  • Creșterea calității actului educațional în mediul școlar presupune și profesionalizarea funcției de management. După o perioadă de aproximativ 10 ani, vom organiza concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și directori adjuncți.
  • Calendarul și metodologia sunt aprobate prin OM 5080 / 31.08.2017
  • Concursul se va desfășura începând cu 12 octombrie 2016, data probei scrise organizată la nivel național. Proba de evaluare a CV-ului și interviul vor fi organizate în perioada 13 octombrie 2016 – 11 noiembrie 2016
 • Asigurarea securității în şcoli

–   Planul naţional comun de acţiune (MDRAP – MENCŞ – MAI) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în încinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar

Abonamentele de transport rutier pentru elevi, decontate integral

Abonamentele acordate elevilor de către operatorii de transport rutier pentru distanțe de până la 50 de kilometri vor fi decontate integral, aceasta fiind una dintre măsurile de reducere a abandonului școlar, în condițiile în care principala cauză o reprezintă costurile aferente participării la cursuri.

Decizia a fost luată astăzi de Guvern, printr-o Ordonanță de Urgență, având în vedere faptul că în anul școlar 2015-2016 peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri.

Potrivit actului normativ, operatorii de transport rutier vor avea obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor, abonamente ce vor fi decontate integral din bugetul de stat pentru distanțe de până la 50 de kilometri.

Trebuie menționat faptul că, începând cu anul 2013, mecanismul de decontare a navetei elevilor a fost plafonat și nu acoperă integral tariful decât pentru o mică parte din abonamentele emise de transportatori. În multe cazuri, diferența de preț nedecontată este mare și constituie motiv de abandon școlar, mai ales în zonele slab dezvoltate, unde costurile cu naveta sunt ridicate în raport cu veniturile familiilor. Distanța medie la nivel național pe care trebuie să o parcurgă un elev care face naveta este de 18 kilometri. Prețul mediu al unui abonament lunar pentru această distanță este de circa 150 lei. Din această sumă, elevului i se decontează în pezent 56 de lei, astfel că aproape 100 de lei trebuie acoperiți lunar din bugetul familiei.

În același timp, măsura adoptată astăzi de Guvern a fost luată având în vedere că România este a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii (19,1% din populația de 18-24 de ani), rată care a crescut de la 17,3% în 2013. De asemenea, s-a avut în vedere și faptul că unul din cinci elevi din învățământul secundar superior face naveta pentru a ajunge la ore, peste jumătate din populația cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani locuiește în mediul rural, liceele și școlile profesionale sunt situate în general în zona urbană.

Decontarea integrală a costurilor pentru naveta elevilor a fost, de altfel, una dintre solicitările adresate Guvernului de către asociațiile reprezentative ale elevilor, Organizația Salvați Copiii, federațiile sindicale reprezentative din educație.

Un alt capitol inclus în Ordonanța de Urgență are în vedere reglementarea tarifului maximal per kilometru aferent abonamentului elevilor. Mai exact, actul normativ stabilește că tariful maximal per kilometru aferent abonamentului de transport rutier pentru elevi se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului. De asemenea, metodologia de calcul a tarifului maximal se aprobă tot prin Hotărâre a Guvernului.

Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate anumite tarife pentru serviciile publice de transport a elevilor, nu pot fi modificate până la ajungerea la termen decât prin acordul părților.

Reglementarea unui tarif maximal se face în condițiile în care tarifele practicate de operatorii de transport public variază foarte mult pentru aceeași distanță, prețurile maxime fiind de până la 13 ori mai mari decât prețurile minime. De exemplu, în prezent, pentru o distanță de 10 kilometri, valoarea minimă a tarifului de transport este de 29 de lei, cea maximă de 228 de lei, iar valoarea decontată elevului este de 40 de lei. Pentru un traseu de 30 de kilometri, valoarea minimă a tarifului este de 43 de lei, cea maximă de 360 de lei, iar suma decontată elevului este de 80 de lei.

BIROUL DE COMUNICARE

Livrarea manualelor şcolare pentru elevii claselor a IV-a, a XI-a şi a XII-a

Manuale ScolareCa urmare a soluţionării contestaţiilor aflate pe rolul instanţelor, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a contractat, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), instituţie organizatoare a licitaţiei privind achiziţia manualelor şcolare de clasa a IV-anoile manuale pentru disciplinele Matematică şi Limba modernă engleză. Termenul de livrare a acestor titluri în depozitele de carte şcolară este 4 noiembrie.

Pentru alte trei discipline (Limba şi literatura română, Ştiinţe ale naturii şi Istorie), Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a decis în data de 30 septembrie respingerea tuturor contestaţiilor, drept urmare, au fost iniţiate procedurile de asigurare a manualelor în unităţile de învăţământ. Astfel, miercuri, 5 octombrie, au fost semnate precontractele, urmează obţinerea ISBN-ului şi editarea manualelor, respectiv selecţia lor de cadrele didactice. Termenul estimat de livrare în şcoli este sfârşitul lunii noiembrie. Versiunile digitale ale noilor manuale de Limba şi literatura română, Ştiinţe ale naturii şi Istorie vor fi disponibile pe platforma manuale.edu.ro, imediat după aprobarea acestora prin ordin de ministru.

În ceea ce priveşte manualele de Geografie, decizia CNSC a fost atacată în instanţă şi se află în proces de soluţionare pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. După pronunţarea completului de judecată, CNSC va formula decizia finală.

Reamintim că în urma licitaţiei derulate de CNEE în luna februarie 2016, până la începutul anului şcolar 2016-2017 au fost asigurate manuale pentru elevii clasei a IV-a la şapte discipline: Limba şi literatura română (pentru clasele care studiază în limbile minorităţilor naţionale), Limba modernă franceză, Limba modernă germană, Religie – cultul ortodox, Educaţie civică, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare.

În ceea ce priveşte manualele şcolare pentru ciclul superior al liceului (clasele a XI-a şi a XII-a), în urma negocierilor dintre MENCS şi edituri, contractele încheiate de inspectoratele şcolare judeţene au avut ca termen ferm de livrare în depozitele de carte şcolară data de 5 octombrie. La finalul acestei săptămâni, respectiv începutul săptămânii viitoare, manualele comandate de inspectoratele şcolare vor fi transmise liceelor.

Precizăm că, în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale.

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI

Noi medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (2016)

liceeniLotul naţional de informatică (juniori) a cucerit patru premii (două medalii de aur şi două medalii de argint) la a X-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori, desfăşurată în perioada 17-22 septembrie, la Skopje (Macedonia).

Medaliile de aur au fost obţinute de Maria Alexa Tudose (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti) şi Alexandra Maria Udriştoiu(clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova), laureată cu bronz la ediţia de anul trecut.

Medaliile de argint au revenit Cellei Florescu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti) şi lui Adrian Emanuel Dicu(clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova).

Lotul olimpic a fost însoţit şi coordonat de profesorii Eugen Nodea (Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu) şi Ionel-Vasile Pit-Rada (Colegiul Naţional „Traian” din Drobeta Turnu-Severin).

Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2016 a reunit 36 de concurenţi din 9 ţări.

BIROUL DE COMUNICARE Ministerul Educatiei