Anul scolar 2016 – 2017 – noutati si informatii utile

Ministerul Educatiei a prezentat structurat noutatile si alte elemente ale anului scolar 2016 – 2017.

 1. Structura anului școlar 2016 – 2017 (OM 4.577/ 20.07.2016)
 • 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017) şi semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017)
 • 26 mai 2017 – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
 • 9 iunie 2017 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 16 iunie 2017 – final cursuri
 • Vacanța de primăvară – două săptămâni
 • Flexibilizarea perioadei programului național “Școala altfel”
 • Corelarea perioadelor de vacanță / cursuri pentru optimizarea calendarelor examenelor și a concursurilor naționale
 • 1 Iunie – activități de sărbătorire a Zilei Internaționale a Copilului

 

 1. Examene naționale
  1. Bacalaureat – OM 5.070 / 31.08.2016
  2. Evaluare Națională a elevilor de clasa a VIII-a – OM 5.071 / 31.08.2016
 • Concluzii 2016:
  1. Reducerea numărului actelor de corupție prin acțiuni de prevenire și combatere (procedura de transport și de evaluare a lucrărilor în alt județ)
  2. Suprapunerea activităților din cadrul comisiilor de examene (calendarul elaborat în anul anterior a prevăzut activități pe toată perioada vacanței)
  3. Divergențe exprimate de opinia publică referitoare la modalitatea de stabilire a notei finale în urma contestațiilor

 

 • Noutăți 2017:
 1. Am optimizat calendarele pentru evitarea suprapunerilor și a suprasolicitării activităților de organizare
 2. Ameliminat prevederea conform căreia nota finală după contestații se modifică numai în cazul în care, între nota inițială și nota de la contestații, există o diferență de minimum 0,5 puncte

 

 1. Admiterea în învățământul liceal – OM 5079 / 31.08.2016
 • Noutăți 2017:
 1. În calculul mediei de admitere, ponderea mediei claselor V – VIII reprezintă 20%, în comparație cu 25% în anul școlar actual.
 2. Admiterea în liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor analiza cazuri speciale. Astfel, admiterea se va finaliza mai repede.
  1. Resurse umane
   1. Definitivat
   2. Titularizare
  2. Metodologiile sunt în lucru, în etapa de consultare cu partenerii de dialog social, cu care deja s-au agreat calendarele de organizare și desfășurare.
  3. Examenul pentru definitivare în învățământ se va organiza în perioada vacanței de primăvară (luna aprilie).
  4. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice va avea loc în data de 12 iulie 2017.

 

 1. Programe naționale
 • Programul național Școala altfel” (OM 5085)
 1. Metodologie specifică, menită să ducă la o abordare coerentă aProgramului național ”Școala altfel” .
 2. Se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoare lăsând la decizia comunității școlare perioada pentru derularea programului, după cum urmează:21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).
 3. Proiectarea programului „Școala altfel” se va realiza în patru etape:
 4. a) investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor;
 5. b) alcătuirea ofertei „Școala altfel” (totalitatea activităților educative din care preșcolarii/elevii pot să aleagă);
 6. c) înscrierea copiilor preșcolari/elevilor la activități;
 7. d) elaborarea detaliată a programului pe baza opțiunilor individuale ale copiilor preșcolari/elevilor.

 

 • Programul național de acordare a unui suport alimentar (Masa caldă”)
  • Program pilot aflat în faza de avizare interministerială care se va desfășura în 50 de unități de învățământ cu aproximativ 30. 000 de beneficiari, elevi și preșcolari.
  • Diversitate a unităților de învățământ alese (rural, urban mic, urban mare, dispersie geografică, facilități diferențiate)
 • Fiecare copil în grădiniță
  • Acordarea de tichete valorice pentru susținerea participării preșcolarilor din familii cu condiții socio-economice precare la activitățile didactice din grădinițe.
 • Dezvoltarea învățământului profesional dual
  • Se dezvoltă cadrul legislativ pentru asigurarea unui parcurs educațional prin învățământul dual pentru absolvenții clasei a VIII-a

 

 1. Politici naționale
 • Asigurarea manualelor școlare pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a
  • S-a aplicat pentru prima dată prevederea din Legea Educației Naționale conform căreia elevii ciclului superior al liceului beneficiază de manuale gratuite
  • Date: 3.6000.000 de manuale școlare, 30 milioane de lei, 375.000 de elevi
 • ROFUIP
  • Realizarea unui regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar pe baza căruia fiecare unitate de învățământ își va elabora propriul regulament
  • Cea mai importantă prevedere care vizează, într-o primă fază, debirocratizarea în sistemul de educație este reducerea numărului de comisii din cadrul unității de învățământ de la 24 la 7
 • Statutul elevului
  • Am elaborat, în parteneriat cu reprezentanții elevilor, actul normativ ce reglementează atât drepturile, cât și obligațiile elevilor
 • Decontarea navetei elevilor
  • Proiect de OUG de modificare a LEN care prevede decontarea integrală a navetei elevilor
 • Profesionalizarea managementului școlar
  • Creșterea calității actului educațional în mediul școlar presupune și profesionalizarea funcției de management. După o perioadă de aproximativ 10 ani, vom organiza concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și directori adjuncți.
  • Calendarul și metodologia sunt aprobate prin OM 5080 / 31.08.2017
  • Concursul se va desfășura începând cu 12 octombrie 2016, data probei scrise organizată la nivel național. Proba de evaluare a CV-ului și interviul vor fi organizate în perioada 13 octombrie 2016 – 11 noiembrie 2016
 • Asigurarea securității în şcoli

–   Planul naţional comun de acţiune (MDRAP – MENCŞ – MAI) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în încinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar

Abonamentele de transport rutier pentru elevi, decontate integral

Abonamentele acordate elevilor de către operatorii de transport rutier pentru distanțe de până la 50 de kilometri vor fi decontate integral, aceasta fiind una dintre măsurile de reducere a abandonului școlar, în condițiile în care principala cauză o reprezintă costurile aferente participării la cursuri.

Decizia a fost luată astăzi de Guvern, printr-o Ordonanță de Urgență, având în vedere faptul că în anul școlar 2015-2016 peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri.

Potrivit actului normativ, operatorii de transport rutier vor avea obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor, abonamente ce vor fi decontate integral din bugetul de stat pentru distanțe de până la 50 de kilometri.

Trebuie menționat faptul că, începând cu anul 2013, mecanismul de decontare a navetei elevilor a fost plafonat și nu acoperă integral tariful decât pentru o mică parte din abonamentele emise de transportatori. În multe cazuri, diferența de preț nedecontată este mare și constituie motiv de abandon școlar, mai ales în zonele slab dezvoltate, unde costurile cu naveta sunt ridicate în raport cu veniturile familiilor. Distanța medie la nivel național pe care trebuie să o parcurgă un elev care face naveta este de 18 kilometri. Prețul mediu al unui abonament lunar pentru această distanță este de circa 150 lei. Din această sumă, elevului i se decontează în pezent 56 de lei, astfel că aproape 100 de lei trebuie acoperiți lunar din bugetul familiei.

În același timp, măsura adoptată astăzi de Guvern a fost luată având în vedere că România este a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii (19,1% din populația de 18-24 de ani), rată care a crescut de la 17,3% în 2013. De asemenea, s-a avut în vedere și faptul că unul din cinci elevi din învățământul secundar superior face naveta pentru a ajunge la ore, peste jumătate din populația cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani locuiește în mediul rural, liceele și școlile profesionale sunt situate în general în zona urbană.

Decontarea integrală a costurilor pentru naveta elevilor a fost, de altfel, una dintre solicitările adresate Guvernului de către asociațiile reprezentative ale elevilor, Organizația Salvați Copiii, federațiile sindicale reprezentative din educație.

Un alt capitol inclus în Ordonanța de Urgență are în vedere reglementarea tarifului maximal per kilometru aferent abonamentului elevilor. Mai exact, actul normativ stabilește că tariful maximal per kilometru aferent abonamentului de transport rutier pentru elevi se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului. De asemenea, metodologia de calcul a tarifului maximal se aprobă tot prin Hotărâre a Guvernului.

Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate anumite tarife pentru serviciile publice de transport a elevilor, nu pot fi modificate până la ajungerea la termen decât prin acordul părților.

Reglementarea unui tarif maximal se face în condițiile în care tarifele practicate de operatorii de transport public variază foarte mult pentru aceeași distanță, prețurile maxime fiind de până la 13 ori mai mari decât prețurile minime. De exemplu, în prezent, pentru o distanță de 10 kilometri, valoarea minimă a tarifului de transport este de 29 de lei, cea maximă de 228 de lei, iar valoarea decontată elevului este de 40 de lei. Pentru un traseu de 30 de kilometri, valoarea minimă a tarifului este de 43 de lei, cea maximă de 360 de lei, iar suma decontată elevului este de 80 de lei.

BIROUL DE COMUNICARE

Livrarea manualelor şcolare pentru elevii claselor a IV-a, a XI-a şi a XII-a

Manuale ScolareCa urmare a soluţionării contestaţiilor aflate pe rolul instanţelor, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a contractat, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), instituţie organizatoare a licitaţiei privind achiziţia manualelor şcolare de clasa a IV-anoile manuale pentru disciplinele Matematică şi Limba modernă engleză. Termenul de livrare a acestor titluri în depozitele de carte şcolară este 4 noiembrie.

Pentru alte trei discipline (Limba şi literatura română, Ştiinţe ale naturii şi Istorie), Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a decis în data de 30 septembrie respingerea tuturor contestaţiilor, drept urmare, au fost iniţiate procedurile de asigurare a manualelor în unităţile de învăţământ. Astfel, miercuri, 5 octombrie, au fost semnate precontractele, urmează obţinerea ISBN-ului şi editarea manualelor, respectiv selecţia lor de cadrele didactice. Termenul estimat de livrare în şcoli este sfârşitul lunii noiembrie. Versiunile digitale ale noilor manuale de Limba şi literatura română, Ştiinţe ale naturii şi Istorie vor fi disponibile pe platforma manuale.edu.ro, imediat după aprobarea acestora prin ordin de ministru.

În ceea ce priveşte manualele de Geografie, decizia CNSC a fost atacată în instanţă şi se află în proces de soluţionare pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. După pronunţarea completului de judecată, CNSC va formula decizia finală.

Reamintim că în urma licitaţiei derulate de CNEE în luna februarie 2016, până la începutul anului şcolar 2016-2017 au fost asigurate manuale pentru elevii clasei a IV-a la şapte discipline: Limba şi literatura română (pentru clasele care studiază în limbile minorităţilor naţionale), Limba modernă franceză, Limba modernă germană, Religie – cultul ortodox, Educaţie civică, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare.

În ceea ce priveşte manualele şcolare pentru ciclul superior al liceului (clasele a XI-a şi a XII-a), în urma negocierilor dintre MENCS şi edituri, contractele încheiate de inspectoratele şcolare judeţene au avut ca termen ferm de livrare în depozitele de carte şcolară data de 5 octombrie. La finalul acestei săptămâni, respectiv începutul săptămânii viitoare, manualele comandate de inspectoratele şcolare vor fi transmise liceelor.

Precizăm că, în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale.

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI

Noi medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (2016)

liceeniLotul naţional de informatică (juniori) a cucerit patru premii (două medalii de aur şi două medalii de argint) la a X-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori, desfăşurată în perioada 17-22 septembrie, la Skopje (Macedonia).

Medaliile de aur au fost obţinute de Maria Alexa Tudose (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti) şi Alexandra Maria Udriştoiu(clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova), laureată cu bronz la ediţia de anul trecut.

Medaliile de argint au revenit Cellei Florescu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti) şi lui Adrian Emanuel Dicu(clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova).

Lotul olimpic a fost însoţit şi coordonat de profesorii Eugen Nodea (Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu) şi Ionel-Vasile Pit-Rada (Colegiul Naţional „Traian” din Drobeta Turnu-Severin).

Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2016 a reunit 36 de concurenţi din 9 ţări.

BIROUL DE COMUNICARE Ministerul Educatiei

Apel adresat cadrelor didactice cu abilităţi în elaborarea de subiecte pentru examenele naţionale

Profesor la tablaCentrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017. Este vorba despre  evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul naţional de Bacalaureat, examenul naţional de definitivare în învăţământ şi concursul de titularizare.

Înscrierea se desfăşoară în intervalul 27 septembrie – 4 octombrie, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEECandidaţii trebuie să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere on-line, CV-ul în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie, semnate, scanate şi incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs naţional şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi de notare.

De asemenea, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii 4 ani şcolari;
 • abilităţi de operare pe calculator;
 • experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.);
 • disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

În procesul de selecţie vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitivatul.

Selecţia candidaţilor înscrişi va avea loc în perioada 5 – 7 octombrie 2016, iar anunţarea rezultatelor se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în data de 7 octombrie.

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI

Top 100 cele mai puternice branduri universitare 2016- Times Higher Education

Top UniversitatiTop 100 cele mai puternice branduri universitare la nivel global este realizat anual de Times Higher Education.

Clasamentul universitatilor cu cea mai buna reputatie din lume este dominat si anul acesta de universitatile din Statele Unite ale Americii, cu 7 institutii in top 10 (doua dintre ele impartind locul 10), desi prima pozitie este revendicata, in premiera, de Marea Britanie, cu Universitatea Oxford.

Top 10 cele mai bune universitati ca reputatie:

 • 1. University of Oxford – Marea Britanie (2015 – locul 2)
 • 2. California Institute of Technology –  SUA (2015 – locul 1)
 • 3. Stanford University – SUA (2015 – locul 3)
 • 4. University of Cambridge – Marea Britanie (2015 – locul 4)
 • 5. Massachusetts Institute of Technology – SUA (2015 – locul 5)
 • 6. Harvard University – SUA (2015 – locul 6)
 • 7. Princeton University – USA (2015 – locul 7)
 • 8. Imperial College London – Marea Britanie (2015 – locul 8)
 • 9. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich – Elvetia (2015 – locul 9)
 • =10. University of California, Berkeley – SUA (2015 – locul 13)
 • =10. University of Chicago – SUA (2015 – locul 10)

Romania are 4 universitati in top: Babes Blolyai din Cluj si Universitatea de Vest din Timisoara, ambele in intervalul 601-800, Alexandrul Ioan Cuza din Iasi si Universitatea din Bucuresti in intervalul 801+.

Top 100 cele mai puternice branduri universitare 2016 poate fi vazut aici

Admiterea la liceu pentru anul şcolar 2017-2018

Admiterea la LiceuOrdinul nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Documentul, emis de ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobă Calendarul admiterii şi prevede, între altele, că ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea la liceu va fi de 20 la sută, faţă de 25 la sută până acum.

CALENDARUL
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

Pregătirea admiterii

3 februarie 2017- Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2017 – Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 mai 2017 – Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
5 mai 2017 – Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
15 mai 2017 – Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
11-31 mai 2017 – Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
14 iunie 2017 – Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
16 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
2 iulie 2017 – Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice
3 iulie 2017 – Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afişează aceasta
3-5 iulie 2017 –  Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
Probele de aptitudini
18-19 mai 2017 – Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
22-23 mai 2017 –  Înscrierea pentru probele de aptitudini
24-27 mai 2017 – Desfăşurarea probelor de aptitudini
29 mai 2017 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2017 – Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
14 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată
1 iulie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
3 iulie 2017 – Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
4 iulie 2017 – Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
18-19 mai 2017-  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
22-23 mai 2017 –  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
24-27 mai 2017 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
29 mai 2017  – Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2017 – Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
1-2 iunie 2017 –  Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
7 iunie 2017 – Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
8 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
12 mai 2017 – Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
16 iunie 2017 – Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
6-7 iulie 2017 – Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată
6-8 iulie 2017-  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând aplicaţia informatică centralizată
Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
3-6 iulie 2017 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
3-6 iulie 2017 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere
4-7 iulie 2017 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată
8 iulie 2017 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
9 iulie 2017 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată
10 iulie 2017 – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
11 iulie 2017 – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată
12 iulie 2017 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
13 iulie 2017 – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
13 iulie 2017 – Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
13-17 iulie 2017 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
18 iulie 2017 – Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
19-21 iulie 2017 – Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
24 iulie 2017 – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
4 septembrie 2017 – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
5-6 septembrie 2017 – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4-7 septembrie 2017 – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare
8 septembrie 2017 – Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
11 septembrie 2017 – Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
5 mai 2017 – Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
3 iulie 2017 – Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
18-19 iulie 2017 – Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
19-21 iulie 2017 – Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă