Lansare proiect „e-Evaluare, e-Examinare în Educație (4E-Education)”

0
(0)

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, anunță implementarea proiectului „e-Evaluare, e-Examinare în Educație (4E-Education)”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene.

Proiectul va fi implementat de Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene, în parteneriat cu Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE, în perioada 7 martie 2024 – 30 septembrie 2025, și vizează dezvoltarea unei abordări integrate pentru desfășurarea activităților didactice în mediul digital.

Obiectivele sunt orientate către crearea unui sistem de evaluare și testare securizată online și îmbunătățirea calității resurselor educaționale prin:

  • Dezvoltarea unei platforme de evaluare securizată a competențelor elevilor;
  • Crearea a 200.000 de itemi și teste pentru evaluările și examenele naționale;
  • Extinderea platformei manualelor digitale pentru învățământul preuniversitar prin adăugarea unui pachet de 67.000 de resurse educaționale deschise – RED, pentru nivelurile cuprinse între clasa pregătitoare și clasa a VIII-a, inclusiv, pentru toate disciplinele;
  • Dezvoltarea resurselor educaționale deschise incluzive pentru toate clasele de gimnaziu, inclusiv resurse pentru sprijinul elevilor cu dizabilități, sportivi, cerințe educaționale speciale, a celor spitalizați etc.;
  • Crearea de conținut educațional digital pentru trei niveluri diferite de aprofundare diferențiată a cunoașterii (remedială, accesibilă, performanță);
  • Instruirea a 4.700 de cadre didactice în vederea utilizării platformei (100 de profesori din fiecare județ și din fiecare sector al Municipiului București).

Aceste acțiuni sunt răspunsul la necesitatea adaptării sistemului educațional la cerințele erei digitale și la obiectivele strategice naționale și europene, în concordanță cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și cu angajamentele asumate prin Proiectul România Educată”.

Legea învățământului preuniversitar prevede că toate „Evaluările și examenele naționale vor fi în integralitate standardizate și administrate în format digital începând cu anul școlar 2027 – 2028”.

Proiectul „e-Evaluare, e-Examinare în Educație (4E-Education)” marchează implementarea Cadrului de Referință Național privind Competențele Digitale pentru Învățământul Preuniversitar. Această inițiativă se bazează pe principiile stabilite în documentul-cadru, având ca scop îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor de la nivel primar și gimnazial. Astfel, prin dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut, proiectul se aliniază la obiectivele Planului de Acțiune pentru Educația Digitală (2021-2027), incluzând dezvoltarea infrastructurii, a conectivității și a echipamentelor digitale.

Proiectul este finanțat cu un buget total de 464.776.991,00 lei, dintre care 390.568.900,00 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, completată de contribuția națională reprezentând TVA. Proiectul este parte a Pilonului VIPolitici pentru noua generație, Componenta 15: Educație, Investiția 15: Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut digital.

Implementarea proiectului va genera o serie de beneficii tangibile la nivel național, inclusiv creșterea calității educației care va duce la creșterea șanselor de angajare a elevilor, după finalizarea studiilor, datorită competențelor și cunoștințelor dobândite (inclusiv competențe digitale și competențe legate de sustenabilitate și mediul înconjurător).

Acest rezultat implică pregătirea lor nu doar pentru piața muncii actuală, ci și pentru viitoarele provocări și oportunități de carieră, în special în sectoarele care promovează dezvoltarea durabilă și tehnologiile verzi, având contribuții în dezvoltarea tehnologică și un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a țării.

Implementarea proiectului „e-Evaluare, e-Examinare în Educație (4E-Education)” vine cu o contribuție semnificativă către promovarea unui viitor verde. Prin integrarea educației digitale și a resurselor educaționale deschise, care accentuează competențele verzi, proiectul pregătește elevii pentru o economie sustenabilă și responsabilă din punct de vedere ecologic.

Proiectul „e-Evaluare, e-Examinare în Educație (4E-Education)” reprezintă un pas important în direcția modernizării și digitalizării sistemului educațional românesc, asigurând accesul echitabil și unitar al tuturor elevilor și cadrelor didactice la resurse educaționale de înaltă calitate. Acesta contribuie la realizarea unui mediu educațional adaptat nevoilor actuale și viitoare ale societății digitale, în linie cu cele mai înalte standarde europene și internaționale.

***

Pentru mai multe informații, vă invităm să urmăriți această pagină în care vor fi publicate actualizări periodice privind progresul și rezultatele implementării acestui proiect.

COMUNICAT MINISTERUL EDUCATIEI

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0