Arhiva: Admitere facultate

Admitere 2019 la Universitatea din București

Universitatea Bucuresti

Pentru licență și masterat, admiterea la facultățile Universității din București se desfășoară în perioada 8-30 iulie 2019, iar data limită de afișare a rezultatelor este 30 iulie 2019.

Numarul de locuri pe care Universitatea din București le pune la dispoziția absolvenților de liceu la admiterea din acest an este de peste 7.600 la buget. Pentru studiile universitare de licență sunt 4.350 de locuri bugetate, în timp ce pentru candidații la studii universitare de masterat sunt 2.950 de locuri. 

Toate informațiile cu privire la numărul de locuri propus de fiecare facultate vor fi disponibile pe site-ul admitere.unibuc.ro

Universitatea din București oferă candidaților la admitere cazare gratuită în căminul „Leu C”, în limita locurilor disponibile, pentru 3 nopți. Cazarea va fi posibilă în baza prezentării, la administrația căminului, a legitimației de concurs și a actului de identitate.

Admitere ASE Bucuresti – programe LICENTA 2019

Academia de Studii Economice Bucuresti

Academia de Studii Economice din București a facut publica oferta educațională pentru admiterea la programele de studii universitare de licență 2019. Metodologia pentru admire poate fi consultata aici.

Date ADMITERE ASE Bucuresti

INSCRIERI: 15 – 19 iulie (800 – 1600)

Numar de LOCURI propuse
6259 (invatamant cu frecventa),
950 (invatamant la distanta si cu frecventa redusa)

24 de PROGRAME
in limbile romana, engleza, franceza sau germana

Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe: 

 • eseu motivational;
 • probă scrisă de competenţă lingvistică – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină;
 • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admiterii 2019 (click aici), care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii ș.a. 

Detalii suplimentare pot fi obtinute si printr-un mesaj pe adresa de email admitere@ase.ro

Locuri admitere la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj NapocaUniversitatea Babeş-Bolyai îşi va deschide miercuri, 11 iulie 2018, porţile pentru absolvenţii de liceu candidaţi la statutul de student, dar și pentru absolvenții de facultate care vor să urmeze programele de master.

Aceştia au la dispoziţie, pentru anul universitar 2018-2019, un număr de 4.958 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceupeste 9.300 de locuri în regim cu taxă și 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

Şi absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la master pot opta pentru unul dintre cele 3.382 de locuri la buget şi 6.218 de locuri la taxă.

Candidații vor putea alege între cele 244 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv cele 222 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Perioada de admitere este cuprinsă între 11 și 29 iulie 2018. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/calendar/ şi http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/.

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi.

Toate detalii despre admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai le gasiti aici.

Admitere la Universitatea de Vest din Timisoara

Universitatea de Vest din Timisoara  organizeaza admitere pentru Licenta, Masterat si Doctorat 2018.

Detalii suplimentare pentru admitere gasiti aici.

Pentru informaţii privind dosarul de admitere, bibliografia, criteriile specifice şi cele de departajare, precum şi pentru REZULTATELE LA ADMITERE la Universitatea de Vest din Timisoara se vor consulta site-urile facultăţilor.

» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592622
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592400
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592505
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592207
» Website  Nr. tel: +40-(0)256-592108
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592164
» Website  Nr. tel: +40-(0)256-592155
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592650
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592320
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592132

Admiterea la facultatile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza concurs de admitere, la cele 15 facultăți, pentru 3400 de locuri la buget și aproximativ 3200 de locuri cu taxă. La admiterea din 2018, absolvenţii de liceu vor avea de ales dintre 77 de specializări. Înscrierile se vor face în perioada 16 – 21 iulie 2018. Olimpicii vor fi admişi direct pe locuri fără taxă la facultatea la care se înscriu, fără a trece prin selecția de dosare sau examen.

La majoritatea facultăților UAIC, admiterea se face pe bază de dosar, la care se iau în calcul, cu diferite proporții, media generală la examenul de Bacalaureat și notele obținute la diverse probe din cadrul acestui examen. Unele facultăți organizează și o probă suplimentară, printre care se numără Facultatea de Drept, acolo unde 50% din media de admitere va fi reprezentată de nota testului la Limba Română, sau Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă, unde proba sportivă la alegere va avea o pondere de 60%, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială se va adăuga o teză scrisă la Biologie. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, la specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, va exista o probă eliminatorie de aptitudini muzicale și dicție. Și Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, va supune candidații la o probă vocaţională de dicție și aptitudini muzicale, iar 50% din notă va fi rezultatul de la o probă scrisă. Şi la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, tot la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală, 40% din media de admitere o va reprezenta nota de la proba orală la Teologie Dogmatică. La Facultatea de Informatică, 50% din media de admitere o va reprezenta nota de la testul scris la Matematică sau Informatică. Pentru liniile de studiu internaționale, candidații vor susține un test de limbă străină sau vor prezenta un certificat de cunoaștere a limbii străine eliberat de către o instituție recunoscută de Ministerul Educației Naționale.

Numărul de locuri bugetate oferit de universitate este distribuit pe facultăți astfel:

 • Facultatea de Biologie – 167
 • Facultatea de Chimie – 71
 • Facultatea de Drept – 200
 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – 822
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – 84
 • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 300
 • Facultatea de Fizică – 52
 • Facultatea de Geografie și Geologie – 291
 • Facultatea de Informatică – 326
 • Facultatea de Istorie – 95
 • Facultatea de Litere – 400
 • Facultatea de Matematică – 120
 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 315
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă – 135
 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 22

Celor 3400 de locuri fără taxă li se adaugă alte 375 de locuri la buget, destinate românilor de pretutindeni. Anul acesta, pentru a simplifica procesul de admitere pentru această categorie de candidați, Universitatea va organiza o comisie unică de înscriere a candidaților etnici români, care va fi formată din reprezentanți de la toate facultățile la care aceștia se pot înscrie. Astfel, indiferent de numărul de specializări pentru care optează, românii de pretutindeni vor depune un singur dosar, vor completa o singură fișă în care vor ordona opțiunile în funcție de priorități și vor achita o singură taxă de înscriere. De asemenea, vor avea și posibilitatea de a se înscrie online, caz în care nu se plătește taxă de înscriere.

Pentru studii de master, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași scoate la concurs 2020 de locuri la buget, candidații având posibilitatea să aleagă dintre 131 de specializări acreditate. Înscrierile au loc tot în perioada 16-21 iulie 2018, iar media de admitere se va calcula ponderat, unde media examenului de licentă va conta în proporție de 60%, în timp nota obținută la un interviu, portofoliu sau CV și scrisoare de intenție va avea o pondere de 40%.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au posibilitatea de a studia alături de profesori bine pregătiţi, iar datorită parteneriatelor şi relaţiilor de colaborare cu diverse companii din Iaşi şi din regiunea Nord-Est, aceştia pot urma numeroase stagii de practică în diverse domenii sau pot face voluntariat la asociaţiile, ligile şi centrele culturale din apropierea Universității. Studenții care au rezultate bune pot primi și o bursă, cu un cuantum cuprins între 580 și 1.000 de lei pe lună. De asemenea, prin programul Erasmus+, Universitatea oferă anual aproximativ 800 de burse de studiu și practică studenților care vor să trăiască o experiență internațională.

Diplomele emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt recunoscute de angajatori şi de cele peste 400 de universităţi din străinătate cu care instituția are încheiate parteneriate.

În perioada 10-12 septembrie 2018 va fi organizată o a doua sesiune de admitere, în care vor fi scoase la concurs locurile neocupate la sesiunea din iulie.

Candidații la admiterea 2018 pot afla toate informațiile legate de procesul de înscriere, condiții de admitere și numărul de locuri pe site-ul www.admitere.uaic.ro, care anul acesta are o versiune nouă, mai prietenoasă cu utilizatorul.

Locuri admitere Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară a scos la concurs pentru sesiune din acest an 1.349 de locuri la buget şi 2.476 de locuri la taxă. Înscrierea se face până în 21 iulie, iar admiterea constă într-un interviu pentru toate facultăţile, cu excepţia facultăţii de Medicină veterinară, unde admiterea se face pe baza unui examen scris.

Astfel, Facultatea de Agricultură oferă 202 locuri bugetate şi 373 locuri la taxă, Facultatea de Horticultură a scos la concurs 113 locuri la buget şi 212 locuri la taxă, în timp ce Facultatea de Medicină veterinară a pus la dispoziţia candidaţilor 273 de locuri bugetate şi 2017 locuri la taxă.

 

Detalii despre admitere la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară gasiti aici.

Inscrieri concurs admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) au fost scoase la concurs 1.402 de locuri, dintre care 1.100 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă. Înscrierile au început joi şi vor continua până în 18 iulie. Admiterea se face în baza unui examen.

Facultatea de Medicină, cu o durată de şase ani, are 552 de locuri la buget şi 200 de locuri cu taxă, în timp ce Facultatea de Medicină Dentară a scos la concurs 166 de locuri bugetate şi 70 la taxă. Facultatea de Farmacie, cu durată de cinci ani, are disponibile 166 de locuri bugetate şi 20 la taxă, iar Facultatea de Moaşe are disponibile 182 de locuri bugetate şi 12 la taxă.

Taxa de studiu la UMF „Carol Davila” este de 9.000 de lei pe an la Medicină, Farmacie şi Medicină dentară, şi 6.000 de lei la Moaşe.

Toate detaliile despre inscrierea la facultatile din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” le gasiti aici.