Arhiva: Admitere facultate

Locuri admitere la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj NapocaUniversitatea Babeş-Bolyai îşi va deschide miercuri, 11 iulie 2018, porţile pentru absolvenţii de liceu candidaţi la statutul de student, dar și pentru absolvenții de facultate care vor să urmeze programele de master.

Aceştia au la dispoziţie, pentru anul universitar 2018-2019, un număr de 4.958 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceupeste 9.300 de locuri în regim cu taxă și 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

Şi absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la master pot opta pentru unul dintre cele 3.382 de locuri la buget şi 6.218 de locuri la taxă.

Candidații vor putea alege între cele 244 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv cele 222 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Perioada de admitere este cuprinsă între 11 și 29 iulie 2018. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/calendar/ şi http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/.

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi.

Toate detalii despre admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai le gasiti aici.

Admitere la Universitatea de Vest din Timisoara

Universitatea de Vest din Timisoara  organizeaza admitere pentru Licenta, Masterat si Doctorat 2018.

Detalii suplimentare pentru admitere gasiti aici.

Pentru informaţii privind dosarul de admitere, bibliografia, criteriile specifice şi cele de departajare, precum şi pentru REZULTATELE LA ADMITERE la Universitatea de Vest din Timisoara se vor consulta site-urile facultăţilor.

» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592622
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592400
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592505
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592207
» Website  Nr. tel: +40-(0)256-592108
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592164
» Website  Nr. tel: +40-(0)256-592155
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592650
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592320
» Website   Nr. tel: +40-(0)256-592132

Admiterea la facultatile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza concurs de admitere, la cele 15 facultăți, pentru 3400 de locuri la buget și aproximativ 3200 de locuri cu taxă. La admiterea din 2018, absolvenţii de liceu vor avea de ales dintre 77 de specializări. Înscrierile se vor face în perioada 16 – 21 iulie 2018. Olimpicii vor fi admişi direct pe locuri fără taxă la facultatea la care se înscriu, fără a trece prin selecția de dosare sau examen.

La majoritatea facultăților UAIC, admiterea se face pe bază de dosar, la care se iau în calcul, cu diferite proporții, media generală la examenul de Bacalaureat și notele obținute la diverse probe din cadrul acestui examen. Unele facultăți organizează și o probă suplimentară, printre care se numără Facultatea de Drept, acolo unde 50% din media de admitere va fi reprezentată de nota testului la Limba Română, sau Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă, unde proba sportivă la alegere va avea o pondere de 60%, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială se va adăuga o teză scrisă la Biologie. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, la specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, va exista o probă eliminatorie de aptitudini muzicale și dicție. Și Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, va supune candidații la o probă vocaţională de dicție și aptitudini muzicale, iar 50% din notă va fi rezultatul de la o probă scrisă. Şi la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, tot la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală, 40% din media de admitere o va reprezenta nota de la proba orală la Teologie Dogmatică. La Facultatea de Informatică, 50% din media de admitere o va reprezenta nota de la testul scris la Matematică sau Informatică. Pentru liniile de studiu internaționale, candidații vor susține un test de limbă străină sau vor prezenta un certificat de cunoaștere a limbii străine eliberat de către o instituție recunoscută de Ministerul Educației Naționale.

Numărul de locuri bugetate oferit de universitate este distribuit pe facultăți astfel:

 • Facultatea de Biologie – 167
 • Facultatea de Chimie – 71
 • Facultatea de Drept – 200
 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – 822
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – 84
 • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 300
 • Facultatea de Fizică – 52
 • Facultatea de Geografie și Geologie – 291
 • Facultatea de Informatică – 326
 • Facultatea de Istorie – 95
 • Facultatea de Litere – 400
 • Facultatea de Matematică – 120
 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 315
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă – 135
 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 22

Celor 3400 de locuri fără taxă li se adaugă alte 375 de locuri la buget, destinate românilor de pretutindeni. Anul acesta, pentru a simplifica procesul de admitere pentru această categorie de candidați, Universitatea va organiza o comisie unică de înscriere a candidaților etnici români, care va fi formată din reprezentanți de la toate facultățile la care aceștia se pot înscrie. Astfel, indiferent de numărul de specializări pentru care optează, românii de pretutindeni vor depune un singur dosar, vor completa o singură fișă în care vor ordona opțiunile în funcție de priorități și vor achita o singură taxă de înscriere. De asemenea, vor avea și posibilitatea de a se înscrie online, caz în care nu se plătește taxă de înscriere.

Pentru studii de master, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași scoate la concurs 2020 de locuri la buget, candidații având posibilitatea să aleagă dintre 131 de specializări acreditate. Înscrierile au loc tot în perioada 16-21 iulie 2018, iar media de admitere se va calcula ponderat, unde media examenului de licentă va conta în proporție de 60%, în timp nota obținută la un interviu, portofoliu sau CV și scrisoare de intenție va avea o pondere de 40%.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au posibilitatea de a studia alături de profesori bine pregătiţi, iar datorită parteneriatelor şi relaţiilor de colaborare cu diverse companii din Iaşi şi din regiunea Nord-Est, aceştia pot urma numeroase stagii de practică în diverse domenii sau pot face voluntariat la asociaţiile, ligile şi centrele culturale din apropierea Universității. Studenții care au rezultate bune pot primi și o bursă, cu un cuantum cuprins între 580 și 1.000 de lei pe lună. De asemenea, prin programul Erasmus+, Universitatea oferă anual aproximativ 800 de burse de studiu și practică studenților care vor să trăiască o experiență internațională.

Diplomele emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt recunoscute de angajatori şi de cele peste 400 de universităţi din străinătate cu care instituția are încheiate parteneriate.

În perioada 10-12 septembrie 2018 va fi organizată o a doua sesiune de admitere, în care vor fi scoase la concurs locurile neocupate la sesiunea din iulie.

Candidații la admiterea 2018 pot afla toate informațiile legate de procesul de înscriere, condiții de admitere și numărul de locuri pe site-ul www.admitere.uaic.ro, care anul acesta are o versiune nouă, mai prietenoasă cu utilizatorul.

Locuri admitere Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară a scos la concurs pentru sesiune din acest an 1.349 de locuri la buget şi 2.476 de locuri la taxă. Înscrierea se face până în 21 iulie, iar admiterea constă într-un interviu pentru toate facultăţile, cu excepţia facultăţii de Medicină veterinară, unde admiterea se face pe baza unui examen scris.

Astfel, Facultatea de Agricultură oferă 202 locuri bugetate şi 373 locuri la taxă, Facultatea de Horticultură a scos la concurs 113 locuri la buget şi 212 locuri la taxă, în timp ce Facultatea de Medicină veterinară a pus la dispoziţia candidaţilor 273 de locuri bugetate şi 2017 locuri la taxă.

 

Detalii despre admitere la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară gasiti aici.

Inscrieri concurs admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) au fost scoase la concurs 1.402 de locuri, dintre care 1.100 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă. Înscrierile au început joi şi vor continua până în 18 iulie. Admiterea se face în baza unui examen.

Facultatea de Medicină, cu o durată de şase ani, are 552 de locuri la buget şi 200 de locuri cu taxă, în timp ce Facultatea de Medicină Dentară a scos la concurs 166 de locuri bugetate şi 70 la taxă. Facultatea de Farmacie, cu durată de cinci ani, are disponibile 166 de locuri bugetate şi 20 la taxă, iar Facultatea de Moaşe are disponibile 182 de locuri bugetate şi 12 la taxă.

Taxa de studiu la UMF „Carol Davila” este de 9.000 de lei pe an la Medicină, Farmacie şi Medicină dentară, şi 6.000 de lei la Moaşe.

Toate detaliile despre inscrierea la facultatile din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” le gasiti aici.

Inscrierea la facultatile din Academia de Studii Economice Bucuresti

Studenti in RomaniaAcademia de Studii Economice scoate la concurs aproape 6.000 de locuri la facultăţile sale, dintre care 2.602 la buget şi 2.826 la taxă. Cele mai multe locuri sunt la Facultatea de Cibernetică, acolo unde, încă din primele zile de înscriere, s-au format coze pentru depunerea dosarelor. Aici sunt 573 de locuri bugetate şi 80 de locuri la taxă. La Contabilitate şi Informatică de Gestiune, candidaţii au la dispoziţie 233 de locuri la buget şi 382 de locuri la taxă, în timp ce la Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori sunt disponibile 227 de locuri la buget şi 285 de locuri la taxă.

Înscrierile la ASE se mai pot face până în 16 iulie, iar admiterea se face pe baza mediei de la bac.

 

Mai multe detalii despre admiterea la facultatile ASE bucuresti gasiti aici.

Cate locuri oferta Universitatea din Bucureşti pentru inscrierea la facultati

Universitatea BucurestiUniversitatea din Bucureşti oferă anul acesta în total peste 9.000 de locuri la facultăţi, dintre care 4.250 de locuri la buget. Cele mai multe locuri sunt la facultăţile de Geografie, de Limbi Străine, Matematică, Sociologie şi Psihologie, care sunt şi cele mai căutate în fiecare an.

Pentru admiterea din acest an la studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr total de 9.383 de locuri, dintre care 4.250 de locuri la buget şi 5.133 de locuri la taxă. La master, au fost scoase la concurs 7.853 de locuri la toate cele 19 facultăţi, dintre care 2.865 de locuri la buget şi 4.988 de locuri la taxă.

Cele mai căutate facultăţi sunt şi cele cu cele mai multe locuri disponibile şi rămân şi în acest an Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Facultatea de Geografie, cea de Matematică, de Sociologie, de Psihologie, de Limbi Străine, Litere, Jurnalism, Drept sau Istorie.

Astfel, la Administraţie şi Afaceri sunt 198 de locuri la buget şi 527 la taxă, iar înscrierile se mai pot face până în 23 iulie. Admiterea se realizează în baza mediei dintre proba la bacalaureat la Limba română şi materia la alegere. La Facultatea de Drept sunt 261 de locuri la buget şi 307 locuri cu taxă, iar înscrierea se face până în 18 iulie. Examenul de admitere, cu întrebări din Limba română şi economie, va avea loc în 24 iulie.

La Biologie sunt 95 de locuri la buget şi 134 de locuri cu taxă, iar admiterea se face în baza unui eseu motivaţional şi ăn baza mediei de la examenul de bacalaureat. Înscrierea se mai face până în 18 iulie. De asemenea, la Facultatea de Chimie sunt 111 locuri la buget, iar admiterea constă în media dintre nota finală la bac (75 la sută) şi nota la testul grilă (25 la sută), la alegere între chimie generală şi anorganică sau chimie organică. Candidaţii îşi mai pot depune dosarele până în 19 iulie, urmând ca testul să aibă loc în 23 iulie.

În ceea ce priveşte Facultatea de Geografie, aceasta oferă 324 de locuri la buget, iar data limită de înscriere este 19 iulie. Admiterea se face în baza unei scrisori de motivaţie şi media de la bac. La Istorie sunt disponibile 165 de locuri la buget şi 298 de locuri la taxă, iar admitera constă în baza unei scrisori de intenţie şi în funcţie de media de la bacalaureat. Înscrierile se fac până în 20 iulie.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării oferă candidaţilor 325 de locuri, dintre care 120 la buget, iar data limită de înscriere este vineri, 13 iulie. Admiterea constă într-un examen scris pe fiecare specializare în parte. Astfel, examenele vor avea loc timp de trei zile consecutiv, în 16, 18 şi 18 iulie, pentru Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism şi, respectiv, Publicitate. Pe de altă parte, la Facultatea de Litere sunt 411 locuri la buget şi se intră după concursul de dosare, nota la proba de Limba română de la bac valorând două treimi din nota finală, în timp ce media dintre celelalte două note de la bac valorează o treime. Excepţie face specializarea Comunicare şi relaţii publice, unde se intră în baza unui test de o oră din noţiuni de limba română. Înscrierea se face până în 16 iulie.

În ceea ce priveşte Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, înscrierea se face până în 14 iulie şi admiterea constă în examen scris cu două discipline. Sunt disponibile 386 de locuri la buget. La Matematică şi Informatică 387 de locuri bugetate, în timp ce la Facultatea de Psihologie sunt 298 de locuri la buget. La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, candidaţii au la dispoziţie 264 de locuri la buget, la toate cele patru specializări, Sociologie, Antropologie, Resurse umane şi Asistenţă socială, la care se adaugă alte 700 la taxă. Înscrierile se pot face până în 15 iulie, iar admiterea se face pe baza unui eseu motivaţional şi a mediei dintre nota la examenul de bac la Limba română şi nota la o a doua probă, la alegere.

În acest an, UB oferă posibilitatea achitării online a taxei de înscriere pri completarea unui formular, urmând ca, în dosarul de înscriere, candidatul să ataşeze şi dovada plăţii primită pe e-mail. De asemenea, candidaţii vor avea cazare gratuită în căminul Leu C timp de trei nopţi şi vor avea acces gratuit în spaţiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Data limită pentru înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti este 26 iulie, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afişa în 29 iulie.

 

MAi multe detalii pe siteul oficial.