Arhiva: Admitere facultate

Nou program de studii universitare, introdus în domeniul de licenţă Ştiinţa Mediului

Studenti in RomaniaGuvernul a aprobat joi Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor sau programelor de studii universitare, cât şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019, fiind introdusă o nouă specializare în domeniul de licenţă Ştiinţa mediului. Prin acelaşi act normativ a fost certificată înfiinţarea altor opt programe de studii de licenţă noi, în timp ce 35 de specializări din opt facultăţi de stat şi private intră în lichidare.

Potrivit Ministerului Educaţiei, prin adoptarea acestei Hotărâri de Guvern este introdusă specializarea “Management şi audit de mediu” în domeniul de licenţă “Ştiinţa mediului”. Documentul mai certifică şi înfiinţarea a opt programe noi pentru studii de licenţă, iar pentru 105 specializări/programe de studii universitare de licenţă din 40 de instituţii de învăţământ superior au fost făcute modificări ale capacităţii de şcolarizare.

Universitatea din București a dat startul înscrierilor pentru admiterea 2017

Admitere 2017 Universitatea BUcuresti

foto unibuc.ro

Astăzi, 6 iulie 2017, Universitatea din București a demarat înscrierile la studii universitare de licență și masterat la toate cele 19 facultăți ale sale.

Pentru admiterea din anul 2017 la studii universitare de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 10.287 de locuri, dintre care 4.310 de locuri la buget și 5.977 de locuri la taxă. Numărul de locuri la buget și la taxă repartizat pe facultăți, pentru studii universitare de licență, poate fi consultat aici.

Pentru studii universitare de masterat, Universitatea din București scoate la concurs în acest an  un număr total de 8.273 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 3.200 de locuri la buget și 5.073 de locuri la taxă. Aici puteți consulta numărul de locuri la buget și la taxă repartizat pentru studii universitare de masterat.

Pentru candidații la admiterea din acest an, Universitatea din București oferă o serie de facilități, precum achitarea online a taxei de înscrierecazare gratuită în căminele proprii și acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Plata taxei de înscriere la admitere se poate face online prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Mai mult, candidații beneficiază de trei zile gratuite de cazare în căminele Universității din București.

Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licență sunt următoarele: fişă-tip de înscriere, diplomă de bacalaureat / adeverință eliberată de instituția de învățământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic, în copie (în cazul candidaţilor care se înscriu ca olimpici), certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală-tip, trei fotografii 3/4 cm, C.I  sau pașaport în copie, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de licență, aprobată în ședința Senatului UNIBUC din 22 februarie 2017, „prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ”.   Mai multe informații despre actele necesare pentru dosarul de înscriere la studii universitare de licență pot fi consultate aici, iar informații complete despre cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

În ceea ce privește studiile universitare de masterat, candidații vor include în dosar următoarele acte: fișă tip de înscriere, diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii, certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, trei fotografii tip buletin de identitate, B.I. sau C.I. în copie, chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. Mai multe informații despre actele necesare pentru dosarul de înscriere la studii universitare de masterat pot fi consultate aici, iar informații complete despre cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

Înscrierea la admitere se face la sediile facultăților Universității din București (mai multe informații referitoare la datele de contact ale facultăților pot fi consultate aici). Pentru admiterea 2017, înscrierea la programele de licență și masterat ale Facultății de Științe Politice se face și online (www.fspub.unibuc.ro/admitere).

În ceea ce privește modalitatea de admitere, menționăm că fiecare facultate a decis asupra propriei forme de concurs (în link-urile următoare puteți identifica facultățile care au optat pentru forma de admitere specificată):

Informații despre specializări, cursuri și admiterea la fiecare dintre facultățile Universității din București pot fi găsite mai jos:

Data limită pentru înscrierea la facultățile Universității din București este 25 iulie 2017, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afișa la data de 29 iulie 2017. Calendarul admiterii la facultate poate fi consultat aici.

Aici puteți consulta Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de licență și aici, pentru studii universitare de masterat.

Universitatea din București va comunica în mod constant informații cu privire la admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii: www.admitere.unibuc.ro și pe conturile de Facebook Universitatea din București și Facebook Admiterea la Universitatea din București.

Oferta de admitere a Universității „Alexandru Ioan Cuza”: 3400 de locuri fără taxă și peste 80 de opțiuni de studiu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza înscrieri, în luna iulie, la toate cele 15 facultăți ale sale, pentru 3400 de locuri la buget. La admiterea din 2017, absolvenţii de liceu vor avea de ales dintre 81 de specializări orientate spre ştiinţele reale şi umane. Pentru master oferta academică este mai bogată, aceasta constând în 128 de specializări cu 2295 de locuri bugetate.

Admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea loc în perioada 17 – 21 iulie 2017, atât pentru licență, cât și pentru master.

Olimpicii vor fi admişi direct pe locuri bugetate la facultatea la care se înscriu, fără a trece prin selecția de dosare sau examen.

Printre facultăţile care vor avea o probă suplimentară la admiterea la licenţă, pe lângă dosar, se numără Facultatea de Drept, acolo unde media va fi reprezentată de 50% nota testului la Limba Română, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport va avea pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă o probă sportivă eliminatorie, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială se va adăuga un test scris la Biologie. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, la specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, va exista o probă eliminatorie de aptitudini muzicale, la fel ca şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă, unde la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală candidații vor da o probă vocaţională de muzică, iar 50% din notă va fi rezultatul de la o probă scrisă de specialitate. Şi la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, tot la specializarea pastorală, media de admitere va fi alcătuită într-un procent de 40% din nota de la proba orală la Teologie Dogmatică.

La Facultatea de Informatică, specializarea Informatică, la admitere va conta 50% nota de la testul scris la Matematică sau Informatică. Pentru liniile de studiu internaționale, candidații vor susține și un test de limbă străină.

Numărul de locuri oferit de universitate este distribuit pe facultăți astfel:

Facultatea de Biologie – 165 de locuri la buget, 30 cu taxă

Facultatea de Chimie – 110 locuri la buget, 15 cu taxă

Facultatea de Drept – 200 locuri la buget, 155 cu taxă

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – 840 locuri la buget, 985 cu taxă

Facultatea de Educație Fizică și Sport – 75 de locuri la buget, 90 cu taxă

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 250 de locuri la buget, 444 de locuri cu taxă

Facultatea de Fizică – 76 de locuri la buget, 11 cu taxă

Facultatea de Geografie și Geologie – 271 de locuri la buget, 213 cu taxă

Facultatea de Informatică – 315 de locuri la buget, 60 cu taxă

Facultatea de Istorie – 100 de locuri la buget, 61 cu taxă

Facultatea de Litere – 408 locuri la buget, 229 cu taxă

Facultatea de Matematică – 110 locuri la buget, 20 cu taxă

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 315 locuri la buget, 315 cu taxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă – 130 de locuri la buget, 100 cu taxă

Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 35 de locuri la buget, 20 cu taxă

Celor 3400 de locuri fără taxă li se adaugă alte 196 de locuri la buget, destinate candidaților de etnie romă și românilor de pretutindeni.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au posibilitatea de a studia alături de profesori bine pregătiţi, iar datorită parteneriatelor şi relaţiilor de colaborare cu diverse companii din Iaşi şi din regiunea Nord-Est, aceştia pot urma numeroase stagii de practică în diverse domenii sau pot face voluntariat la asociaţiile, ligile şi centrele culturale din apropierea Universității. De asemenea, studenţilor care vor să studieze în străinătate, Universitatea le oferă anual aproximativ 700 de burse de studiu și practică la cele mai prestigioase universităţi din lume. Noua schemă de burse de studii sociale și de studiu, care le va permite studenților cu note bune să primească între 580 și 1.000 de lei pe lună, este acoperitoare pentru cheltuielile esențiale din timpul studenției.

Diplomele emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt recunoscute de angajatori şi de cele peste 500 de universităţi din străinătate care au încheiat parteneriate cu instituţia.

Doar în cazul în care nu se vor ocupa toate locuri la prima sesiune de admitere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” va organiza o a perioadă de înscrieri, în intervalul 7 – 9 septembrie 2017. În 2016, a fost organizat un nou concurs de admitere la 12 din cele 15 facultăți ale Universității. Trei facultăți nu au mai organizat concurs de admitere în toamna 2016: Drept, Educație Fizică și Sport, respectiv Informatică.

 

Informații suplimentare despre admitere sunt disponibile pe site-ul www.admitere.uaic.ro.

Admitere la Universitatea de Vest Timisoara: peste 2000 de locuri bugetate, cazare gratuită pentru candidați, facilități numeroase oferite olimpicilor

Universitatea de Vest Timisoara2067 locuri bugetate și alte 4000 în regim cu taxă sunt scoase la concurs, în acest an, la Universitatea de Vest din Timișoara. Pentru admiterea 2017, UVT a pregătit facilități privind cazarea candidaților, înscrierea cât mai aproape de casă, dar și pentru elevii cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale.

Oferta Universității pentru absolvenții de liceu constă în 76 de specializări de licență, în 11 facultăți: Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie și de Administrare a Afacerilor; Educație Fizică și Sport; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică și Informatică; Muzică și Teatru; Sociologie și Psihologie; Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Ofertă educațională a UVT este adaptată la nevoile absolvenților de liceu și ale pieței muncii. Programele educaționale sunt gândite a oferi acele competențe de care tinerii au nevoie în a-și găsi cât mai repede de lucru după finalizarea studiilor. În plus, pachetul de facilități creat pentru admiterea din acest an răspunde nevoilor multor candidați. Ne-am dorit ca prima lor experiență cu Universitatea să fie cât mai plăcută, fiind un semn al implicării pozitive de care dăm dovadă față de membrii comunității noastre”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Absolvenții de liceu care se vor înscrie la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul sesiunii de admitere 2017 vor putea solicita alocarea unui loc de cazare gratuit pentru o perioadă de trei zile. Instituția oferă această facilitate pe perioada admiterii la ciclul licență. În acest sens, cei interesați vor depune o cerere în momentul înscrierii la facultate. Cazările se vor face în căminul C15, iar perioada pentru care se face solicitarea nu trebuie să depășească trei zile.

Universitatea a deschis centre de admitere în mai multe județe, pentru ca persoanele cu disponibilități reduse de deplasare să parcurgă procedura la ei în localitate. Centrele de înscriere și admitere din afara Timișoarei funcționează în perioada 11-14 iulie, în Deva, Reșița,  Drobeta – Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. Adresele lor pot fi găsite aici: Link – Centre județene.

Cei mai buni elevi de clasa a XII-a sunt acceptați pe loc la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cu condiția promovării examenului de bacalaureat. Astfel, participanții la olimpiadele naționale care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiuni) au posibilitatea să ocupe locuri fără taxă în cadrul facultăților Universității. Măsura este valabilă pentru toți olimpicii naționali și internaționali, indiferent de disciplina la care au participat. Pe lângă cazarea gratuită și centrele județene, UVT oferă și facilitatea preînscrierii online, în cazul candidaților care, în perioada studiilor liceale, au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale. Detalii sunt disponibile aici: Link – Preînscriere olimpici. În plus, acestora le sunt acordate următoarele facilități (menționăm doar câteva dintre ele): bursă în valoare de 800 lei/lună; integrarea în cele mai bune proiecte/centre de cercetare ale UVT; asigurarea costurilor de transport și cazare pentru participări cu lucrări la conferințe naționale/internaționale; cazarea gratuită în căminele Universității.

Pentru detalii despre procesul de admitere, cei interesați pot consulta pagina de internet a instituției, https://www.uvt.ro/ro/admitere/2017/licenta/, și își pot trimite întrebările pe acest grup de Facebook: https://goo.gl/tGWjE3

Plata online a taxei de înscriere la admitere, o nouă facilitate oferită de Universitatea din București

Admitere 2017 Universitatea BUcuresti

foto unibuc.ro

Admiterea 2017 vine cu o nouă facilitate oferită de Universitatea din București candidaților săi. Absolvenții de liceu pot achita taxa de înscriere online, prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Facilitatea achitării online completează deja cunoscutele modalități de plată: prin numerar, la casieriile facultăților UNIBUC sau prin ordin de plată.

Cei care optează pentru achitarea online a taxei de înscriere vor include în dosarul de înscriere, alături de toate celelalte acte necesare, dovada confirmării plății, primită pe e-mail.

Mai mult, absolvenții de liceu, candidați la admiterea 2017 la Universitatea din București, beneficiază și de acces gratuit în spațiul Grădinii Botanică „Dimitrie Brândză”. De această facilitate se pot bucura alături de alte trei persoane. Grădina Botanică a Universității din București poate fi vizitată în mod gratuit în perioada 6 – 29 iulie 2017, zilnic, în intervalul orar 08:00 – 20:00. Accesul se face pe baza legitimației de participant la concursul de admitere la Universitatea din București.

Amintim că înscrierea la admiterea 2017 se face la sediile facultăților Universității din București în perioada 6 – 25 iulie 2017. Mai multe informații despre înscrierea la facultățile Universității din București pot fi consultate aici. Universitatea din București asigură în acest an cazare gratuită, în căminele sale, pentru maxim trei nopți, candidaților la admiterea 2017. Cazarea se realizează la administrația căminelor, în baza legitimației de concurs și a actului de identitate. Mai multe informații despre cazare pot fi solicitate la nr. de telefon: 021 307 73 28 / 021 307 73 30 sau pe adresa de e-mail: cazare@rectorat.unibuc.ro.

Oferta locurilor de studii (licență) pe universtăți, în anul 2017-2018, alocate românilor de pretutindeni

Oferta locurilor de studii (licență) pe universtăți, în anul 2017-2018, alocate românilor de pretutindeni care doresc să aplice pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă

Pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni care doresc să aplice, începând cu anul de învățământ 2017-2018, pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă, Ministerul Educației Naționale a centralizat oferta locurilor de studii de licență oferite de universtăți (disponibilă atașat, structurată pe țări).

Pentru accesibilitate, Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați lista paginilor web a universităților care au alocat aceste locuri românilor de pretutindeni în anul universitar 2017-2018.

UniversitateaAdresa web
1Universitatea Politehnica din Bucurestihttp://www.upb.ro
2Universitatea Tehnica de Constructii din Bucurestihttp://utcb.ro/utcb
3Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucurestihttps://www.uauim.ro
4Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucurestihttp://www.usamv.ro
5Universitatea din Bucurestihttp://www.unibuc.ro
6Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucurestihttp://umfcd.ro
7Academia de Studii Economice din Bucurestihttp://www.ase.ro
8Universitatea Nationala de Muzica din Bucurestihttp://www.unmb.ro
9Universitatea Nationala de Arte din Bucurestihttp://www.unarte.org
10Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I. L. Caragiale” din Bucurestihttp://unatc.ro
11Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucurestihttp://www.unefs.ro
12Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucurestihttp://www.snspa.ro
13Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iuliahttp://contact.uab.ro
14Universitatea “Aurel Vlaicu” din Aradhttp://www.uav.ro
15Universitatea “Vasle Alecsandri” din Bacauhttp://www.ub.ro
16Universitatea “Transilvania” din Brasovhttp://www.unitbv.ro
17Universitatea Tehnica din Cluj-Napocahttps://www.utcluj.ro
18Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napocahttp://www.usamvcluj.ro
19Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napocahttp://www.ubbcluj.ro
20Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napocahttp://www.umfcluj.ro
21Academia de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napocahttps://www.amgd.ro
22Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napocahttp://www.uad.ro
23Universitatea “Ovidius” din Constantahttp://www.univ-ovidius.ro
24Universitatea Maritima din Constantahttps://cmu-edu.eu
25Universitatea din Craiovahttp://www.ucv.ro
26Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiovahttp://www.umfcv.ro
27Universitatea “Dunarea de Jos” din Galatihttp://www.ugal.ro
28Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasihttp://www.tuiasi.ro
29Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasihttp://www.uaiasi.ro
30Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasihttp://www.uaic.ro
31Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasiwww.umfiasi.ro
32Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasihttps://www.arteiasi.ro
33Universitatea din Oradeawww.uoradea.ro
34Universitatea din Petrosanihttp://www.upet.ro
35Universitatea din Pitestihttps://www.upit.ro
36Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiestihttps://www.upg-ploiesti.ro
37Universitatea “Eftimie Murgu” din Resitahttp://www.uem.ro
38Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiuhttp://www.ulbsibiu.ro
39Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceavahttp://www.usv.ro
40Universitatea “Valahia” din Târgovistehttps://www.valahia.ro
41Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu-Jiuhttp://www.utgjiu.ro
42Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureshttp://www.upm.ro
43Universitatea de Medicina si Farmacie din Târgu Mureshttps://www.umftgm.ro
44Universitatea de Arte din Târgu Mureshttp://www.uat.ro
45Universitatea “Politehnica” din Timisoarahttps://www.upt.ro
46Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoarahttps://www.usab-tm.ro
47Universitatea de Vest din Timisoarahttps://www.uvt.ro/ro
48Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoarahttp://www.umft.ro

Linkuri utile:

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI: Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi Sesiunea din iulie 2017

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca a stabilit graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi – Sesiunea din iulie 2017

 

1. Matematică şi Informatică

 • 18-20 iuliePerioada de înscriere
 • 21 iulieProbele scrise ale examenului de admitere
 • 21 iulieAfișarea rezultatelor probelor scrise
 • 21 iulieDepunerea contestațiilor la proba scrisă de specialitate
 • 21 iulieRezolvarea contestațiilor
 • 21 iulieAfișarea rezultatelor concursului de admitere
 • 26 iulieConfirmarea locului obținut
 • 26 iulieAfișarea rezultatelor admiterii după confirmări
 • 27 iuliePlata taxei de școlarizare de către candidații admiși la taxă după confirmări
 • 27 iulieDepunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări
 • 28 iulieAfişarea listei candidaților repartizați pe bază de cerere pe locurile disponibile
 • 28 iulieConfirmarea locurilor de către candidații repartizați pe bază de cerere
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

2. Fizică

 • 17-20 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 21 iulieSusținerea interviului
 • 24 iulieAfişarea rezultatelor
 • 25 iulieContestații și afişarea rezultatelor după contestații
 • 26-28 iulieConfirmarea locului și redistribuirea locurilor
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 12-15 și 17-19 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Interviu
 • 21 iulie Afişarea rezultatelor
 • 22-23 iulieDepunerea și rezolvarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 24-26 iuliePrima etapă de confirmare a ocupării locului de către cei admişi
 • 26 iulieAfişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 27 iulie A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirii locurilor rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 28 iulie Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 12-14 iulie, 15, 17-19 iulieInscrierea candidaţilor
 • 20-21 iulie Interviu
 • 24 iulieAfişarea rezultatelor
 • 25-26 iulieConfirmarea locului
 • 26 iulie Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 27-28 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

5. Geografie

 • 12-18 iulie (excepție duminică) Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie Interviu
 • 20 iulieAfişarea rezultatelor inițiale
 • 21-25 iulie (excepție duminică) Confirmarea locului
 • 26 iulieAfişarea rezultatelor intermediare
 • 27 iulieConfirmarea locului după redistribuire
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 12-15, 17-19 iulieInscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Susținerea interviului
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor interviului
 • 21 iulie Comunicarea rezultatelor finale
 • 22,24-27 iulieConfirmarea locului
 • 28 iulie Comunicarea rezultatelor dupa confirmări. Glisări și redistribuiri
 • 28-29 iulie Confirmarea locului dupa  redistribuiri
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

7. Drept

Se organizează admitere doar în sesiunea de toamnă.

8. Litere

 • 13-15 și 17-19 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 21 iulie Examen
 • 24 iulieAfişarea rezultatelor inițiale
 • 25 iulieContestații
 • 26-28 iulieConfirmarea locurilor
 • 31 iulie Afișarea rezultatelor finale

9. Istorie și Filosofie

 • 12-14 și 17-18 iulieInscrierea candidaţilor
 • 19-20 iulieDesfășurarea probelor
 • 21 iulieConfirmarea locului
 • 24 iulieAfișarea rezultatelor

10. Sociologie și Asistență Socială

 • 17-22 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 23-24 iulieEvaluarea dosarului / Proiectului
 • 25 iulie Afişarea rezultatelor
 • 25-27 iulie Confirmarea locului (pt cei admişi cu taxă plata primei rate de şcolarizare)
 • 31 iulieRezultate finale

11. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 • 12-15 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 19-20 iulie Susținerea examenului
 • 21 iulie Afișarea rezultatelor
 • 25-26 iulieConfirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire
 • 27 iulieComunicarea rezultatelor după redistribuiri și confirmarea locului după  redistribuiri
 • 28 iulie Confirmarea locului după  redistribuiri
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 17-19 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulieAfişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie Culegerea și înregistrarea observațiilor
 • 20 iulie Probă de competență lingvistică. Comunicarea rezultatelor
 • 20 iulie Afișarea programării susținerii probei de admitere (examen scris)
 • 21-22 iulie Susținerea probei de admitere (examen scris)
 • 21-22 iuliePrelucrarea datelor, comunicarea rezultatelor la proba de admitere
 • 22-24 iulie Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
 • 24 iulie Prelucrarea datelor, comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 25-27 iulie Confirmarea locului
 • 27 iulie Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor aferente
 • 28 iulie Confirmarea locului după redistribuire
 • 31 iulieComunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere

13. Studii Europene

 • 12-18 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 19 iulie Interviu
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor interviului
 • 20-26 iulie Confirmarea locului
 • 26 iulie Redistribuirea locurilor neocupate
 • 27-30 iulie Confirmarea locului după redistribuire
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

14. Business

 • 12-18 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră
 • 18 iulie Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 18-19 iulie Depunerea și soluționarea contestaţiilor
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor după contestații
 • 20-24 iulie Confirmarea locului
 • 24 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 25-27 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

15. Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 • 12-19 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20-21 iulie Interviuri
 • 22 iulie Rezultate inițiale
 • 22-23 iulie Contestaţii, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
 • 23-26 iulie Confirmarea locului
 • 27 iulie Redistribuiri
 • 27 iulie Rezultate după redistribuiri
 • 28-30 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 31 iulieAfişarea rezultatelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

 • 12-16 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie Procesarea datelor
 • 18 iulie Testul grilă/susținerea proiectului
 • 21 iulie Procesarea datelor, afișarea rezultatelor
 • 22 iulieContestații
 • 22-25 iulie Confirmarea locului
 • 25 iulie Redistribuiri
 • 26-27 iulie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 12-14 iulie Înscrierea candidaţilor si depunerea proiectelor de cercetare
 • 15-18 iulie Evaluarea proiectelor
 • 19 iulie Afişarea rezultatelor
 • 21, 24 și 25 iulie Confirmarea locului
 • 26 iulie Redistriburi
 • 27 iulieAfişarea rezultatelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

 • 1 martie-10 iuliePreînscrierea candidaţilor
 • 12-21 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 22 iulie Susținerea proiectului
 • 24 iulie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 25-26 iulieConfirmarea locului
 • 27 iulieAfişarea rezultatelor finale

19. Teologie Reformată

 • 17-24 iulie (excepție duminică)Înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie Prezentarea planului de cercetare
 • 26-27 iulie Afişarea rezultatelor și confirmarea locului
 • 28 iulieAfişarea rezultatelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 17-21 iulie, 24-26 iulieÎnscrierea candidaţilor
 • 27 iulieEvaluarea proiectelor / Afişarea rezultatelor
 • 27-28 iulieConfirmarea locului
 • 31 iulieDistribuirea locurilor / Afişarea rezultatelor finale

21. Teatru şi Televiziune

Teatru, film și multimedia

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulie Probe
 • 26 iulie Afișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulie Afișarea rezultatelor finale

Actorie și regie

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulie Probe
 • 26 iulieAfișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulie Afișarea rezultatelor finale

Teatru contemporan

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulieAfişarea listelor cu candidații înscriși
 • 24 iulie Probe
 • 25 iulieAfișarea rezultatelor
 • 26-27 iulieConfirmarea locului
 • 28 iulie Afișarea rezultatelor finale

Arta scurtmetrajului

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulieAfişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulie Proba
 • 26 iulie Afișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulieAfișarea rezultatelor finale

Producție de film documentar

 • 17-20 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 25 iulieProba
 • 26 iulie Afișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie Confirmarea locului
 • 28 iulieAfișarea rezultatelor finale