Arhiva Tag: bac iunie

Examenul de bacalaureat 2012 – calendar

Examenul de bacalaureat 2012 se desfasoara în conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobata prin ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011, anunta MECTS.

Calendarul examenului de bacalaureat 2012 este urmatorul:

Sesiunea iunie-iulie 2012

28 – 30 mai 2012 – Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

1 iunie 2012 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

11 – 13 iunie 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A

13 – 15 iunie 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B

18 – 22 iunie 2012 – Evaluarea competentelor digitale – proba D

25 – 27 iunie 2012  – Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C

2 iulie 2012 – Limba si literatura româna – proba E)a) – proba scrisa

3 iulie 2012 – Limba si literatura materna – proba E)b) – proba scrisa

4 iulie 2012 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa

6 iulie 2012 – Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa

8 iulie 2012 – Afisarea rezultatelor

9 iulie 2012 – Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)

10 -12 iulie 2012 – Rezolvarea contestatiilor

13 iulie 2012 – Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012

16 – 20 iulie 2012 – Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

20-21 august 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A

20-22 august 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B

21 -22 august 2012 – Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C

23 – 24 august 2012 – Evaluarea competentelor digitale – proba D

27 august 2012 – Limba si literatura româna – proba E)a) – proba scrisa

28 august 2012 – Limba si literatura materna – proba E)b) – proba scrisa

29 august 2012 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa

31 august 2012 – Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa

2 septembrie 2012 – Afisarea rezultatelor (pâna la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)

3-4 septembrie 2012 – Rezolvarea contestatiilor

5 septembrie 2012 – Afisarea rezultatelor finale

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice.