Arhiva Tag: clasa a II a

Programele scolare pentru clasele I si a II-a – dezbatere publica

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat marţi, 12 iunie, pe pagina web a instituţiei,http://www.edu.ro/, programele şcolare pentru ciclul inferior din învăţământul primar (clasa I şi clasa a II-a).
Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi au posibilitatea de a contribui în scris, cu sugestii şi propuneri constructive, fie la adresa de e-mail curriculum@ise.ro, fie prin poştă, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168). Opiniile pot fi transmise începând de miercuri, 13 iunie 2012, timp de două săptămâni.
În anul şcolar 2013-2014 se va lucra la clasă pe baza noilor manuale şi a ghidurilor pentru profesori care vor acompania aceste manuale (elaborate conform unui nou plan de învăţământ şi pe baza noilor programe şcolare) doar la clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a V-a şi anul I al şcolii profesionale.
În ceea ce priveşte planul de învăţământ şi noile programe şcolare pentru clasa a IX-a – ruta liceală, deşi Legea Educaţiei Naţionale este în vigoare din luna februarie 2011, s-a constatat că, în tot acest timp, la nivelul MECTS nu au fost parcurşi paşii necesari elaborării acestor documente. Drept urmare, ministrul Liviu Marian Pop a solicitat măsuri urgente din partea departamentelor responsabile din minister pentru remedierea în timp util a acestei disfuncţionalităţi.
PROIECTE DE PROGRAME SCOLARE CLASA A II-A (Descarcă)

Proiecte de programe scolare clasa I (Descarcă)