Arhiva Tag: discriminare

Oana Badea: “Fiecare unitate de învatamant va avea o comisie pentru combaterea si prevenirea discriminarii”

Oana badea conferinta discriminareSecretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Oana Badea, a participat, joi, 9 iunie la lansarea studiului intitulat O şcoală pentru toţi? Accesul copiilor romi la o educaţie de calitate , care a avut loc la sediul Ministerului Educaţiei. La lansare au fost prezenţi reprezentatul UNICEF în România, Edmond McLoughney, Directorul executiv al Agenţiei „Împreună”, Gelu Duminică, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, ai misiunilor diplomatice din România şi ai societăţii civile.
Secretarul de stat Oana Badea a exprimat deschiderea şi sprijinul Ministerului Educaţiei pentru acest gen de proiecte: „Pentru toate lucrurile bune există un început. MECTS rămâne deschis în faţa iniţiativelor venite dinspre societatea civilă. De acum încolo calea este deschisă.”
Referindu-se la momentul lansării şi tematica acestui studiu, Oana Badea a apreciat: „Pentru educaţie, anul 2011, este un moment oportun. Din punct de vedere al rezultatelor pe care le vom putea marca de acum încolo, recensământul populaţiei care va avea loc în toamna anului 2011 este definitoriu. Pentru MECTS acesta va fi un reper stabilit ştiinţific de la care pleacă în a-şi proiecta planurile şi paşii în timp pentru ameliorarea unor situaţii pe care nu ni le dorim.” De asemenea, secretarul de stat a explicat şi oportunităţile pe care Legea Educaţiei Naţionale  le deschide pentru învăţământul preuniversitar: „În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, LEN are elemente dedicate reducerii abandonului şcolar, stabilizării conceptului de şcoală inclusivă, eliminării tendinţelor discriminatorii sau care privesc segregarea la nivelul unităţii de învăţământ.”
Oana Badea a anunţat, în premieră, două elemente novatoare şi cu impact major asupra vieţii şcolii: înfiinţarea comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, precum şi înfiinţarea Consiliului Naţional de Etică: „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ din România va cuprinde, pentru prima dată, Comisia pentru combaterea şi prevenirea discriminării. Acest organism va avea misiuni foarte clare: să elaboreze planuri de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării, să elaboreze şi să implementeze coduri de conduită a personalului şi a elevilor, care să reglementeze comportamente nondiscriminatorii. Nu în ultimul rând, comisia va transmite propuneri de măsuri disciplinare către Consiliul de Administraţie, în cazul încălcării, de către cadrele didactice şi elevi, a legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de discriminare, va elabora şi va avea misiunea de a monitoriza  implementarea planului instituţional de desegregare.”
În privinţa Consiliul Naţional de Etică, Oana Badea a precizat căexperinţa ultimilor ani a impus, practic, întoarcerea la valori. Instituirea unui cod de etică  în viaţa şcolii, credem că va determina o schimbare de atitudine şi în ceea ce priveşte non-discriminarea”. Raportul „O şcoală pentru toţi?” analizează accesul copiilor romi la o educaţie de calitate în sistemul învăţământului din România, folosind date cantitative şi calitative din 100 de unităţi de învăţământ cu ponderi diverse de elevi de etnie romă. Datele fac referire la calitatea resursei umane, dotările materiale, abandonul şcolar, corelate cu numărul de elevi de etnie romă.