Arhiva Tag: rezultate evaluare initiala

Evaluarea Initiala 2012 pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal

Evaluarea Initiala 2012 se realizeaza la inceputul anului scolar, iar in functie de rezultate profesorii isi proiecteaza activitatile didactice; acolo unde este cazul, profesorii vor realiza programe de invatare remediala si de educatie diferentiata. Rezultatele obtinute la evaluarea initiala nu vor fi trecute in catalog, ci vor fi folosite ca reper pentru masurarea progresului elevilor.

In cazul elevilor de clasa I, pana la vacanta intersemestriala, invatatorii vor realiza observarea sistematica a elevilor. La finalul primului semestru elevii vor sustine prima evaluare sumativa complexa.

Ministerul Educatiei recomanda ca testele sa fie structurate in doua parti: una cu itemi de tip obiectiv si/ sau semiobiectiv si a doua parte cu itemi de tip semiobiectiv si/ sau subiectiv.

Durata testului initial este de 15-45 de minute, in functie de nivelul de studiu, iar punctajul acordat este de 90 de puncte, la care se adauga 10 din oficiu. Pentru invatamantul primar se pastreaza evaluarea prin calificative.

Pentru disciplinele/ modulele de pregatire profesionala la care exista continuitate in planul-cadru, evaluarea initiala se desfasoara la inceputul semestrului intai, fiind precedata de doua saptamani de recapitulare. In cazul celorlalte discipline, care se afla in primul an de studiu pentru elevi, evaluarea initiala se poate desfasura imediat dupa lectiile introductive. In acest caz, testul initial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde si itemi prin care se evalueaza competente formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/ competentelor prevazute in programa, informeaza Ministerul.

In primele saptamani dupa inceputul scolii, pana la data de 23 septembrie, catedrele/ comisiile metodice din fiecare scoala realizeaza planurile de recapitulare si stabilesc reperele de elaborare a testelor initiale.

Pana la data de 15 octombrie, fiecare scoala va avea urmatoarele etape parcurse:

  • administrarea si evaluarea Testelor Initiale
  • analizarea, la nivel de catedra/ comisie metodica, a rezultatelor Evaluarii Initiale si identificarea problemelor
  • stabilirea modalitatilor de realizare a planurilor individualizate de invatare
  • intocmirea, de catre fiecare catedra/ comisie metodica, a unui raport privind problemele identificate si modalitatile de abordare a acestora

Rezultatele Evaluarii Initiale se comunica individual elevilor si parintilor, carora li se fac cunoscute si actinile propuse de cadrul didactic pentru remedierea deficientelor, asigurarea progresului si stimularea