Anul scolar 2016 – 2017 – noutati si informatii utile

0
(0)

Ministerul Educatiei a prezentat structurat noutatile si alte elemente ale anului scolar 2016 – 2017.

 1. Structura anului școlar 2016 – 2017 (OM 4.577/ 20.07.2016)
 • 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017) şi semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017)
 • 26 mai 2017 – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
 • 9 iunie 2017 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 16 iunie 2017 – final cursuri
 • Vacanța de primăvară – două săptămâni
 • Flexibilizarea perioadei programului național “Școala altfel”
 • Corelarea perioadelor de vacanță / cursuri pentru optimizarea calendarelor examenelor și a concursurilor naționale
 • 1 Iunie – activități de sărbătorire a Zilei Internaționale a Copilului

 

 1. Examene naționale
  1. Bacalaureat – OM 5.070 / 31.08.2016
  2. Evaluare Națională a elevilor de clasa a VIII-a – OM 5.071 / 31.08.2016
 • Concluzii 2016:
  1. Reducerea numărului actelor de corupție prin acțiuni de prevenire și combatere (procedura de transport și de evaluare a lucrărilor în alt județ)
  2. Suprapunerea activităților din cadrul comisiilor de examene (calendarul elaborat în anul anterior a prevăzut activități pe toată perioada vacanței)
  3. Divergențe exprimate de opinia publică referitoare la modalitatea de stabilire a notei finale în urma contestațiilor

 

 • Noutăți 2017:
 1. Am optimizat calendarele pentru evitarea suprapunerilor și a suprasolicitării activităților de organizare
 2. Ameliminat prevederea conform căreia nota finală după contestații se modifică numai în cazul în care, între nota inițială și nota de la contestații, există o diferență de minimum 0,5 puncte

 

 1. Admiterea în învățământul liceal – OM 5079 / 31.08.2016
 • Noutăți 2017:
 1. În calculul mediei de admitere, ponderea mediei claselor V – VIII reprezintă 20%, în comparație cu 25% în anul școlar actual.
 2. Admiterea în liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor analiza cazuri speciale. Astfel, admiterea se va finaliza mai repede.
  1. Resurse umane
   1. Definitivat
   2. Titularizare
  2. Metodologiile sunt în lucru, în etapa de consultare cu partenerii de dialog social, cu care deja s-au agreat calendarele de organizare și desfășurare.
  3. Examenul pentru definitivare în învățământ se va organiza în perioada vacanței de primăvară (luna aprilie).
  4. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice va avea loc în data de 12 iulie 2017.

 

 1. Programe naționale
 • Programul național Școala altfel” (OM 5085)
 1. Metodologie specifică, menită să ducă la o abordare coerentă aProgramului național ”Școala altfel” .
 2. Se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoare lăsând la decizia comunității școlare perioada pentru derularea programului, după cum urmează:21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).
 3. Proiectarea programului „Școala altfel” se va realiza în patru etape:
 4. a) investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor;
 5. b) alcătuirea ofertei „Școala altfel” (totalitatea activităților educative din care preșcolarii/elevii pot să aleagă);
 6. c) înscrierea copiilor preșcolari/elevilor la activități;
 7. d) elaborarea detaliată a programului pe baza opțiunilor individuale ale copiilor preșcolari/elevilor.

 

 • Programul național de acordare a unui suport alimentar (Masa caldă”)
  • Program pilot aflat în faza de avizare interministerială care se va desfășura în 50 de unități de învățământ cu aproximativ 30. 000 de beneficiari, elevi și preșcolari.
  • Diversitate a unităților de învățământ alese (rural, urban mic, urban mare, dispersie geografică, facilități diferențiate)
 • Fiecare copil în grădiniță
  • Acordarea de tichete valorice pentru susținerea participării preșcolarilor din familii cu condiții socio-economice precare la activitățile didactice din grădinițe.
 • Dezvoltarea învățământului profesional dual
  • Se dezvoltă cadrul legislativ pentru asigurarea unui parcurs educațional prin învățământul dual pentru absolvenții clasei a VIII-a

 

 1. Politici naționale
 • Asigurarea manualelor școlare pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a
  • S-a aplicat pentru prima dată prevederea din Legea Educației Naționale conform căreia elevii ciclului superior al liceului beneficiază de manuale gratuite
  • Date: 3.6000.000 de manuale școlare, 30 milioane de lei, 375.000 de elevi
 • ROFUIP
  • Realizarea unui regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar pe baza căruia fiecare unitate de învățământ își va elabora propriul regulament
  • Cea mai importantă prevedere care vizează, într-o primă fază, debirocratizarea în sistemul de educație este reducerea numărului de comisii din cadrul unității de învățământ de la 24 la 7
 • Statutul elevului
  • Am elaborat, în parteneriat cu reprezentanții elevilor, actul normativ ce reglementează atât drepturile, cât și obligațiile elevilor
 • Decontarea navetei elevilor
  • Proiect de OUG de modificare a LEN care prevede decontarea integrală a navetei elevilor
 • Profesionalizarea managementului școlar
  • Creșterea calității actului educațional în mediul școlar presupune și profesionalizarea funcției de management. După o perioadă de aproximativ 10 ani, vom organiza concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și directori adjuncți.
  • Calendarul și metodologia sunt aprobate prin OM 5080 / 31.08.2017
  • Concursul se va desfășura începând cu 12 octombrie 2016, data probei scrise organizată la nivel național. Proba de evaluare a CV-ului și interviul vor fi organizate în perioada 13 octombrie 2016 – 11 noiembrie 2016
 • Asigurarea securității în şcoli

–   Planul naţional comun de acţiune (MDRAP – MENCŞ – MAI) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în încinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0