Arhiva Tag: Ministerul Educatiei

Manuale noi, disponibile din 2014-2015, in varianta tiparita, digitala si on-line

Primele manuale noi din învăţământul preuniversitar vor fi disponibile la clase din anul şcolar 2014-2015, cărţile tipărite urmând să fie însoţite de o variantă digitală, care va aduce ca noutate exerciţii interactive, jocuri, animaţii şi filme, potrivit unui proiect al MEN.

În 2013-2014, manuale-pilot pentru clasa I

Pentru anul şcolar 2013-2014, la clasa I, vor fi disponibile manuale şcolare-pilot – în format digital, pe website-ul www.manuale.edu.ro, şi în variantă tipărită, în bibliotecile unităţilor de învăţământ, precizează MEN.

Pentru a fi admise în sesiunea de evaluare, fiecare proiect de manual şcolar trebuie să fie însoţit de CD-uri cu varianta digitală.

Potrivit MEN, manualele în variantă digitală trebuie să îmbogăţească procesul educaţional cu activităţi multimedia interactive.

“Varianta digitală a manualului şcolar trebuie să fie similară variantei tipărite a acestuia, prin respectarea conţinutului ştiinţific, ordinii temelor, stilului grafic şi aşezării în pagină. Ilustraţiile care se regăsesc în varianta digitală a manualului şcolar şi sarcinile de lucru definite în vederea formării/dezvoltării competenţelor trebuie să creeze activităţi multimedia interactive de învăţare (AMII). Manualul în variantă digitală are exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii filme şi simulări care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv. Manualele în variantă digitală trebuie să fie utilizabile atât în procesul de predare-învăţare-evaluare, cât şi în mod individual”, prevede proiectul.

În plus, varianta electronică nu este restricţionată doar la rolul de manual propriu-zis, ci este (în conjuncţie cu platforma on-line care îl găzduieşte) şi caiet de notiţe, respectiv portofoliu de lucrări personale.

Cel mai important element de noutate adus de manualele în variantă digitală este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII).

Conform proiectului, clasele de complexitate ale activităţi multimedia interactive de învăţare sunt: statică (itemi educaţionali cu care elevul are o interacţiune scăzută – desene, fotografii, diagrame statice, hărţi statice), animată (cuprinde animaţii sau filme asupra cărora elevul are un control limitat la secvenţierea derulării ilustraţiei prin Play, Stop, Pauză), interactivă (cuprind itemi educaţionali cu grad înalt de interactivitate – simulări, emulări de procese, rezolvare de probleme, joc educativ – prin care elevul reuşeşte, prin joc, experiment şi descoperire să atingă un profit cognitiv superior) şi complexă (aplicaţii software care, în plus, oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare atât în interiorul fiecărui capitol în parte cât şi pe parcursul întregului manual).

Sunt prevăzute, de asemenea, criterii pentru evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare, acestea fiind eliminatorii şi generale, de calitate.

Criteriile eliminatorii vizează conformitatea cu programa şcolară, caracterul nedescriminatoriu şi fiabilitatea variantei digitate interactive.

Printre cerinţele pentru manualele digitale: grafică atractivă, rulare uşoară

Criterii de calitate se referă la corectitudinea conţinutului ştiinţific, abordarea didactică a acestuia, contribuţia la optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, organizarea conţinutului în vederea formării de competenţe conform programei şcolare, calitatea şi accesibilitatea limbajului, calitatea tehnoredactării şi facilitatea utilizării variantei digitale, dar şi la stilul, unitatea proiectului şi calitatea activităţii multimedia de învăţare interactivă.

Conform caietului de sarcini pentru manualele digitale, acestea trebuie să aibă o grafică atractivă şi adecvată din punct de vedere estetic, resurse multimedia cu o bună calitate, o rezoluţie suficientă şi o calitate bună a sunetului, precum şi un conţinut care să asigure o rulare uşoară.

Pentru rularea manualelor digitale în mediul on-line, sunt stabilite, de asemenea, cerinţe minime pentru mediul de lucru, legate de sistemul de operare (Windows 7 şi superior), browser (Google Chrome 20+, Mozila Firefox 5+, Internet Explorer 9+), hardware (sisteme tip desktop cu procesoare de 800 MHz, 512 MB RAM şi 1 GB disponibil pentru stocare) şi rezoluţie (minimum 1024×768).

Proiectele de manuale vor primi, la evaluare, un număr de puncte, în funcţie de criteriile de calitate. Pentru a fi aprobat de minister, un proiect de manual va trebui să obţină minimum 57 de puncte din 70 posibile.

În vederea acceptării la evaluare, realizatorii de manuale trebuie să respecte mai multe cerinţe, printre care să nu treacă numele autorilor şi nici cel al unităţii economice care are capacitatea de realizare şi distribuire a manualelor şcolare, sigla sau alte semne particulare ce pot conduce la identificarea acestora. În plus, pe pagina a treia a abecedarelor, a manualelor de citire pentru ciclul primar şi a celor de limba şi literatura maternă şi de istorie trebuie să apară textul imnului naţional, potrivit cu prevederile legale.

În 2014-2015, manuale pentru clasele I, a II-a, a V-a şi a IX-a

Potrivit MEN, calendarul realizării manualelor şcolare pentru preuniversitar începe în anul şcolar 2013-2014 şi ar urma să se încheie în 2017-2018.

Astfel, în 2013-2014, este programată realizarea manualelor-pilot pentru patru discipline de clasa I (comunicare în limba română, comunicare în limba română pentru şcolile cu secţiile cu predare în limba maternă, comunicare în limba maternă, matematică şi explorarea mediului), care ar urma să ajungă la elevi din anul şcolar 2014-2015.

Conform calendarului propus de MEN, la 31 mai 2013 va fi aprobat, prin ordin al ministrului Educaţiei, pachetul de reglementări în domeniul manualelor şcolare şi va fi postat pe SEAP caietul de sarcini pentru elaborarea manualelor şcolare-pilot pentru clasa I în procedură de licitaţie deschisă.

În perioada 1 iunie – 1 octombrie 2013, este programată elaborarea proiectelor de manuale şcolare-pilot pentru clasa I, în variantă tipărită şi însoţită de componenta digitală a acesteia.

Între 1 şi 15 octombrie 2013 se va desfăşura sesiunea de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare-pilot pentru clasa I, încheiată prin comunicarea rezultatelor acestei evaluări.

În intervalul 15 – 25 octombrie 2013 sunt programate depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii privind rezultatul evaluării, finalizată prin comunicarea rezultatelor finale ale sesiunii de evaluare şi aprobarea, prin ordin al ministrului Educaţiei, a manualelor şcolare-pilot pentru clasa I.

Între 25 octombrie şi 5 noiembrie 2013 va demara procesului de achiziţie a manualelor şcolare-pilot pentru clasa I, care va avea la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare între MEN, ca autoritate contractantă, şi agenţi economici.

Ulterior, până la 5 decembrie 2013, va avea loc transmiterea, către bibliotecile unităţilor de învăţământ, a manualelor şcolare pilot pentru clasa I, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei.

În continuare, calendarul propus are programate, în perioada 5 decembrie 2013 – 15 martie 2014, colectarea şi centralizarea la nivelul inspectoratului şcolar, a observaţiilor şi a propunerilor cu privire la manualele şcolare-pilot pentru clasa I şi, ulterior, transmiterea acestora la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE); operarea, de către agenţii economici, a modificărilor solicitate de CNEE, pe baza observaţiilor şi a propunerilor cu privire la manualele şcolare-pilot pentru clasa I.

În perioada 15 – 31 martie 2014, vor fi centralizate comenzilor de manuale şcolare-pilot de clasa I, pentru anul şcolar 2014-2015, în funcţie de solicitările cadrelor didactice.

În final, între 31 martie şi 15 aprilie 2014, vor fi lansate comenzilor de manuale şcolare-pilot de clasa I, pentru anul şcolar 2014-2015, conform calendarului propus de MEN.

De asemenea, conform unui calendar cu aceleaşi etape, procedurile pentru manualele de clasa a II-a vor demara în august 2013, cu evaluarea proiectelor, şi ar urma să se încheie în iunie 2014, cu lansarea comenzilor.

Potrivit calendarului referitor la toate manualele din preuniversitar, în 2014-2015 vor fi realizate manualele pentru clasele I, a II-a, a V-a şi a IX-a, în 2015-2016 – cele pentru clasele a III-a, a IV-a, a VI-a şi a X-a, în 2016-2017 – cele pentru clasele a VII-a şi a XI-a, iar în 2017-2018 – manualele pentru clasele a VIII-a şi a XII-a.

MEN subliniază că va încerca accelerarea procesului de realizare a manualelor de clasa a VIII-a şi a XII-a, astfel încât acestea să intre în vigoare începând cu anul şcolar 2016-2017.

Potrivit ministerului, în prezent, numărul total de programe şcolare pentru învăţământul preuniversitar este de 555, din care 279 de programe (adică 50,3%) sunt acoperite de manuale şcolare, în timp ce pentru restul de 276 de programe (adică 49,7%) nu există manuale şcolare aprobate, fie din cauza slabei calităţi ştiinţifice a acestor manuale, care nu au fost admise după evaluare, fie din cauza constrângerilor bugetare care au condus la amânarea sau anularea sesiunilor anuale de evaluare.

Bacalaureatul 2012 pentru olimpici in perioada 12-25 mai

Bacalaureatul 2012 pentru olimpici – Sesiunea speciala a bacalaureatului pentru elevii care participa la loturile de pregatire pentru olimpiadele internationale –  se va desfasura in perioada 12 – 25 mai 2012, a anuntat Ministerului Educatiei (MECTS).

Ministerul Educatiei va organiza sesiunea speciala pentru olimpici pentru asigurarea participarii elevilor de clasa a XII-a la olimpiadele internationale din anul 2012.

Olimpiadele si concursurile internationale se desfasoara, in majoritatea cazurilor, in lunile iunie si iulie, perioada in care se organizeaza si se desfasoara prima sesiune de bacalaureat. In consecinta, elevii din clasele terminale de liceu, care fac parte din loturile nationale pentru olimpiadele internationale, nu pot participa la aceasta prima sesiune de bacalaureat, iunie – iulie 2012, respectiv, la examenul de admitere in invatamantul superior 2012“, anunta Ministerul Educatiei.

Examenul de Bacalaureat pentru elevii care nu participa la olimpiadele internationale din anul 2012 va avea aceeasi structura cu cea din anul trecut.

Calendar Bacalaureat 2012

Candidatii se vor putea inscrie la prima sesiunea examenului intre 28 si 30 mai, iar cursurile elevilor de clasa a XII-a sau a XIII-a se vor incheia pe 1 iunie.

Intre 11 si 13 iunie vor fi evaluate competentele lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), intre 13 si 15 iunie competentele lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B), intre 18 si 22 iunie competentelor digitale (proba D).

Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C) va avea loc intre 25 si 27 iunie, pe 2 iulie proba scrisa la Limba si literatura romana (proba E)a)), in 3 iulie cea scrisa la Limba si literatura materna (proba E)b)).

Pe 4 iulie va fi sustinuta proba scrisa obligatorie a profilului (proba E)c)), iar pe 6 iulie proba la alegere a profilului si specializarii (proba E)d)).

Rezultatele finale Bacalaureat 2012 vor fi afisate pe 13 iulie.

Copiii care au sase ani pana la 31 august intra in clasa pregatitoare

eleviClasa pregatitoare înlatura trecerea brutala de la gradinita la scoala. Copilul învata jucându-se si în acelasi timp se familiarizeaza cu atmosfera din scoala.

În clasa pregătitoare vor învăţa copiii care până la 31 august vor avea şase ani împliniţi sau, în cazuri speciale, cei care vor împlini această vârstă până la 31 decembrie 2012.

Pe de altă parte, copiii care au şapte ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa întâi indiferent dacă au fost sau nu au fost la grădiniţă.

În cazul în care copilul are doar şase ani împliniţi până la data menţionată mai sus, copilul poate intra în clasa întâi doar la solicitarea scrisă a părinţilor şi după evaluarea copilului de către specialişti.

Din septembrie 2012 Ministerul Educaţiei va introduce clasa pregătitoare, cu prezenţă obligatorie, în care copiii vor învăţa jucându-se, fără a fi evaluaţi cu note sau calificative.

Înscrierile se vor face conform unui calendar clar stabilit. La fel ca în anii trecuţi, înscrierile oficiale vor începe în martie.

Programele şcolare pentru copiii care vor intra la clasa pregătitoare sunt în ultima etapă de finalizare, iar părinţii vor fi informaţi cu multă atenţie asupra elementelor de programă importante în momentul înscrierii.

În clasa pregătitoare nu se vor da teste, cadrul didactic putând însă să utilizeze modalităţi de încurajare şi de recompensare specifice vârstei. Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învăţător. Din acest raport părinţii vor putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psihointelectuale, a limbajului şi a comunicării, precum şi al dezvoltării capacităţilor de învăţare şi a atitudinilor faţă de învăţare ale copilului. Acest raport va fi întocmit pe baza observării sistematice de către cadrul didactic a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar.

Scoala Discovery

Ministerul Educatiei si Discovery Networks au lansat duminica, 8 ianuarie, proiectul “Scoala Discovery”. Este vorba despre o initiativa conceputa pentru a sustine educatia stiintifica in Romania, care incurajeaza elevii si profesorii sa utilizeze resurse new media la orele de curs.

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca, incepand cu data de 16 ianuarie, Discovery Channel va prezenta de la ora 14:00 o ora de programe educationale pe parcursul careia nu va exista publicitate.

Luni va fi Matematica, Marti – Chimie, Miercuri – Biologie, Joi – Fizica, Vineri – Alte stiinte.

Programele sunt adaptate pentru clasele V-XII.

Discovery Networks CEEMEA (Europa Centrală & de Est, Orientul Mijlociu şi Africa), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei din România, anunţă lansarea proiectului „Şcoala Discovery”, o iniţiativă concepută pentru a susţine educaţia ştiinţifică în România, încurajând elevii şi profesorii să utilizeze resurse new media la orele de curs şi să înveţe cu ajutorul Discovery Channel. Anunţul a fost făcut azi într-o conferinţă de presă la care au participat, din partea Ministerului Educaţiei, Ministrul Daniel Funeriu şi Secretarul General Adjunct Monica Anisie, iar din partea Discovery, Mark Hollinger, Preşedinte şi CEO Discovery Networks International, Ada Roseti, Director de programe pe Europa de Sud-Est şi Danny Forster, prezentatorul emisiunii Inginerie extremă, difuzată de Discovery Channel.

Misiunea Discovery a fost întotdeauna aceea de a satisfice curiozitatea oamenilor faţă de lumea înconjurătoare prin intermediul unor programe care fac privitorul să-şi dorească să ştie mai mult.Ţelul nostru este să aducem lumea Discovery în sălile de clasă şi să stimulăm curiozitatea firească a elevilor faţă de ştiinţă. Discovery Channel a venit în România acum mai bine de 10 ani şi a captivat publicul, iar acum ne dorim să facem un pas înainte şi să ducem această relaţie mai departe, susţinând educaţia ştiinţifică din România prin ceea ce ştim noi să facem cel mai bine: televiziune de calitate. Suntem recunoscători Ministerului Educaţiei pentru susţinerea acordată şi pentru feedback-ul valoros oferit în implementarea proiectului şi ne dorim să fim implicaţi în continuare în procesul educaţional din România“, a spus Mark Hollinger, Preşedinte şi CEO, Discovery Networks International.

Aşadar, începând cu data de 16 ianuarie, elevii cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani vor putea beneficia de noile resurse puse la dispoziţie de acest proiect. Şcoala Discovery are două componente principale: o linie de programe educative pe teme legate de învăţământul ştiinţific difuzată pe Discovery Channel în România, şi o serie de materiale didactice disponibile online, care să ajute profesorii să integreze aceste programe în activităţile didactice curente. Cele două componente au fost realizate ţinând cont de programa şcolară:

Televiziune:
 Programele educaţionale vor fi difuzate pe Discovery Channel, de luni până vineri la ora 14.00, apoi în reluare – iniţial a doua zi, de la ora 08.00, apoi în cadrul unui bloc de programe dedicat, sâmbăta şi duminica. Programele prezintă subiecte ştiinţifice, de la chimie şi matematică, fizică, biologie şi ecologie până la invenţii. Acestea au fost special selectate pentru a-i ajuta pe elevii claselor V – XII să înţeleagă mai bine fenomenele ştiinţifice, transmiţând mesajul că ştiinţa este un domeniu interesant şi captivant. În perioada 16 ianuarie – 30 martie vor fi difuzate peste 55 episoade (ore), urmând ca acestea să fie reluate până la finalul semestrului. Programele vor fi dublate în limba română, fără a avea pauze publicitare.
Online: scoala.discovery.ro este un portal dedicat profesorilor, care pot descărca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasă, în interacţiunea cu elevii. Site-ul include o grilă de programe şi un Ghid pentru Profesori complet, despre fiecare episod, prezentând obiectivele lecţiei, seturi de întrebări care să îi apropie pe elevi de conţinut, propuneri de activităţi în clasă şi definiţii pentru termenii de vocabular.

„Ne bucurăm să fim partenerii Discovery în această iniţiativă care oferă o diversificare a resurselor de învăţare pentru profesori şi elevi. Această diversificare a resurselor este menită să întărească efectul mijloacelor tradiţionale ale învăţării şi nu să se substituie lor. Îi sprijinim pe elevi să învețe mai bine, să-și facă lecțiile mai ușor utilizând forța imaginilor. Venim în completarea resurselor de învățare asistată utilizând calculatorul (SEI, prin AEL, un alt program major al ministerului) care sunt astăzi disponibile în toate școlile din România. Este prima dată când Ministerul Educaţiei intră în parteneriat cu o reţea globală de televiziune dispusă să îşi ofere resursele pentru atingerea unui obiectiv comun: susţinerea educaţiei ştiinţifice şi utilizarea resurselor de tip nou în şcoli“, a spus Daniel Funeriu, ministrul EducaţieiCercetării, Tineretului şi Sportului.

„Prin «Tehnologie extremă» şi alte proiecte la care am colaborat cu Discovery, am văzut forţa televiziunii de a implica şi educa elevii, pe subiecte care adesea par destul de aride la clasă. Aceasta este o modalitate excelentă de a stârni pasiunea copiilor pentru ştiinţă. Mă simt onorat să mă aflu aici, la Bucureşti, pentru un anunţ atât de important”, a declarat Danny Forster, prezentatorul emisiunii Tehnologie extremă.

Pentru a măsura felul în care aceste resurse sunt folosite de profesori şi elevi, cu scopul optimizării acestui proiect, Discovery Networks şi Ministerul Educaţiei au selectat un grup de 110 de şcoli din România, care vor fi monitorizate îndeaproape şi ai căror profesori vor fi instruiţi să utilizeze noile instrumente de lucru. De asemenea, Discovery va facilita accesul acestor şcoli la cablu şi/sau satelit.

Şcoala Discovery este un proiect dezvoltat în parteneriat cu Discovery Education, o platformă înfiinţată în Statele Unite în 2004, care susţine profesorii si elevii, aducând experienţa Discovery în sălile de clasă cu ajutorul soluţiilor digitale care stimulează curiozitatea firească a elevilor. Apelând la arhiva de programe Discovery, platforma Discovery Education este acum lider în domeniul educaţiei, ajungând la peste un milion de profesori şi 35 de milioane de elevi din America. Conţinutul Discovery Education, de cea mai înaltă calitate şi perfect aliniat standardelor din domeniu, îi poartă pe elevi dincolo de sălile de curs, punând la dispoziţia profesorilor metode eficiente şi conţinut media educaţional care inspiră elevii să înveţe mai bine. Bazându-se pe dezvoltare profesională completă, servicii de evaluare şi o întreagă reţea de profesori pasionaţi care se ajută şi se susţin reciproc, Discovery Education asigură rezultate pe termen lung, conectând procesul de învăţare la lumea contemporană.

Despre Discovery Networks CEEMEA

Discovery Networks CEEMEA (Europa Centrală şi de Est, Orientul Mijlociu şi Africa) este o divizie a  Discovery Communications (NASDAQ: DISCA, DISCB, DISCK), compania Nr. 1 în lume în domeniul programelor documentare, ajungând la peste 1,5 miliarde abonaţi din 210 ţări. Discovery oferă oamenilor posibilitatea de a-şi explora universul şi de a-şi satisface curiozitatea, prin intermediul celor peste 130 reţele în frunte cu Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Science şi Discovery HD, cât şi prin intermediul produselor şi serviciilor comerciale şi educaţionale de top sau prin portofoliul diversificat de servicii media digitale, incluzând HowStuffWorks.com. În Europa Centrală şi de Est, Orientul Mijlociu şi Africa, 9 branduri Discovery ajung la 147 milioane abonaţi din 105 ţări, cu programe traduse în 19 limbi.

Despre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este o instituţie a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Programului de guvernare în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării care defineşte cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar aplicării politicilor şi urmăreşte armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este instituţia care, pe baza consultării cu celelalte instituţii şi ministere interesate proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului  de învăţământ în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ.

Ministerului Educatiei : Universitati cu locuri speciale pentru copiii saraci

Ministerul Educaţiei vrea ca universităţile să aibă locuri speciale pentru copiii săraci.

Potrivit unui proiect de lege publicat pe pagina de internet a ministerului, locuri subvenţionate de la buget vor avea şi absolvenţii liceelor din mediu rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori. Acelaşi document prevede ca, în structurile de conducere ale universităţilor, studenţii să fie reprezentaţi în proporţie de minimum 25%, iar aceştia să nu poată fi sancţionaţi sau discriminaţi dacă vor critica argumentat instituţia în care învaţă.

Lista liceelor si sectiilor cu predare in limba germana, anul scolar 2011-2012

Ministerul Educatiei a publicat Lista liceelor si sectiilor cu predare in limba germana, anul scolar 2011-2012.

Download file: licee__germana_2011-2012_final.pdflicee__germana_2011-2012_final.pdf
Tip: pdf; charset=binary (140.58 KB)

Bugetul Ministerului Educatiei pe 2012

Comisiile reunite de buget-finanţe au adoptat, miercuri, cu 24 voturi “pentru” şi 13 voturi “împotrivă”, bugetul Ministerului Educaţiei pentru anul 2012, anunta MEDIAFAX.

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a precizat că proiectul bugetului de stat pe anul 2012 alocă ministerului suma de 19,9 miliarde lei, iar construcţia bugetară asigură salariile cadrelor didactice în totalitate, conform legislaţiei în vigoare.

El le-a solicitat parlamentarilor din comisiile de buget să susţină propunerea de a se aloca, în 2012, suma de 20 milioane lei pentru achiziţionarea de rechizite şcolare gratuite pentru 17.000 elevi, precum şi suma de 21 milioane lei pentru achiziţionarea de componente informatice în valoare de 200 de euro pentru 21.500 de beneficiari.

Funeriu a precizat că în 2012 va fi majorat bugetul alocat transportului de elevi de la 107 milioane lei la 120 milioane lei.

Ministrul Educaţiei a precizat, de asemenea, că bugetul alocat pentru asistenţa socială a crescut la 304 milioane lei faţă de 258 milioane lei în 2011.

Potrivit lui Funeriu, ministerul va continua acţiunea “Bani de liceu”, care are 121.000 de elevi beneficiari, în 2012 crescând bugetul pentru bursele studenţilor de la 198 de milioane lei la 207 milioane lei.

Funeriu a precizat că Cercetarea va beneficia de o creştere cu 13% faţă de 2011, la 1,5 miliarde lei.

“Bugetul e strâns, va asigura desfăşurarea procesului educativ pe coordonatele Legii educaţiei naţionale”, a spus Funeriu.

Funeriu a menţionat că procentul din PIB alocat ministerului este de 3,64 %, el subliniind că execuţia bugetară din anii anteriori arareori a trecut de 4%.

El a mai precizat că joi vor fi livrate 40 de microbuze pentru sprijinirea transportului şcolar, acestea fiind distribuite localităţilor cu nevoi mari, arătând că, până la sfârşitul anului, vor fi livrate toate cele 170 de microbuze.