Arhiva Tag: olimpiada biologie

Începând cu anul școlar 2018-2019, competițiile școlare se vor desfășura pe baza unei noi metodologii-cadru

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin noua Metodologie-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare. Forma finală a documentului este una substanțial îmbunătățită, ca urmare a consultării publice organizate de Ministerul Educației Naționale. Pe această cale, dorim să mulțumin tuturor celor ce au participat în mod activ la acest proces de consultare.

Printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru amintim acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplineleposibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu, la un alt an de studiu, precum şi stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa națională a olimpiadei. De asemenea, se stabilește că, de regulă, etapa națională a olimpiadelor se desfășoară în universitățile de stat din România, pentru ca olimpicii să ia contact cu facilitățile de nivel european oferite de către universitățile românești.

Numărul participanților la etapa națională este de 90 elevi/an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și 70 elevi/an de studiu la celelalte olimpiade care se organizează în toate județele și sectoarele municipiului București. Se califică, la etapa națională, cei 47 de câștigători ai etapei județene – din cele 41 de județe și 6 (șase) sectoare ale municipiului București – la care se adaugă 43, respectiv 23 locuri suplimentare/an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul național.

Pentru a se califica la etapa națională, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană/ de sector. În cazul în care, la nivelul judeţului/sectorului, nu există participanţi care să întrunească această condiţie, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate locurilor suplimentare.

În cazul în care locurile suplimentare nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, fără a se depăşi, la etapa naţională, 110 locuri pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, respectiv 85 pentru celelalte olimpiade.

S-a decis, în același timp, ca evaluarea lucrărilor elevilor participanți la etapa județeană a olimpiadelor școlare să aibă loc fie în alt județ (județul evaluator) decât cel în care a fost susținută proba (județul de origine), fie la Comisia Centrală a Olimpiadei.

Alt element care face diferența în comparație cu reglementările precedente este reprezentat de dublarea alocărilor financiare pentru elevii și profesorii prezenți la etapa națională a olimpiadelor școlare, de la 50 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă și cazare.

Totodată, în premieră, este prevăzută plata cadrelor didactice implicate în organizarea și desfăşurarea olimpiadelor, etapa națională. Aceasta se va face în cuantum identic cu plățile practicate pentru evaluarea națională și examenul naţional de bacalaureat în anul şcolar respectiv, cu excepția evaluatorilor, ale căror remunerații sunt dublate comparativ cu tarifele practicate pentru evaluarea lucrărilor de la EN/examenul de bacalaureat.

Ordinul de ministru care aprobă noua metodologie va fi publicat în Monitorul Oficial, partea I.

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI

Olimpiada de biologie si Olimpiada de Stiinte a Uniunii Europene – regulament

Olimpiada de biologie se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012. Olimpiada de biologie se organizează, anual, pentru elevii din clasa a VII-a şi pentru cei din clasele IX-XII/XIII.

Participarea la olimpiada de biologie este individuală. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ preuniversitar, din învăţământul de stat, particular sau confesional. Elevii din ciclul liceal pot participa la olimpiada de biologie la anul de studii în curs, de la faza pe şcoală până la faza internaţională inclusiv, chiar dacă, în conformitate cu planurile – cadru de învăţământ, nu studiază biologia în acel an şcolar sau studiază după programa pentru Ştiinţe. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi nici invers. La biologie, olimpiada are două probe: teoretică şi practică. Durata probei teoretice este de 3 ore, iar a probei practice este de 2 ore. Proba practică este obligatorie numai la etapa naţională a olimpiadei.

Pentru celelalte etape ale olimpiadei proba practică este opțională Selecţionarea lotului lărgit, pentru etapa internaţională a olimpiadei de biologie, se va realiza printr-o probă teoretică, iar în lotul lărgit pentru etapa internațională a EUSO (Olimpiada de Științe a Uniunii Europene) se califică primii patru elevi din clasamentul final al etapei naționale a olimpiadei de biologie pentru clasa a IX-a, ediția precedentă.

Descarca regulament ]
Tip: pdf; charset=binary (663 KB)