UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (UB) – admitere dupa notele obtinute la BAC

0
(0)

La următoarele facultăţi din cadrul UB absolvenţii de liceu vor fi admişi doar pe baza mediei generale obţinute la examenul de Bacalaureat:

Facultatea de Administraţie şi Afaceri;
Facultatea de Biologie;
Facultatea de Filosofie;
Specializările Inginerie geologică şi Geofizică din cadrul Facultăţii de Geologie şi Geofizică; 
Specializările Pedagogie şi Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie;
Facultatea de Istorie.

Următoarele specializări din cadrul Facultăţii de Limbi Străine: Studii Iudaice; Limbi moderne aplicate; Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche; Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză,Suedeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Latină, Hindi, Rusă); Limba şi literatura neogreacă – Limba şi literatura modernă (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Suedeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Latină, Hindi, Rusă)/Limba şi literatura română.

Admitere funcţie de notele obţinute la probele de la BAC, după algoritmi specifici fiecărei facultăţi de la UB

La următoarele specializări din cadrul Facultăţii de Litere: Limba şi literatura română Limbă şi literatură străină, Literatură universală și comparată – limbă și literatură străină, Studii europene, Ştiinţe ale informării şi documentării şi Asistenţă managerială şi secretariat, admiterea se face pe baza mediei ponderate a notei obţinute la proba de limba română de la BAC (pondere 2/3 din punctajul de admitere) şi media celorlalte probe scrise de la Bacalaureat (pondere 1/3 din punctajul de admitere).
Detalii, aici.

Nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul examenului de BAC şi nota obţinută la proba scrisă la una din disciplinele Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și Argumentare, contează în proporţii egale la admiterea la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială din cadrul UB.
Detalii, aici.
Admiterea la facultăţile de Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba română, Științe Politice în limba engleză, Studii de securitate se face funcţie de notele obţinute la BAC, astfel:
Absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au promovat examenul de Bacalaureat în anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 vor fi admişi în baza mediei între notele obținute în cadrul examenului de Bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie.
Absolvenții liceelor cu profil real care au promovat examenul de Bacalaureat în anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 vor fi admişi în baza mediei între notele obținute la probele obligatorii de limba română și de matematică la BAC.
Absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au promovat examenul de Bacalaureat în perioada 1995-2011 vor fi admişi în baza notelor obținute la probele obligatorii de limba română și de istorie sau de geografie la BAC.
Absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de Bacalaureat în perioada 1995-2011 vor fi admişi în baza mediei notelor obținute la probele obligatorii de limba română și de matematică la BAC.
Detalii, aici.

Pentru specializările în limbi străine, admiterea presupune şi o probă orală de limbă străină – probă eliminatorie.

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0