Micul Matematician 2010-2011 – regulament concurs

0
(0)

REGULAMENT – Pentru concursul „Micul Matematician 2010-2011“–

1. Concursul Micul matematician este organizat de către Asociatia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului si Sportului si Editura Nomina. Concursul se organizează în scoli la nivel national pentru elevii claselor II-VI.
2. Pentru pregătirea elevilor cu subiecte tip Micul Matematician se oferă spre vânzare un material suport.
3. Perioada de înscriere este 20 septembrie 2010 – 1 martie 2011.
4. Proba de evaluare natională se va desfăsura pe 8 aprilie 2011. În cazul în care Ministerul Educatiei organizează vreo activitate natională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba orală de bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică cu o săptămână.
5. Durata probei scrise va fi de 50 minute.
6. În judetele/sectoarele unde numărul de elevi înscrisi este foarte mare, Comisia de evaluare poate să organizeze un test preliminar în luna martie 2011. Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar problemele să fie selectate din culegerea oferită ca material suport pentru concurs. Problemele trebuie selectate din materia predată până la 1 martie 2011. 7. Afisarea rezultatelor se face la sediul scolii unde s-a desfăsurat proba de examen.
8. Contestatiile se primesc de către presedintele comisiei de evaluare a judeŃului. Se admit contestatii doar lucrările cuprinse între 0 si 94 de puncte. Lucrările cuprinse între 95 si 100 de puncte nu fac obiectul unei contestări.
9. După desecretizare, lucrările care fac obiectul contestatiei se evaluează de către o comisie din care nu au făcut parte evaluatorii initiali. Nota la recorectare rămâne definitivă, fără a se tine seama de diferenta în plus sau în minus fată de nota initială.
10. Comisia Natională de Examinare va fi formată din inspectorul general din MEdCTS si alte patru persoane care vor finaliza, propune si stabili subiectele finale pentru proba de concurs. Comisia de selectie va fi prezidată de către reprezentantul Ministerului Educatiei.
11. Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 3 iunie 2011.
12. Perioada de premiere cu diplome 4-9 iunie 2011.Perioada de premiere pentru elevii care obtin tabere sau rechizite 1-30 august 2011.
13. Pentru subiecte sunt acceptate propuneri de la învătători/institutori din toată tara pe adresa de email concurs.nomina@gmail.com până pe data 10 februarie 2011.
14. Această culegere se va edita de Editura NOMINA. Autorii cărora li se vor selecta problemele vor fi nominalizati pe pagina de garda a volumului. Drepturile de autor vor fi acordate conform contractului colectiv care se va semna între Editura Nomina si învătătorii/institutorii propunători.
15. Toti învătătorii care participă la evaluarea lucrărilor vor primi o diplomă de participant.
16. Pentru cei mai buni matematicieni, elevii care obtin punctaje de 95-100, se vor acorda alte premii. Aceste premii vor fi în valoare totală de 10.000 Euro. Premiile se vor da aleator în functie de indicii de performantă pe care îi primeste judetul. De exemplu, vor fi premiati participantii care obtin punctajul maxim din judetul care a obtinut punctajul general cel mai bun. Din acest fond de premiere, organizatorul va premia un număr de 10 elevi, care provin din medii defavorizate, vor obŃine un loc într-o tabără
scolară sau echivalentul a 200 de euro/ elev, iar 20 de elevi, care provin din medii defavorizate, vor obŃine cărŃi si rechizite în valoare de 100 euro/elev. Selectia acestor copii se va face de către membrii Comisiei Centrale, pe baza propunerilor comisiilor judetene, având în vedere următoarele acte:
a. adeverintă cu veniturile părintilor;
b. documente referitoare la alte facilităti acordate elevului în cauză ( burse sociale, loc gratuit în tabară de la scoală etc.)
c. recomandarea învătătorului/ institutorului clasei cu privire la calitătile elevului si dificultătile materiale/ mediul defavorizat din familie;
d. recomandarea de la inspectorul de specialitate;
e. actele se trimit pe adresa Asociatia InteligenT până la data de 25 iunie 2011.
Adresa este: CP70, OP5, Ghiseul 1 Pitesti sau strada Depozitelor nr. 10 Pitesti, Arges;
f. nominalizările elevilor se vor transmite inspectorilor de specalitate din judeŃele respective. Lista cu elevii premiati va fi disponibilă pe site-ul www.edituranomina.ro
Toate datele despre acest concurs, repectiv indicatorii de performantă, pot fi folosite de către Inspectoratele Scolare si de către Ministerul Educatiei Nationale în evaluarea activitătii cadrelor didactice.

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0